Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Inwestor się wycofuje?

Wygląda na to, że protestujący przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej w Górach Miechowskich przekonali inwestora, by odstąpił od tego – ich zdaniem – złego pomysłu. Pismo, jakie otrzymali od jednego z dyrektorów Orange w grudniu ubiegłego roku zdaje się kończyć rozpoczętą prawie dwa lata temu procedurę. Dla wielu osób to pozytywne zaskoczenie, że potężna firma, dysponująca dużymi środkami i możliwościami, przychyla się do próśb i protestów zwykłych obywateli. A może to właśnie jest normalność, a tylko my przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że silniejszy może więcej?

Do widoku wież telekomunikacyjnych też zdołaliśmy się już przyzwyczaić. Rozsiane wzdłuż dróg, w miastach i na polach, stały się chyba stałym elementem naszego krajobrazu. Czy zawsze pięknym i pożądanym – to już inna sprawa.

zachować krajobraz

A właśnie szkodę dla krajobrazu Gór Miechowskich widzieli sprzeciwiający się kolejnemu masztowi mieszkańcy okolicznych sołectw. „Jest to jedno z ostatnich najpiękniejszych miejsc widokowych na Miechowsko - Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a w bliskim sąsiedztwie jest obszar Natura 2000. Zabudowanie tego punktu tą konstrukcją jest fatalnym pomysłem niszczącym cenne dziedzictwo kulturowe jakim jest unikatowy krajobraz tego terenu” – czytamy w pismach skierowanych przez Ireneusza Trybulca do dyrektorów firmy telekomunikacyjnej. Choć jest on mieszkańcem sąsiedniego Grzymałowa, który położony jest już za granicami gminy Racławice, był wyrazicielem opinii wielu mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji podpisanych pod protestem. Wyszedł bowiem ze słusznego założenia, iż granice gmin czy powiatów nie są przeszkodą dla fal elektromagnetycznych, a piękno i bogactwo naszej przyrody jest wartością nas wszystkich.

Dział: Racławice
Etykiety

 

Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów. Tym razem autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2018-2020), chcąc w ten sposób uniknąć dużych chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się bowiem znaczną cyklicznością – w poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Jak czytamy w opisie rankingu, metoda jego sporządzenia była identyczna jak w ubiegłych latach. Wśród gmin wiejskich od niepamiętnych czasów pierwsze miejsce zajął Kleszczów. Wśród małych miast wygrała Krynica Morska, a wśród miast powiatowych – Polkowice. W miastach na prawach powiatu na czele jest Świnoujście, a poprzedni lider – Gliwice – zajął trzecie miejsce.

Jak na tym tle wypada powiat miechowski (średnie wydatki inwestycyjne per capita 2018-2020 w zł)?

W kategorii powiatów, miechowski, z kwotą 314,76 zł, zajął 52 miejsce z grona 314 powiatów w Polsce (w poprzednim rankingu miejsce 100) i 1 miejsce w Małopolsce! (na 80 pozycji uplasował się powiat bocheński, jako drugi w naszym województwie). Pozycję lidera w kraju dzierży powiat przasnyski (mazowieckie) z 756,33 zł. Na drugim końcu tabeli znajduje się powiat łęczycki (łódzkie) 41,35 zł.

Spośród 267 samorządów w Polsce, w kategorii „Miasta powiatowe” Miechów z kwotą 1100,95 złotych uplasował się w czołówce rankingu, bo na 42 miejscu w kraju i 4 miejscu w Małopolsce (po Limanowej, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem). Najwyższe średnie wydatki inwestycyjne w Polsce ponownie osiągnęły powiatowe Polkowice z dolnośląskiego z kwotą 2606,67 złotych. Najniżej w rankingu uplasowało się Lipno (kujawsko-pomorskie) 300,5 złotych.

