Reklama

Małopolska

 

Wzrost wykorzystania lokalnego potencjału ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne to główne cele i działania projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, realizowanego przez województwo małopolskie w latach 2021-2030.

– Małopolska konsekwentnie realizuje i rozwija projekty mające na celu poprawę jakości środowiska. Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA doskonale wpisuje się w strategię działań, dzięki którym mamy nadzieję przekazać kolejnym pokoleniom region, w którym będą wieść bezpieczne i szczęśliwe życie – mówi wicemarszałek małopolski Józef Gawron.

 

DOBRY KLIMAT, TANIA I CZYSTA ENERGIA?

MAMY NA TO PLAN!

Do najważniejszych działań projektu należy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, geotermia czy pompy ciepła. W partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przygotowywana jest mapa potencjału odnawialnych źródeł energii dla Małopolski. Będzie ona dostępna w formie funkcjonalnej aplikacji, połączonej z kalkulatorem, który ułatwi dokonanie świadomego wyboru inwestycji OZE w konkretnej lokalizacji. Aplikacja zasugeruje najbardziej odpowiedni wybór technologii, oszacuje koszty inwestycyjne i operacyjne oraz dostarczy informacji o możliwych źródłach finansowania.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA przygotowywany jest cykl szkoleń dla instalatorów odnawialnych źródeł energii i uczniów szkół technicznych. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski będą mieli łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów.

Aplikacja OZE oraz bezpośredni dostęp do instalatorów i monterów ułatwi wybór najlepszej dla danej lokalizacji technologii OZE, co przyczyni się do większej liczby takich instalacji w Małopolsce.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstają także koncepcje projektów inwestycyjnych w zakresie szkół i budynków użyteczności publicznej przyjaznych dla klimatu (produkujących własny prąd, wykorzystujących wodę deszczową, itp.). Projekty tę będą mogły uzyskać dofinansowanie z dostępnych środków finansowych (krajowych i unijnych). Aby zachęcić mieszkańców do wyboru przyjaznych dla klimatu technologii, wzorcowa rolę w tym zakresie zapewni sektor użyteczności publicznej.

 

POWIATOWI EKSPERCI BLISKO MIESZKAŃCA

Kluczowym elementem projektu są doradcy ds. klimatu i środowiska, działający aktywnie w 18 małopolskich powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Doradcy udzielają porad i konsultacji, pomagają w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie oraz realizują działania informacyjno-edukacyjne. Jednym z takich działań jest cykliczna akcja #drzewodlaklimatu, realizowana w ramach obchodów Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Jak dotąd dzięki zaangażowaniu Małopolan w całym regionie przybyło ok. 30 000 drzew. Bieżące informacje nt. wydarzeń organizowanych przez doradców dostępne są na stronach internetowych starostw powiatowych.

 

TRZEBA ZROZUMIEĆ PROBLEM,

BY ZNALEŹĆ JEGO ROZWIĄZANIE

Kluczowym elementem projektu są zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjno-informacyjne. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na korzyści płynących nie tylko z wymiany źródła ogrzewania czy montażu instalacji OZE, ale także oszczędzania wody i energii, wybierania ekologicznego transportu czy zwiększania powierzchni zielonych. Oferta edukacyjna LIFE EKOMAŁOPOLSKA obejmuje warsztaty i spotkania zarówno dla uczniów i nauczycieli, jak przedsiębiorców czy rolników. Przykłady dobrych rozwiązań, które mogą być realizowane przez każdą grupę społeczną, dostępne są na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl.

– To ważne, by mieć świadomość, że warunki życia dla przyszłych pokoleń tworzymy nie tylko decydując się na poważne inwestycje, jak montaż OZE czy termomodernizację domu, ale także poprzez codzienne dobre nawyki – mówi wicemarszałek małopolski Józef Gawron. – Każda nasza decyzja: to czy wybieramy rower, czy samochód, torbę wielorazową czy plastikową jednorazówkę oraz jak dbamy o zieleń wokół nas – buduje przyszłość naszą i najbliższych pokoleń.

Informacje o aktualnych wydarzeniach, jak również efekty realizowanych działań zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej klimat.ekomalopolska.pl oraz mediach społecznościowych Ekomałopolska dla klimatu.

 

Projekt LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) jest dofinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

24 października odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski LIDER MAŁOPOLSKI Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Na zaproszenie Kazimierza Barczyka - przewodniczącego SGiPM oraz prof. Jerzego Lisa - rektora AGH, do prestiżowej Auli Akademii Górniczo-Hutniczej przybyli przedstawiciele ponad 30 wyróżnionych instytucji, firm i przedsięwzięć. Tegoroczna Gala Laureatów Lider Małopolski była szczególna, bo z uwagi na pandemię COVID-19 organizatorzy nadrabiali zaległości i oprócz bieżących Laureatów Tytułów Lider Małopolski 2021 uhonorowali zwycięzców z dwóch poprzednich lat.

