Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Oświata

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy we współpracy z parafią Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy ogłaszają Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz Pisankę, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu gminy Charsznica.

 

Liczymy na to, że konkurs zachęci twórców do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego naszej gminy, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek z wydmuszki.

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2023.

 

Ogłoszenie wyników: 2 kwietnia 2023.

Dział: Charsznica

 

W tym roku w Wolbromiu przy Zespole Szkół (Pod Lasem) zostanie wybudowane nowe przedszkole. Umowa została zawarta z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą: Zakład Usługowo-Sprzętowy Mirosława Basonia w dniu 11 stycznia. Niedawno ekipy budowlane rozpoczęły prace przygotowujące teren pod budowę.

Nowa inwestycja, powstająca kosztem 6.422.764,63 zł, powinna być ukończona w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ponad 4,5 mln zł, w tym ponad 4 mln zł ze środków Unii Europejskiej, a ponad 0,5 mln zł z budżetu państwa. Reszta, czyli prawie 2 mln zł, pochodzi z budżetu gminy Wolbrom.

Zadanie obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), a także zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Budynek zaplanowano jako niepodpiwniczony, posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną.

Kolejna znacząca inwestycja nie tylko poprawi warunki lokalowe ale także zwiększy bazę od jeden oddział przedszkolny w stosunku do planowanego do likwidacji przedszkola na ul. Młyńskiej.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W ramach zbliżających się obchodów 160. rocznicy Bitwy Miechowskiej Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz Gmina Miechów zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w w grze on-line, która przeprowadzona zostanie za pomocą aplikacji ActionTrack 14 lutego br.

 

Aby wziąć udział w quizie „Bitwa Miechowska 1863” należy:

- Posiadać smartfon/tablet z systemem iOS (w wersji 11.0 i wyższej) i Android (w wersji 7.0 i wyższej) lub tablet z zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore)

- Posiadać mobilny dostęp do Internetu

- Zeskanować kod QR (zostanie przesłany do nauczycieli przed rozpoczęciem rozgrywki w dniu 14 lutego)

- Pobrać grę

- Wpisać nazwę gracza tożsamą z podaną w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zgłoszenia do gry przyjmowane w terminie od 25 stycznia do 13 lutego br. włącznie.

Uczestnicy, którzy w poszczególnych kategoriach osiągną najlepszy wynik punktowy i czasowy, zostaną nagrodzeni.

Organizatorami są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz Urząd Gminy i Miasta w Miechowie.

 

Na zdjęciu -- obraz „Bój o cmentarz” Marka Hołdy.

Dział: Miechów

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu przystąpiła do konkursu „Mistrzowie Energii”, organizowanego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Celem projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły.

 

Od grudnia w szkole rozpoczęła się kampania informacyjna na temat sposobów i znaczenia oszczędzania energii oraz promowania zdrowych nawyków cyfrowych. W kampanii informacyjnej „Mistrzowie Energii” uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Koordynatorem akcji była Aneta Dobrek i Ewa Serwatka.

Celem kampanii było uświadamianie całej społeczności szkolnej, że należy efektywnie korzystać z energii. Jeżeli zmniejszymy jej zużycie w domu, w szkole, wystarczy nam jej na dłużej, wpłyniemy korzystnie na środowisko, zmniejszymy zużycie surowców naturalnych, oszczędzimy pieniądze.

Jesteśmy „Mistrzami Energii”, wiemy jak używać, jak korzystać, jak oszczędzać energię elektryczną i cieplną, wiemy, że mikrodziałania dają makroefekty. Oszczędzanie energii zawsze przynosi zyski i w budżecie domowym, i dla środowiska.

W klasach I-III dzieci rysowały na lekcjach plakaty promujące oszczędzanie energii. Uczniowie ze Szkolnego Koła Biologicznego (klasy V-VI) zbierali informacje, jak rozsądnie korzystać z energii elektrycznej, kiedy, co i jak włączać i wyłączać, następnie przygotowali na ten temat prezentacje oraz ulotki informacyjne. Na korytarzach przy wyłącznikach światła dzieci zawiesiły własnoręcznie wykonane „przypominajki” o gaszeniu niepotrzebnego światła.