Na liście 1533 polskich gmin wiejskich, najwyżej w rankingu spośród gmin powiatu miechowskiego znalazł się Książ Wielki (1493,69 zł), który zajął wysokie 172 miejsce. Na 528 miejscu znalazła się Gołcza (1035,43 zł), na 1051 miejscu Charsznica (669,65 zł), na 1088 miejscu Kozłów (644,82 zł), następnie Racławice na 1331 miejscu z kwotą 477,56 zł i Słaboszów z 412,73 zł na miejscu 1400.

Gminą wiejską o najwyższej średniej wydatków inwestycyjnych jest tradycyjnie Kleszczów z łódzkiego (14633,95 zł). Tabelę zamyka tym razem Czernichów z woj. śląskiego z kwotą 70,63 zł na mieszkańca per capita.

Etykiety

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, iż w dniu 10 stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyło 11 oferentów. Każdy z nich zadeklarował 84 miesięczny okres gwarancji/rękojmi. Najdroższa ze złożonych ofert opiewała na kwotę: 13.693.600,69 zł, a najtańsza: 9.397.583,58 zł. Tuż przed otwarciem ofert Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 15.714.286,00 zł.
Zgodnie z warunkami przetargu, wybrany w postępowaniu wykonawca, zrealizuje zadanie w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku od ul. Szosa Olkuska (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) o długości ok. 1 km wraz z budową obiektów inżynierskich i chodników oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca w pierwszej kolejności uporządkuje teren i przeprowadzi wycinkę zieleni, wzmocni grunty i dokona budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G. Na ul. Szosa Olkuska powstanie rondo. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie, którego koszt wyniósł ponad 330 tys. zł, uwzględniono także budowę systemu odwadniającego drogę.
- Jest to kolejny, jakże ważny krok by odcinek od ul. Skalskiej do ul. Szosa Olkuska powstał jak najszybciej. Pozwoli to usprawnić komunikację na krzyżówce DW 783 i DW 794 przy przejeździe, gdyż domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie całego ruchu tranzytowego (głównie ciężarowego) z Olkusza do Miechowa, z pominięciem wiecznie zakorkowanego skrzyżowania. Na budowę III etapu obwodnicy mamy zabezpieczone 2,5 mln zł na wykupy gruntów, a koszty budowy blisko kilometrowego odcinka obwodnicy zapewni województwo małopolskie – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.
Zgodnie z przeprowadzonym w 2020/21 r. generalnym pomiarem ruchu, droga nr 783 z Olkusza do Wolbromia jest najbardziej obciążona ruchem drogą wojewódzką w powiecie olkuskim. Przejeżdża nią blisko 12 tys. samochodów na dobę (w 2015 r. 7,3 tysięcy). Z racji cotygodniowych targów w środy i czwartki liczba pojazdów znacznie wzrasta, powodując w godzinach szczytu paraliż miasta. Domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie ruchu tranzytowego z Olkusza do Miechowa, z pominięciem ciągle korkującego się skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ul. Krakowskiej.

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 04 styczeń 2022 10:22

Komunikacja publiczna w gminie Wolbrom

 

Pięć linii zamiast trzech

Jak wiemy, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców okolicznych sołectw, gmina Wolbrom skorzystała z dofinansowania rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i pod koniec roku uruchomiła trzy linie transportu publicznego. Za krótko jeszcze, by ocenić, czy dotychczasowe trasy przejazdów, godziny i częstotliwość kursowania busów zostały dobrane optymalnie, ale na sesji w dniu 14 grudnia radni podjęli już uchwałę, która umożliwi burmistrzowi staranie się o dofinansowanie dwóch kolejnych tras. Gdyby tak się stało, na terenie gminy mielibyśmy 5 linii komunikacji zbiorowej.

Stosowana uchwała podaje trasy, na których realizowane byłyby przez przewozy o charakterze

użyteczności publicznej:

1. Linia komunikacyjna nr 1: Wolbrom - Brzozówka - Wierzchowisko - Sulisławice -

Wierzchowisko - Brzozówka - Podlesice II - Jeżówka - Boża Wola - Łobzów - Wolbrom.

