Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

czwartek, 13 kwiecień 2023 12:23

Ćwiczenia wojskowe na Pustyni Błędowskiej

 

Jak informuje Urząd Gminy w Kluczach, w dniach 21-22 kwietnia, w godzinach 21:00 – 12:00, w rejonie Pustyni Błędowskiej odbywać się będą ćwiczenia wojskowe 6 batalionu powietrznodesantowego, prowadzone wraz z członkami fundacji „Żelazny”. Podczas ćwiczeń wykorzystywane będą środki pozoracji w postaci systemu ASG, granatów dymnych, petard oraz dronów. Ćwiczenia będą poprzedzone skokami spadochronowymi.

Dział: Klucze
Etykiety
wtorek, 04 kwiecień 2023 20:05

Nowa mieszkanka z wyprawką od burmistrza

 

We wtorek 4 kwietnia, burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski spotkał się z najwcześniej urodzonym w 2023 roku dzieckiem oraz jego rodzicami i przekazał wyprawkę. Kinga Gajos urodziła się 2 stycznia o godz. 1:20 w Szpitalu Św. Anny w Miechowie. Dziewczynka w prezencie od gminy otrzymała m.in. artykuły higieniczne, kosmetyki, zabawki oraz akcesoria dla dzieci.

 

Samorząd gminny od 2016 roku realizuje projekt pn. „Wyprawka dla nowych mieszkańców gminy Miechów”. Pierwsze dziecko oraz pierwsze wieloraczki (bliźniaki, trojaczki itd.), które przyjdą na świat w nowym roku kalendarzowym, otrzymują upominek. Nie jest istotne, w którym szpitalu urodzą się dzieci. Ważne, by mama była zameldowana w gminie Miechów. Przekazanie prezentu nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Aby otrzymać wyprawkę należy dostarczyć dokument potwierdzający datę i godzinę urodzenia dzieci do Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Dział: Miechów
Etykiety

 

Najlepsi sportowcy gminy Wolbrom zostali uhonorowani za osiągnięte w 2022 roku wyniki. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 marca w sali lustrzanej Domu Kultury, podczas obrad sesji Rady Miejskiej. Sportowcy odebrali z rąk burmistrza Adama Zielnika i przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Żurka okolicznościowe listy i czeki.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2023 z dnia 15 marca 2023 r., burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom uhonorował:

Aleksandrę Kaletę (Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom) – za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym III stopnia, w kategorii zawodnik – nagrodą w wysokości 1500 zł;

Natalię Sałek (Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom)

i Dominika Króla (Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom) – za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym II stopnia, w kategorii zawodnik – nagrodą w wysokości 600 zł;

Natalię Kozłowską (Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom),

Annę Kaletę (Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom)

i Natalię Galicką (Uczniowski Klub Sportowy Ukemi Judo Wolbrom) – za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym III stopnia, w kategorii zawodnik – nagrodą w wysokości 400 zł;

Roberta Biegaja (Uczniowski Klub Sportowy Ukemi Judo Wolbrom) – za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym III stopnia, w kategorii trener – nagrodą w wysokości 400 zł.

Adam Zielnik, gratulując zawodnikom sportowych osiągnięć, dziękował za to, że swoją postawą i hartem ducha, godnie reprezentują Miasto i Gminę Wolbrom na zawodach sportowych różnego szczebla. Wszystkim życzył dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji i pracy na rzecz rozwoju sportu, pomyślności i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania. Najlepsze życzenia i gratulacje przekazali również radni Rady Miejskiej, na czele z jej przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

27 marca o godz 14:00, na rynku w Wolbromiu rozpoczął się event gminny – akcja promująca realizację projektu pn. „Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na kotły gazowe i spalające biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z dofinansowaniem termomodernizacji części budynków na terenie gminy Wolbrom” (nr RPMP.04.04.02-12-0235/18).

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy UMiG Wolbrom – pomoc merytoryczna dla potencjalnych beneficjentów oraz firmy wystawiające nowoczesne urządzenia grzewcze – wsparcie techniczne. Pomimo niesprzyjającej aury zainteresowanie mieszkańców było duże (ok. 70 osób).

W projekcie można otrzymać dofinansowanie do 14 tys. zł. Po audycie energetycznym oraz po wykonaniu oceny energetycznej budynku, będzie znany zakres wykonywanych prac termomodernizacyjnych oraz zostanie wskazana moc nowoczesnego urządzenia grzewczego.

W trakcie trwania eventu, informowano również o programie „Czyste powietrze” oraz o Projekcie zintegrowanym LIFE, którego gmina Wolbrom jest beneficjentem.

 

W ramach eventu zainteresowani mieszkańcy otrzymali również promocyjne gadżety, rośliny antysmogowe jak również ulotki informujące o dotacjach unijnych i uchwale antysmogowej.