Kapituła Konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce – LIDER MAŁOPOLSKI”, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – od ponad 20 lat co roku wyróżnia „Lokomotywy Rozwoju Małopolski” – najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy dynamicznie inwestujące na terenie Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Co roku Kapituła przyznaje 10 równorzędnych Tytułów oraz jeden TYTUŁ SPECJALNY.

Laureatem Tytułu Specjalnego za rok 2019 była Akademia Górniczo-Hutnicza uhonorowana w 100-lecie swojej działalności. AGH jest czołową polską uczelnią techniczną o międzynarodowej renomie oraz liderem m.in.: centrów badawczych, centrów rozwoju technologii, laboratoriów międzyuczelnianych. Aktualnie AGH prowadzi 62 kierunki, kształcąc prawie 30 tys. studentów i plasuje się w czołówce rankingów dla najlepszych uczelni technicznych w Polsce i Europie. Ozdobny dyplom LIDER MAŁOPOLSKI odebrali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz b. Rektor prof. Tadeusz Słomka.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2019 nagrodziło również Uniwersytet Jagielloński oraz Collegium Medicum UJ za wybudowany – w miejsce XIX-wiecznych budynków – kosztem 1,5 mld zł wówczas największy i najnowocześniejszy w Europie Szpital Uniwersytecki na 1000 łóżek, który zaczął leczyć w czasie COVID -19. Szpital w ciągu roku przyjmuje aż 100 tys. pacjentów. Tytuł ten odebrali: prof. Armen Edigarian – prorektor UJ, prof. Jerzy Wordliczek - zastępca prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. Piotr Laidler - b. prorektor UJ ds. CM oraz Marcin Jędrychowski – dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Rok 2020 był szczególny w najnowszej historii – będziemy go pamiętać jako rok światowej pandemii COVID-19, która z impetem uderzyła w nasze zdrowie i praktycznie wszystkie dziedziny życia. W tej sytuacji Kapituła Konkursu postanowiła za ten czas szczególnie podziękować Tytułem Specjalnym pracownikom ochrony zdrowia, którzy z poświęceniem i oddaniem walczyli o zdrowie i życie na pierwszej linii. To szczególne wyróżnienie odebrali przedstawiciele: Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Tarnowie, Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Małopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Z kolei za rok 2021 Tytułem Specjalnym uhonorowano 30-letni cykl rewaloryzacji Zamku Królewskiego na Wawelu, najważniejszego polskiego zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dyplom odebrał hrabia prof. Jan Ostrowski, który był dyrektorem Wawelu przez 30 lat (1989–2020) oraz Marta Graczyńska – pełnomocnik dyrektora ds. edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.
 

LISTA POZOSTAŁYCH NAGRODZONYCH INSTYTUCJI, FIRM I PRZEDSIĘWZIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

LIDER MAŁOPOLSKI 2019: pierwsze w Polsce Hospicjum św. Łazarza w Krakowie z Akcją „Pola Nadziei” założone przy wsparciu kardynała Karola Wojtyły, oryginalne w skali kraju społeczne projekty Samorządu Województwa Małopolskiego „Małopolski Tele-Anioł” i „Małopolska Niania”, 120-letnie Muzeum Krakowa liczące 19 oddziałów, wybudowana przez Samorząd Tarnowa Arena Jaskółka dla ponad 4 tys. osób, wielofunkcyjne Centrum Kultury Mediateka w Wieliczce, 4F – globalna marka odzieży sportowej z Wieliczki, HYDROSOLAR Sp. z o.o. Małopolska Sp.k. – wielki producent systemów grzewczych OZE, PalettenWerk Kozik sp.j. – producent 7 mln europalet rocznie oraz domów drewnianych, TatrySuperSki – sieć 18 stacji narciarskich z wspólnym karnetem.


LIDER MAŁOPOLSKI 2020: Małopolska Tarcza Antykryzysowa Samorządu Województwa Małopolskiego z budżetem 1,5 mld zł, generalna renowacja wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej – na najbliższe 100 lat, nowy most na Wiśle w Borusowej – wspólna inwestycja Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie, modernizacja basenu nad Łubinką w Nowym Sączu, budowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie z salą koncertową, utworzenie Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu, Park Anny i Erazma Jerzmanowskich oraz Park w Czyżynach na osiedlu AVIA – od 2015 r. Kraków wydał aż do 800 mln zł na zieleń miejską, zwiększając kilkakrotnie wydatki, Grupa Mercator Medical, której wartość na polskiej giełdzie wzrosła o rekordowe 4000%.