2. Linia komunikacyjna nr 2: Wolbrom - Łobzów - Poręba Dzierżna - Miechówka - Kąpiele

Wielkie - Kąpiołki - Kąpiele Wielkie - Kolonia Kąpielska - Łobzów - Wolbrom.

3. Linia komunikacyjna nr 3: Wolbrom - Chełm - Zasępiec - Poręba Górna - Budzyń - Lgota

Wielka - Wierzchowisko - Brzozówka - Wolbrom.

4. Linia komunikacyjna nr 4: Wolbrom - Zabagnie - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa -

Kąpiele Wielkie - Dłużec - Domaniewice - Załęże - Domaniewice - Dłużec - Lgota Wolbromska -

Wolbrom.

5. Linia komunikacyjna nr 5: Wolbrom - Gołaczewy - Kaliś - Lgota Wolbromska - Zarzecze -

Chrząstowice - Gołaczewy - Chełm - Wolbrom.

W uzasadnieniu podjęcia uchwały wnioskodawca, czyli burmistrz MiG Wolbrom wyjaśnia, iż „czas jakim dysponują samorządy od ogłoszenia naboru na dopłaty nie pozwała na wybór operatora z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych lub umów koncesji”. Zgodnie jednak z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podpisanie umowy z przewoźnikiem jest możliwe z pominięciem owej procedury, o ile poprzedzone zostanie uzyskaniem zgody organu stanowiącego właściwego organizatora, czyli w tym przypadku Rady Miejskiej.

I tak też się stało. Czekamy zatem na wyniki nowego naboru i przyglądamy się funkcjonowaniu kursującym busom. Od użytkowników dochodzą już pierwsze głosy mówiące o konieczności dopasowania godzin odjazdów do znowelizowanego rozkładu jazdy pociągów, o zbyt długich i zawiłych trasach, co powoduje, że dojazd z niektórych, nie tak przecież odległych miejscowości do Wolbromia, zajmuje obecnie nawet godzinę. Miejmy nadzieję, że nowe linie i opracowane na nowo godziny odjazdów usuną te niedogodności.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, 13 grudnia w urzędzie gościła grupa policjantów wolbromskiego komisariatu. Okazją do spotkania było uhonorowanie odchodzącego z funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu – komisarza Marcina Dzięcioła (awans na Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej).

Niestety, burmistrz nie mógł tego dnia spotkać się osobiście z gośćmi z komisariatu, dlatego rolę gospodarza pełnił sekretarz Waldemar Kolanko, który w imieniu burmistrza Adama Zielnika, odczytał i przekazał przygotowane przez szefa magistratu gratulacje i życzenia.

„W imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom serdecznie dziękuję za profesjonalną, owocną współpracę oraz aktywne wspieranie inicjatyw służących zapobieganiu przestępczości i poprawie bezpieczeństwa. U progu nowego, zawodowego wyzwania proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, samych sukcesów oraz pełnej realizacji planów i zamierzeń” – czytamy napis pamiątkowego tablo od burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika.

Pożegnanie odchodzącego komendanta było ponadto okazją do wyróżnienia wolbromskich funkcjonariuszy policji z okazji Święta Policji. W tym roku, listami gratulacyjnymi oraz upominkami burmistrz Adam Zielnik postanowił uhonorować policjantów mł. asp. Sebastiana Maroszka, sierż. sztab. Wojciecha Manterysa oraz st. sierż. Kamila Kucyperę.

W przekazanych listach burmistrz gratulował oraz składał życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Wolbrom. Dziękował funkcjonariuszom za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymaniu ładu i porządku publicznego w naszej gminie oraz za wysiłek i trud działań, które podejmują w swojej codziennej pracy. Życzył dalszej wytrwałości, skuteczności i satysfakcji zawodowej oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 17 grudzień 2021 15:31

Duże podwyżki wynagrodzeń samorządowców

 

Najmniej w powiecie olkuskim zarabia... starosta

 

Pod koniec listopada większość rad gmin podejmowała uchwały podwyższające wynagrodzenia burmistrzom i wójtom, a często również diety radnym i sołtysom. Te niepopularne i szeroko komentowane w środowisku decyzje wymuszało nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października. Podniosło ono wyraźnie górne granice poszczególnych składników pensji, rekompensując z nawiązką słynną 20-procentową obniżkę z 2018 roku. W efekcie zarobki wielu naszych włodarzy, z dnia na dzień, podwoiły się...