W szkole został również zorganizowany Szkolnym Konkursie Ekologiczny „Mistrzowie Energii”. Uczniowie z klas IV- VI wykonali plakaty, na których umieszczali hasła promujące oszczędzanie energii elektrycznej, np: „Używaj światła punktowego”, „Ogranicz spędzanie czasu przed komputerem”, „Mądrze używaj sprzętu AGD”, „Wykorzystuj programy eco i tryby oszczędzania energii”, „Odłączaj wtyczki i ładowarki”, „Wyłączaj nieużywane urządzenia”, „Wymieniaj żarówki na energooszczędne lub LED”, „Gaś niepotrzebne światło”, „Wykorzystuj światło dzienne”. Wśród plakatów znalazły się i takie, które przedstawiały sposoby oszczędzania energii cieplnej z hasłami: „Optymalizuj użycie ciepłej wody”, „Obniżaj temperaturę w pomieszczeniu o minimum 1 stopień”, „Dostosuj temperaturę w różnych pomieszczeniach”, „Odpowietrz grzejniki”, „Montuj termostaty”. Cześć prac w twórczy sposób promowała również zdrowe nawyki cyfrowe, zachęcając kolegów do zmniejszenia czasu, który spędzają, oglądając telewizję czy korzystając z telefonu i laptopa.

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Mistrzowie Energii”

1 miejsce – Anna Serwatka, klasa 4b

2 miejsce –Alex Osuszek, klasa 6a

3 miejsce – Filip Szymoniak, klasa 5b

Wyróżnienia otrzymali: Maja Gwóźdź (6b), Milena Szczepara (6b), Katarzyna Wanowicz (6b).

 

Najlepsi autorzy prac zostali obdarowani nagrodami i gadżetami sponsorowanymi ze środków projektu dofinansowanego ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” realizowanego przez Gminę Wolbrom.

 

Dział: Wolbrom
niedziela, 29 styczeń 2023 13:19

Studniówka w Zespole Szkół

 

Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół w Wolbromiu bawili się na balu studniówkowym 28 stycznia. Gościnnych progów użyczyła im Sala Bankietowa "Castello". W pierwszej parze staropolskiego Poloneza kroczył dostojnie dyrektor Piotr Grojec. Gościem specjalnym był burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik. Swoich uczniów podziwiali, filmowali i fotografowali ich wychowawcy, nauczyciele oraz rodzice. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Oto nasza fotorelacja: https://www.wiesci.info.pl/index.php/galeria/event/stodniowka-wol-2023

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Spośród 14 prac, które napłynęły na konkurs „Poeci są wśród nas 2022” jury w składzie: Ewa Dróżdż – dyrektor BiOAK Gminy Trzyciąż, Renata Żelazna i Monika Broda – BiOAK Gminy Trzyciąż, po przeczytaniu wszystkich regulaminowo zgłoszonych wierszy i merytorycznej dyskusji, wybrało i nagrodziło następujących uczestników, którzy wykazali się szczególnym talentem artystycznym i świadomością literacką.

 

W kategorii klas I-III

I miejsce – Lena Wolna, SP w Zadrożu

II miejsce – Martyna Kurek, SP w Zadrożu

W kategorii klas IV-VIII

I miejsce – Wiktor Szostak-Sobalski, SP w Zadrożu

II miejsce – Szymon Dela, SP w Jangrocie

III miejsce – Julia Mastela, SP w Zadrożu

Wyróżnienie: Magdalena Kuś, SP w Jangrocie

 

O pozytywnej ocenie nagrodzonych tekstów zdecydowały: trafne przedstawienie tematu, umiejętność sformułowania spójnej koncepcji literackiej, sprawne operowanie komunikatem językowym oraz osobowość twórcza ujawniająca się w tekstach.

Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone 14 października, podczas Święta Edukacji Narodowej, które odbyło się w Przedszkolu Samorządowym w Trzyciążu. Podczas wydarzenia odbyło się odczytanie nagrodzonych utworów.

Dział: Trzyciąż
niedziela, 27 listopad 2022 12:27

Termomodernizacja „Dwójki”

 

Po latach oczekiwań, ostatnia niezrewitalizowana publiczna szkoła (druga co do wielkości w gminie Wolbrom), doczeka się należytej oprawy. W sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem 1 w Wolbromiu.