LIDER MAŁOPOLSKI 2021: Park Zdrojowy im. Burmistrza Z. Jurkiewicza w Ciężkowicach, nowy gmach dla największych zbiorów jedynego w Polsce Muzeum Fotografii w Krakowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bochni, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie – Polska Grupa Zbrojeniowa – producent nowoczesnych wyrzutni przeciwlotniczych, Google Polska, nowy pawilon Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach z 4. oddziałami pielęgnujące m.in. dziedzictwo łemkowskie, Brainly – największy w Polsce startup z Krakowa – „jednorożec” o wartości 1,5 mld zł, przebudowa Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, Kuter Port Boguta sp.j. – kompleks rekreacyjny z największą w Małopolsce plażą koło Gdowa.

Pełna lista i opis wszystkich wyróżnionych przedsięwzięć znajduje się na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski www.sgpm.krakow.pl.

Kazimierz Barczyk poinformował, że od 2000 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu uhonorowało ponad 220 Laureatów wybitnie wyróżniających się swoją działalnością i zasługami dla rozwoju Małopolski.(fot.: Adam Wojnar)

 

29 sierpnia br. w gabinecie Wojewody Małopolskiego KAZIMIERZ BARCZYK został odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitną działalność w „Solidarności”, samorządową oraz zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Armii Krajowej wręczył Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W uroczystości wzięła udział także posłanka na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko.

Podczas uroczystości Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Józef Mroczek – radny Powiatu Bocheńskiego, b. wicestarosta Powiatu Bocheńskiego oraz b. sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, działacz „Solidarności” represjonowany w okresie stanu wojennego.

Za zasługi w służbie państwu i społeczeństwu Prezydent RP odznaczył także Złotym Krzyżem Zasługi Bartosza Kalińskiego – burmistrza Wadowic oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi Ewę Masłowską – przewodniczącą Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Emisja na antenie TVP Kraków 1 lutego br. o godz. 19:10

JAK ODRODZIŁ SIĘ SAMORZĄD TERYTORIALNY

Dlaczego warto 1 lutego 2022 r. o godzinie 19:10 przełączyć telewizor na kanał TVP 3 Kraków? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Wtedy krakowska telewizja będzie emitowała film „Małopolska droga do samorządu”. Naturalnie zaraz nasunie się pytanie „Czym jest Stowarzyszenie?”. Odpowiedź znajdziemy w filmie, jaki 1 lutego zobaczymy w TV. Film potwierdza tezę, że z wielu reform przeprowadzonych po 1989 r., najbardziej udaną była reforma samorządowa, w wyniku której rozkwitły nasze miasta i wioski.

10 grudnia 1991 r. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Kazimierz Barczyk zorganizował w Krakowie Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Gmin Małopolski z udziałem przedstawicieli 148 gmin z terenu 9 województw historycznej Małopolski, od Przemyśla do Bielska-Białej, od Zakopanego po Częstochowę. W wyniku współpracy samorządów 30 lat temu powstała i działa prężnie do dziś jedna z najstarszych i największych regionalnych organizacji samorządu terytorialnego w Polsce.

Obecnie nadchodzi czas na podsumowanie 30-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, które przez ten okres zorganizowało ponad 700 bezpłatnych konferencji, seminariów, szkoleń przeznaczonych dla samorządowców oraz opublikowało 70 wydawnictw książkowych, poradników samorządowych i 60 wydań Wspólnoty Małopolskiej.

poniedziałek, 16 sierpień 2021 22:46

Poświęcono odnowiony ołtarz Wita Stwosza Wyróżniony

 

W niedzielę 15 sierpnia odbyło się uroczyste poświęcenie ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej, gdzie zakończyły się prace konserwatorskie. Uroczystej mszy świętej przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

- Dzięki renowacji, znów możemy podziwiać dawny blask tego dzieła autorstwa Wita Stwosza. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w uroczystości poświęcenia ołtarza. Warto przyjść do Bazyliki Mariackiej choćby na parę chwil i zatrzymać wzrok w głównym ołtarzu kościoła – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Małopolski wziął także udział w niedzielnym koncercie zorganizowanym na Wawelu przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, instytucję kultury województwa małopolskiego, w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. Koncert miał uświetnić obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii został przeniesiony na 2021 r.

- Niesamowity koncert, piękna muzyka, znani wykonawcy i dająca do myślenia scenografia. A to wszystko dla największego Polaka, kapłana, wielkiego papieża, a od roku ubiegłego dekretem papieskim ustanowionego patronem Małopolski – św. Jana Pawła II. Dziękuję za obecność i ciągłe wsparcie arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, Metropolicie Krakowskiemu, organizatorom tego wspaniałego koncertu oraz tym, którzy na nasze zaproszenie odpowiedzieli – dodaje marszałek.

Na scenie wystąpili: światowej sławy śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak wraz z zaproszonymi przez nią gośćmi: Krzysztofem Cugowskim, Anną Marią Jopek, Anią Rusowicz i zespołem Zakopower. Artystom towarzyszyła m.in. Morphing Chamber Orchestra z Wiednia.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

(Biuro Prasowe UMWM)