 

skąd te podwyżki?

 

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 1 listopada i podnosi m.in. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników samorządowych w związku z podwyżką płacy minimalnej. Oprócz dostosowania maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatku funkcyjnego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustaliło także wyższe minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Tabela zawiera też kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach. Kwoty zostały dopasowane w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 20.041,50 zł brutto (poprzednio 12.525,94 zł brutto), tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2021 r. wynosi 1.789,42 zł).

W załączniku nr 2 określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania oraz kwoty maksymalnego poziomu: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Z kolei załącznik nr 3 zawiera tabele dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach, starostwach i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

nie więcej, ale i nie mniej

 

Od trzech lat wynagrodzenie burmistrzów czy wójtów (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych), obejmujące wszystkie składniki i dodatki, nie mogło być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12.525 zł brutto. Niezależnie od wielkość jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków spoczywających na barkach włodarza, było to niecałe 9 tys. zł na rękę.

Po ostatniej zmianie wynagrodzenie maksymalne wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekraczać w ciągu miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli 20.041,50 zł brutto na miesiąc. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego (co wynika z zapisu art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych), czyli 16.033,02 zł brutto miesięcznie. Do wyliczenia tych kwot nie bierze się pod uwagę dodatku za wysługę lat. Ostatecznie o wysokości podwyżek decydują rady gmin i miast.

 

ile zarabia burmistrz Wolbromia?

 

Na zwołanej w trybie zdalnym, nadzwyczajnej sesji w dniu 25 listopada, Rada Miejska w Wolbromiu zdecydowała, iż burmistrz Adam Zielnik zarabiać będzie 20.130 zł brutto. Na kwotę tę składa się kilka składników – wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: funkcyjny i specjalny oraz za staż pracy. Wszystkie je ustalono w maksymalnej wysokości, a głównym argumentem był tu fakt, iż burmistrz MiG Wolbrom nie posiada zastępcy, co jest raczej rzadkością w gminach tej wielkości. Uchwałę przyjęto 16 głosami „za”, przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących się.

Prowadzenie sesji było jednak źle ocenione przez radnych z klubu PiS, którzy krytykowali prowadzącego (pod nieobecność przewodniczącego Bartłomieja Żurka) wiceprzewodniczącego Artura Pajkierta, który – wg nich – bezzasadnie zwołał obrady w trybie nadzwyczajnym, co m.in. ograniczało dyskusję, gubił się w sprawach proceduralnych, a nawet wprowadził radnych w błąd. Radny Radosław Kuś wystosował w tej sprawie oficjalną skargę do wojewody małopolskiego.

Oprócz podwyżki pensji burmistrza radni podnieśli także diety sołtysom (do 900 zł miesięcznie), a także diety sobie. Obecnie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolbromiu przysługuje dieta w wysokości 80% kwoty bazowej, czyli 2.576 zł miesięcznie, jego dwóm zastępcom 1.932 zł miesięcznie, przewodniczącym komisji stałych 1.771 zł, ich zastępcom lub radnym pracującym w dwóch komisjach 1.610 zł, a „zwykłym” radnym – 1.449 zł miesięcznie. Diety te wolne są od podatku, ale podlegają potrąceniom w razie nieobecności radnego na posiedzeniach rady lub komisji (odpowiednio – o 10% i 5%).

Nowe stawki wynagrodzenia i diet obowiązują z mocą od 1 sierpnia br.

 

ile okoliczni wójtowie i burmistrzowie?