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejmie wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

– remont zadaszeń i wejść do budynku,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Projekt realizowany przez gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

 

Wartość dofinansowania: 2.448.829,43 PLN.

 

www.norwaygrants.pl

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Nikola Glanowska ze Szkoły Podstawowej w Gołaczewach i Justyna Banyś ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu zdobyły pierwsze miejsca w tegorocznej edycji konkursu. Pierwsza tryumfowała w kategorii uczniów klas I-IV, druga w kategorii klas V-VIII. Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje umiejętności podczas finału, który zorganizowano 8 listopada w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku. Z rak burmistrza Adama Zielnika i dyrektor szkoły Ewy Przyjemskiej-Kondziołki odebrali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Sponsorzy, czyli UMiG Wolbrom, Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, obdarowali upominkami wszystkich uczestników konkursu.

 

W eliminacjach konkursu wzięło udział 50 uczniów z 7 szkół gminy Wolbrom, którzy zaprezentowali jury 31 utworów – tradycyjnych pieśni patriotycznych, współczesnych piosenek inspirowanych historią Polski oraz nowych wersji znanych utworów o tej tematyce. Jury pod przewodnictwem Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń nie miało zatem łatwego zadania, ale prawa konkursu są nieubłagane: trzeba wyłonić zwycięzców.

I tak, w kategorii klas I-IV wyróżnienie zdobyła grupa wokalna ze SP nr 2 w Wolbromiu, w składzie: Igor Przybycień, Zuzanna Pawlik, Gabriela Barczyk, Alicja Szymczyk i Izabella Wójcik. Uczniowie zaśpiewali znaną piosenkę pt. „Serce w plecaku”. III miejsce w tej kategorii zajęła Laura Majda z SP nr 1 w Wolbromiu, która przebojowo wykonała „Pałacyk Michla”. Drugie miejsce wywalczyła grupa wokalna ze SP w Zarzeczu – Natalia Banyś, Małgorzata Piwowarczyk, Milena Wąsiel. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wzruszającą „Modlitwę obozową”. Zdobywczyni pierwszego miejsca, Nikola Glanowska, zaśpiewała współczesną piosenkę pt. „Za wolność” z repertuaru Haliny Mlynkovej.

Wśród wykonawców z klas V-VIII jury postanowiło przyznać wyróżnienie Karolinie Barczyk ze SP w Gołaczewach za piosenkę pt. „Miejcie nadzieję”. Trzecie miejsce zajęła Natalia Skoczeń ze SP nr 1 w Wolbromiu, która zaśpiewała, utrzymaną w podniosłym charakterze, piosenkę „Niepodległa, niepokorna”. Milena Palusińska ze SP w Wierzchowisku zaprezentowała znaną w okresie PRL „Balladę o Janku Wiśniewskim”, ale w nowej, jakże pięknej aranżacji. Spokojny, opisujący zawiłości polskiej historii widzianej oczami dziecka, utwór pt. „Co to jest niepodległość?” dał zwycięstwo Justynie Banyś ze SP w Zarzeczu.

W jury konkursu, oprócz Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń – instruktorki tańca i choreograf, kierownik ZPiT „Wolbromiacy”, zasiadali także: Jakub Mąka – student muzykologii Uniwersytetu Opolskiego, organista parafii Szreniawa oraz Mariusz Sławkowski – instruktor gry na instrumentach, laureat konkursu „Młodzi wirtuozi gitary 2018”.

Od strony organizacyjnej konkurs przygotowały i prowadziły nauczycielki SP w Wierzchowisku: Barbara Kałwa i Barbara Szybalska, a za sprawy techniczne odpowiadał Zdzisław Słaby.

Wielkie brawa!