 

DOTACJA

DO WYMIANY STARYCH KOTŁÓW

(KOPCIUCHÓW)

 

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na kotły gazowe i spalające biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z dofinansowaniem termomodernizacji części budynków na terenie gminy Wolbrom.”

 

ZAKOŃCZENIE PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ:

DO 31 SIERPNIA 2023 ROKU

(Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom.

Formularz do druku dostępny w linku lub w UMiG Wolbrom, pokój 110.

 

KONTAKT:

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

Referat Infrastruktury, pok. 110

tel. 32 70 65 364, 32 70 65 388

Dział: Wolbrom

 

Społeczność Jangrota przygotowuje się do zaplanowanych na 24-25 czerwca obchodów 700-lecia lokacji wsi. Z tej okazji trwają przygotowania do wydania monografii poświęconej tej miejscowości, na co tutejsza jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł, w ramach tzw. „Małych Grantów”.

 

W roku 2023, wieś Jangrot, o bogatych tradycjach kulturowych i historycznych, będzie obchodziła jubileusz 700-lecia lokacji. Jest to okazja do opracowania wielowiekowej historii tej wsi i zaprezentowania jej szerokiemu gronu odbiorców w formie wydanej publikacji. Będzie ona nosić tytuł: „Mija przeszłość, pamięć pozostaje”.

Przygotowanie i zbieranie materiałów do publikacji jest okazją do zainteresowania mieszkańców historią i kulturą lokalną, jak również stymulacji międzypokoleniowego przekazu kultury ludowej oraz upowszechnienie jej wartości dla szerokiego grona odbiorców.

To ambitne zadanie rozpoczęto w lutym br. Jednym z jego elementów było spotkanie inwentaryzacyjne w remizie OSP Jangrot, którego pokłosiem są zebrane materiały archiwalne, które posłużą do opracowania i zredagowania wyżej wspomnianej publikacji, a później wydania jej drukiem. W kwietniu zaplanowane jest spotkanie promocyjne, podczas którego zostanie ono zaprezentowane.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, a Patronatem Honorowym objął go wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dział: Trzyciąż

 

27 marca godz. 14:00

WOLBROM, RYNEK

gminny event

DOTACJA NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW

WYSTAWA NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - doradztwo

Dział: Wolbrom

 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy świadkami, pierwszej od 23 lat, zmiany na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Burmistrz Adam Zielnik poinformował o zakończeniu procedury naboru. Nie wiadomo jeszcze tylko kiedy nowa pani dyrektor obejmie swe obowiązki.

 

14 marca, powołana zarządzeniem burmistrza, komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, podjęła decyzję o wyborze Marty Statuch. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie – kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pokazała, że posiada niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co uzasadnia wybór.

Marta Statuch będzie trzecią osobą na stanowisku dyrektora wolbromskiego MOPS-u. Nowe obowiązki przejmie od Tadeusza Posełka, który przeszedł na emeryturę 24 lutego i od tego dnia pełni obowiązki dyrektora, do czasu przekazania ich swemu nastepcy. Funkcje tę sprawował nieprzerwanie przez ostatnie 23 lata.

Marta Statuch ma solidne wykształcenie związane z szeroko pojętą opieką społeczną oraz spore doświadczenie zawodowe. Ostatnio pracowała jako zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Jest absolwentką Liceum Ekonomicznego im. A.Kocjana w Olkuszu (kierunek: Finanse, Rachunkowość), w 2003 roku ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach na kierunku Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej, w roku 2010 studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Organizacja Pomocy Społecznej), a cztery lata później także na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa). Pełniła m.in. funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, mediatora sądowego w sprawach karnych, wykładowcy społecznego Akademia Nauk w Krakowie i w Łodzi, prowadziła liczne prelekcje i szkolenia. Lista kursów, seminariów, szkoleń i warsztatów, jakie ma na swym koncie, jest doprawdy imponująca i zajmuje dwie strony.

Pani Marta interesuje się pracą z ludźmi, psychologią społeczną, socjologią... słowem – człowiekiem, we wszystkich aspektach jego życia. Ma nadzieję, że posiadane doświadczenie w pracy, kierowaniu zespołem, zaangażowanie, skuteczność i znajomość przepisów prawa wniosą cenny wkład w rozwój Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Patrząc na jej wykształcenie i dotychczasową pracę można być pewnym, że zna specyfikę sektora budżetowego, zwłaszcza szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety
środa, 15 marzec 2023 17:16

Aktywni seniorzy – to ONI

 

W Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza zakończył się cykl warsztatów szycia skierowanych dla osób 60+. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywny senior to JA” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0”.

 

Podczas zajęć seniorzy zgłębiali tajniki szycia na maszynie.