 

Wójt gminy Trzyciąż zarabia po zmianach, łącznie ze stażem pracy 19.470,00 zł brutto, czyli tyle, ile maksymalnie dopuszczają tabele aktualnego rozporządzenia. Dieta przewodniczącego Rady Gminy to 1.503,11 zł (poprzednio 1.300 zł), wiceprzewodniczącego 1.288,38 zł, przewodniczącego komisji 1.288,38 zł, członka komisji 1.073,65 zł, radny nie będący członkiem żadnej komisji otrzyma 858,92 zł. Za nieobecności diety są pomniejszane o 30 procent.

Pensja wójta gminy Klucze wzrosła do tego samego, maksymalnego poziomu 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał 2.147,30 zł (do tej pory było to 1.409,17 zł), wiceprzewodniczący, a także przew. komisji 1.825,21 zł, radni będący wiceprzewodniczącymi komisji oraz członkami komisji dostaną 1.717,84 zł; dieta radnych niepełniących żadnych funkcji wyniesie 1.503,11 zł (poprzednio 805,24 zł). Uchwała przewiduje obniżki za nieobecności na sesjach (20%) i komisjach (10%).

Burmistrz Olkusza będzie teraz zarabiał niewiele więcej niż wójtowie Trzyciąża, czy Klucz. Uchwała Rady Miejskiej z 8 listopada ustala jego wynagrodzenie w wysokości 19.860,00 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma 2.737,81 zł, wiceprzewodniczący 2.415,72 zł, przewodniczący komisji 2.254,67 zł, wiceprzewodniczący komisji 2.093,62 zł, radny niepełniący żadnych z wyżej wymienionych funkcji 1.932,57 zł. Za nieobecność na sesji dieta zostanie obniżona o 10 proc., a na komisji o 5 proc.

Burmistrz Bukowna i wójt Bolesławia zarabiają po zmianach tyle samo – to także maksymalne stawki przysługujące im z nowego rozporządzenia – 19.470 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie otrzyma dietę w wysokości 2.039,94 zł, wiceprzewodniczący RM lub przewodniczący komisji 1.717,84 zł, wiceprzewodniczący komisji 1.610,48 zł, radni będący członkami co najmniej dwóch komisji 1.503,11 zł, radni należący do jednej komisji 858,92 zł, radni nienależący do żadnej komisji 644,19 zł. Diety mogą być obniżane o 5 lub 10% w przypadku absencji na posiedzeniach.

W gminie Bolesław dieta przewodniczącego Rady Gminy wzrosła do 2.147,30 zł, jego zastępca otrzyma 1.717,84 zł, przewodniczący komisji 1.610,48 zł, jej wiceprzewodniczący 1.503,11 zł, a „zwykli” radni dostaną teraz 1.395,75.

 

najmłodszy najmniej zarabia

 

Okazuje się, że najmniej zarabiać będzie... starosta olkuski. Po podwyżkach jego pensja (także ustalona w wysokości maksymalnej) wynosi bez dodatku stażowego 18.044 zł brutto (dotychczas 9.660 zł). Jeśli nasze informacje są prawdziwe, gdyż stosowna uchwała tego nie zawiera, doliczyć do tego trzeba będzie 6% wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, czyli 625 zł.

Nowa dieta przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu to 3.220,95 zł (podwyżka z 1.878,89 zł), wiceprzewodniczącego 3.006,22 zł, przewodniczący komisji otrzyma 2.791,49 zł, jej wiceprzewodniczący 2.576,76 zł, a członkowie 2.362,03 zł, a radni niepełniący żadnych funkcji – 1.932,57 zł. W powiecie obowiązują wysokie obniżki za nieobecności: na sesji o 25%, na komisji o 15%.

 

czy to dużo?