Dział: Wolbrom
wtorek, 25 październik 2022 11:14

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół

 

Piotr Grojec – dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu i nauczyciel języka polskiego, został w tym roku wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Medal Komisji Edukacji i Nauki odebrała natomiast Irena Majda – dyrektor I LO w Olkuszu i nauczyciel języka francuskiego.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej także starosta olkuski uhonorował swoimi nagrodami wielu nauczycieli i dyrektorów placówek podległych powiatowi. Wśród nich znalazła się Agnieszka Kwapińska – nauczycielka ZS w Wolbromiu. Oprócz niej, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Nagrodę Starosty Olkuskiego odebrały: Angelika Kubańska i Dorota Stachowicz-Mączka - nauczycielki I LO, Elżbieta Piotrowska - wicedyrektor II LO w Olkuszu, Iwona Lis - wicedyrektor IV LO, Edyta Dołęga - wicedyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu, Marcin Stawinoga - nauczyciel ZS Nr 3 w Olkuszu, Teresa Stach i Marcin Tomsia - nauczyciele ZS Nr 4 w Olkuszu, Paweł Wilk - dyrektor ZS Specjalnych w Olkuszu, Karolina Piekoszewska - nauczyciel ZS Specjalnych w Olkuszu, Stanisława Januszek - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Marek Krzykawski - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Olkusz.

14 października w wolbromskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nauczyciele gminnych szkół i przedszkoli odebrali Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy. Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz młodych mieszkańców gminy, w tym roku szkolnym nagrody otrzymali:
Aldona Kowalik – ZSP Łobzów
Aneta Rogal – ZSP Łobzów
Halina Makowska – SP Jeżówka
Beata Szczepankiewicz – ZSP Zarzecze
Tomasz Mistur – ZSP Zarzecze
Magdalena Grelewicz – ZS Wolbrom
Aneta Dobrek – ZS Wolbrom
Piotr Siewiorek – ZS Wolbrom
Agnieszka Maj-Koryczan – ZSP Kąpiele Wielkie
Gabriela Nowak – ZSP Kąpiele Wielkie
Jolanta Pałka – p.o. dyrektora SP w Chełmie
Wiktor Fuglewicz – dyrektor ZSP w Kąpielach Wielkich
Robert Kozłowski – dyrektor ZS w Gołaczewach
Ewa Przyjemska-Kondziołka – dyrektor SP w Wierzchowisku
Barbara Skorupka – dyrektor ZSP w Zarzeczu
Waldemar Smoter – dyrektor ZS w Wolbromiu
Mateusz Makowski – p.o. dyrektora SP w Jeżówce
Stanisław Kołodziej – dyrektor ZSP w Wolbromiu
Daniel Malinowski – dyrektor ZSP w Łobzowie
Daria Janosik – dyrektor GZPO w Wolbromiu

Listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym wręczył burmistrz Adam Zielnik, a w uroczystości wzięli również udział: Bartłomiej Żurek – przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, Agata Wójcik – przewodnicząca Komisji Oświaty, Młodzieży, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolbromiu, Bożena Konieczna – społeczny doradca burmistrza MiG Wolbrom.
W trakcie uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu oraz uczniowie z sekcji instrumentalnej działającej przy Domu Kultury.

Dział: Wolbrom
Etykiety
czwartek, 01 wrzesień 2022 06:01

Nowi dyrektorzy w powiecie

 

30 sierpnia starosta miechowski Jacek Kobyłka wręczył powierzenie stanowisk dla 5 dyrektorów miechowskich jednostek powiatowych, w tym czterech oświatowych, a także Zarządu Dróg Powiatowych.

W większości nominacje wiążą się z przeprowadzonymi konkursami na stanowiska dyrektorów. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną kierować nieprzerwanie Anna Kopeć. Dyrektorem bursy została dotychczas pełniąca obowiązki – Edyta Król. Również po okresie pełnienia obowiązków dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki został Krzysztof Gajos.

W gronie dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest powiat miechowski, znalazła się nowa osoba wyłoniona w konkursie. Od 1 września 2022 r. Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kierował będzie Jerzy Schab. Był on nauczycielem w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Dziaduszycach. W latach 2007-2016 pełnił funkcję wicedyrektora w tej szkole, a w okresie 1999-2003 był metodykiem wychowania fizycznego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Szkoła, którą będzie kierował, jest mu znana, ponieważ jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Miechowie.

W drodze awansu zawodowego dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie został pełniący obowiązki – Krzysztof Szarek, ur. w 1961 roku w Miechowie. Jak wspomina, swoją karierę zawodową rozpoczął 15 września 1983 roku pod okiem ówczesnego dyrektora Rejonu Dróg Publicznych Jerzego Muszyńskiego. Całe swoje dorosłe życie związał z miechowskim drogownictwem.

Etykiety