W trakcie 4 spotkań powstały:

– dwustronne torby materiałowe;

– kosmetyczki oraz etui na okulary;

– wielkanocne ozdoby (zając, kurka);

– poszewki na poduszki.

Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzą i umiejętności seniorzy wykorzystają w życiu codziennym i będą mogli zarażać innych swoją pasją.

Dział: Gołcza
Etykiety
środa, 15 marzec 2023 08:20

80. rocznica mordu na Rodzinie Baranków

 

15 marca, w 80. rocznicę zbrodni na Rodzinie Baranków i ukrywanych przez nich Żydach, w kościele św. Barbary na miechowskim cmentarzu odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie nastąpi uroczyste złożenie kwiatów na grobie Rodziny Baranków i przy pamiątkowym obelisku znajdującym się przy kościele św. Krzyża w Siedliskach. Na uroczystość zapraszają: prezes Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków oraz burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

 

Niemiecka zbrodnia w Siedliskach

15 marca 1943 r. nad ranem uzbrojeni Niemcy otoczyli zabudowania rodziny Wincentego i Łucji Baranków w Siedliskach. Wyprowadzili domowników na podwórko. Tylko przybrana matka Wincentego, Katarzyna Baranek z domu Kopeć, zdołała się ukryć w wąskiej szparze między piecem a ścianą.

Do gospodarstwa Baranków Niemcy spędzili ludzi z okolicznych domów i zmusili ich do przeszukiwania zabudowań. W końcu, w schowku między domem a zabudowaniami gospodarczymi, znaleziono czterech mężczyzn – Żydów z miechowskiej rodziny Gottfriedów. Ich imion nie udało się ustalić. Barankowie od kilku lub kilkunastu miesięcy udzielali im schronienia oraz innych form pomocy. Według zeznań i relacji mieszkańców Siedlisk, rodzina Baranków ukrywała pięciu Żydów. Jeden z nich nocą opuścił kryjówkę i nie było go w chwili pojawienia się Niemców. Dalsze jego losy nie są znane.

Na miejscu, w Siedliskach, Niemcy zamordowali czterech Żydów, a także członków rodziny Baranków – Wincentego, jego żonę Łucję oraz synów, 12-letniego Henryka i 10-letniego Tadeusza. Wiedzieli, że w domu mieszkało pięć osób, ale nie mogli odnaleźć Katarzyny Baranek. Ogłosili spędzonym mieszkańcom wsi, że mają 24 godziny na doprowadzenie kobiety do siedziby żandarmerii w Miechowie. Zagrozili, że w przeciwnym razie rozstrzelają kilkudziesięciu mieszkańców Siedlisk i spalą miejscowość.

Sterroryzowani ludzie odwieźli Katarzynę do miejsca wskazanego przez Niemców. Tam została zamordowana. Zwłoki zabitych Żydów Niemcy nakazali zakopać w pobliżu stodoły. Pozwolili na pochowanie rodziny Baranków na miechowskim cmentarzu parafialnym, ale zakazali jakichkolwiek uroczystości pogrzebowych.

W 2012 r. rodzina Baranków została uhonorowana tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

 

(źródło: IPN.gov.pl)

Dział: Miechów

 

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. 7 marca, w konkursie mającym na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej uczestniczyło 32 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Wolbrom.

 

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący – Paweł Papaj, sekretarz – Marta Gaweł, członkowie: Alicja Mańka, Mateusz Grojec i Marcin Pogłódek.

Jury po podliczeniu punktów postanowiło przyznać miejsca:

- w kategorii wiekowej klas I-IV szkół podstawowych:

1. miejsce – Maja Gaweł

2. miejsce – Lena Bielach

3. miejsce – Julia Kieca

4. miejsce – Jakub Mąkol

5. miejsce – Dominika Dziubdziela

6. miejsce – Anna Plata

w kategorii wiekowej klas V-VIII szkół podstawowych:

1. miejsce – Wiktoria Cupiał

2. miejsce – Kaja Gawron

3. miejsce – Marcel Rydzyk

4. miejsce – Anna Shrets

5. miejsce – Milena Ogonek

6. miejsce – Aleksandra Bielach

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 30 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, zostali zakwalifikowani uczestnicy którzy zajęli I i II miejsce w danych grupach wiekowych tj.: Maja Gaweł, Lena Bielach, Wiktoria Cupiał i Kaja Gawron.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom turnieju, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika wręczył sekretarz MiG Waldemar Kolanko, wraz z dyrektor SP w Wierzchowisku Ewą Przyjemską–Kondziołką.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wszystkim uczestnikom gratuluje wiedzy i osiągniętych wyników, a reprezentantom gminy Wolbrom w eliminacjach powiatowych życzy powodzenia. Opiekunom uczestników składa podziękowania za poświęcony czas i przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych.

Dział: Wolbrom
Etykiety