 

Oczywiście „dużo” jest pojęciem względnym... W moim odczuciu obecne pensje wójtów i burmistrzów, zwłaszcza małych gmin, do niskich nie należą. Obowiązujące tabele sprawiają ponadto, że różnice między nimi będą niewielkie – trzeba bowiem pamiętać także o dolnym limicie wynagrodzeń (80% maksymalnego). Tak ustalone zasady powodują, że np. prezydent Krakowa zarabia także niewiele więcej ponad 20 tys. zł brutto, a w dużym mieście nie jest to już chyba pensja zbyt wygórowana. Obecne duże podwyżki są konsekwencją nieprzemyślanej decyzji władz centralnych sprzed 3 lat, które z powodów politycznych obniżyły pensje samorządowców o 20%. Zablokowało to możliwość systematycznej rewaloryzacji pensji wraz ze wzrostem średniej krajowej i skumulowało się dopiero w tym roku, gdy wzrost cen i kosztów utrzymania sprawił, że wynagrodzenia naszych włodarzy były już autentycznie zaniżone.

A czy radni musieli, niemal w każdym przypadku, ustalać poszczególne składniki pensji na maksymalnym poziomie? To już pozostawiam do oceny Czytelników...

Wojciech Szota

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety

 

Zakończyła się realizacja Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w wysokości: 8.991.601,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Św. Jana Pawła II 11B.

Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, które miało miejsce 3 lutego 2020 roku. W czasie trwania inwestycji, największym wyzwaniem było prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg nowych obiektów, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji. Wykonane roboty budowlane objęte są 90 miesięcznym okresem rękojmi za wady, natomiast dostarczone i zamontowane urządzenia – 36 miesięcznym.

Oczyszczalnia Ścieków charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem nowoczesności zarówno w zakresie zastosowanych maszyn i urządzeń, jak również automatyzacji sterowania procesem technologicznym. System automatyki na oczyszczalni zapewnia sterowanie urządzeniami, wizualizację procesu oraz informuje o alarmach, pozwala także raportować określone wielkości, dokonywać obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji oraz archiwizować najistotniejsze dane dotyczące obiektów oczyszczalni.

Na uwagę zasługuje nowa stacja zlewcza ścieków (SZS). W wyniku modernizacji zainstalowana została kontenerowa stacja zlewcza ścieków. Stacja służy do odbioru ścieków z samochodów asenizacyjnych. Umożliwia określenie ilości i jakości dostarczonych ścieków. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków i zabezpiecza przed wprowadzeniem ścieków o parametrach przekraczających zadane wartości, zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków do punktu zlewnego. Ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar parametrów. W przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa może zostać automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny. Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zasuwa zostaje automatycznie zamknięta, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym i następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru.

W wyniku modernizacji oczyszczalni powstała również nowa Stacja odwadniania osadu SOO wyposażona w linię do mechanicznego odwadniania osadu o roboczej wydajności hydraulicznej 50 m3/h oraz wydajności masowej 600 kg suchej masy/h. Linia do odwadniania osadu obejmuje m.in. taśmowy zagęszczacz osadu zblokowany z taśmową prasą filtracyjną. Dzięki tym urządzeniom uzyskujemy bardzo dobre parametry osadu odwodnionego (sucha masa przekracza założenia projektowe – min.19%). Płukanie zagęszczacza oraz prasy, a także innych urządzeń technologicznych na terenie oczyszczalni może odbywa

się przy użyciu wody technologicznej (oczyszczonych ścieków) dostarczanej z pompowni wody technologicznej PWT. Taka możliwość sprzyja ochronie środowiska, bowiem zmniejsza zużycie wody wodociągowej.

Przypominamy, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Strategicznym celem modernizacji oczyszczalni było także zapewnienie odpowiednio dobrego stanu wód powierzchniowych, do których wprowadzane są oczyszczone ścieki z wolbromskiej oczyszczalni (rzeka Biała Przemsza).

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. Odprowadzanie ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni oraz objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nieskanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych obszaru, zminimalizuje ryzyko pogorszenia się jakości wody w rzekach oraz zanieczyszczenia wody pitnej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Dofinansowanie do wymiany kotłów i prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WFOŚiGW

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,

NA KTÓRYM DOWIESZ SIĘ:

● na jakiego typu przedsięwzięcia możesz wnioskować o dotację?

● jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

● jakie nowe możliwości dofinansowania wprowadziły zmiany w regulaminie programu?

● oraz uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze.

tel.: 32 70 65 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT CZYNNY W DNIACH:

poniedziałek godz. 7:00 – 15:00

wtorek godz. 7:00 – 15:00

środa godz. 7:00 – 15:00

UMiG Wolbrom, I piętro, pokój 109

Dział: Wolbrom

 

W piątek 26 listopada dokonano odbioru technicznego boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie (Dom Dziecka). Inwestycja powstała dzięki współpracy i ofiarności trzech partnerów: powiatu miechowskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i niemieckiego Rotary Club Gutersloh – Verl.

3 dni przed odbiorem dzieci i młodzież z Domu Dziecka odwiedzili członkowie Rotary Club Gutersloh – Verl na czele z prezydentem organizacji Dirkiem Falkenreckiem, przewodniczącą Komitetów Krajów Nadbałtyckich i Komitetu Polsko - Niemieckiego Birgit Osterwald i Regionalnym Przedstawicielem Gubernatora RC – Wiesławem Adamczykiem. Licznie przybyli również członkowie Rotary Klub Kraków Wyspiański, którzy pośredniczyli w przekazaniu środków na boisko CAPS-u od niemieckiego klubu – prezydent Martyna Nowakowska oraz Bożena Serczyk, Małgorzata Radziejowska, Rafał Delekta, Stanisław Krauss, Józef Nawratek, Tomasz Wyrozumski.

Oprócz upominków w postaci piłek do gry, wicestarosta Paweł Osikowski i członek zarządu powiatu Piotr Grządziel wyrazili radość z nowego boiska i dziękowali Rotarianom i wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę do jego powstania.

Marta Nowakowska i Dirk Falkenreck, prezydenci Rotary Klub z Krakowa i Niemiec, również nie kryli radości z nowego obiektu przy CAPS-ie. Wdzięczność za zrealizowanie tej inicjatywy wyraziła dyr. Dorota Daszkiewicz wraz z wychowankami placówki.

Przypomnijmy, iż inwestycję dofinansował samorząd województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” 2021 kwotą 73.030 zł. Wkład powiatu miechowskiego wyniósł łącznie 130.267 zł, z czego Rotary Club Gutersloh - Verl wyłożył 43.934 zł. Razem łączny koszt inwestycji wyniósł 203.297 zł.

Krzysztof Capiga

rzecznik prasowy Starostwa

Dział: Miechów
Etykiety

 

Wysiłki na rzecz środowiska docenione

Gmina Gołcza zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021 w kategorii Gmina Eko-Hero do 15 tys. mieszkańców. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupę Polska Press. Jego celem było wyróżnienie małopolskich gmin, firm oraz inicjatyw w zakresie działalności proekologicznej.

Samorząd Gołczy doceniony został m.in. za takie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, jak: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, czy pompę ciepła.

Zwycięzców wyłoniła Kapituła plebiscytu w składzie: wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron, dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Karolina Laszczak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Wojciech Mucha.

W tym samym plebiscycie gmina Miechów zajęła miejsce trzecie wśród gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. Przyznana nagroda jest dostrzeżeniem inwestycji związanych z budową trasy pieszo-rowerowej, nowoczesnych parkingów P&R oraz uruchomieniem komunikacji miejskiej, która realizowana jest autobusami elektrycznymi. Ponadto, doceniono pozostałe gminne projekty w zakresie wymiany starych systemów ogrzewania i montażu OZE, jak również działania edukacyjne kierowane do mieszkańców i młodzieży.

Kapituła Eko HERO Małopolski 2021 obradowała w składzie: wicemarszałek Józef Gawron, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska, Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Guzik – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Mucha.

Konkurs miał na celu uhonorowanie małopolskich inicjatyw, firm i samorządów, które dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami proekologicznymi na rzecz poprawy powietrza, czystości wody i ochrony zwierząt.

 

(fot.: UMWM)