Reklama

Charsznica

 

Lider AGRO-UNII Michał Kołodziejczak i poseł Magdalena Sroka zapraszają do restauracji Planeta w Charsznicy na otwarte spotkanie w dniu 24 marca (piątek) o godz. 18:00.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy we współpracy z parafią Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy ogłaszają Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz Pisankę, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu gminy Charsznica.

 

Liczymy na to, że konkurs zachęci twórców do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego naszej gminy, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek z wydmuszki.

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2023.

 

Ogłoszenie wyników: 2 kwietnia 2023.

 

W 2022 roku Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana przez parafię Charsznica cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatów miechowskiego i olkuskiego. Udział wzięło około 70 osób. Dlatego też 24 marca organizowana będzie druga jej edycja, która rozpocznie się i zakończy w Miechowie-Charsznicy, przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej. Trasa liczy prawie 42 km i wiedzie przez malownicze tereny gminy Charsznica. EDK rozpocznie msza św. o godz. 20:00.

piątek, 03 marzec 2023 10:45

IV miejsce Anieli Micyk Wyróżniony

 

18 lutego w Krakowie odbył się pierwszy w tym roku turniej z cyklu Grand Prix Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym. Na zawodach świetny występ odnotowała reprezentantka sekcji tenisa stołowego GOK w Charsznicy – Aniela Micyk, która po ładnej grze zajęła ostatecznie IV miejsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.

wtorek, 21 luty 2023 20:07

Inauguracja budowy wiaduktu w Uniejowie Rędzinach Wyróżniony

 

Szczególny dzień dla gminy Charsznica

Wbicie łopat w miejscu, w którym już niedługo powstanie wiadukt nad linią LHS w Uniejowie Rędzinach, było symbolicznym rozpoczęciem budowy. Wydarzeniu nadano sporą oprawę medialną, a uczestniczyli w nim m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starostowie powiatu miechowskiego – Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski, przewodniczący RP Krzysztof Świerczek, wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, przewodniczący RG Charsznica Zdzisław Uchto. Były kamery, mikrofony, dziennikarze, wywiady i pamiątkowe zdjęcia. Dla przedstawicieli lokalnego samorządu była to historyczna chwila.

Zdaniem Andrzeja Adamczyka podobnie dzieje się w całym kraju. Dzięki rządowemu programowi Polski Ład, w wielu gminach i powiatach budowana, modernizowana i remontowana jest infrastruktura techniczna. Minister przypomniał historię budowy w latach 70-tych ubiegłego wieku Linii Hutniczo - Siarkowej, którą wożono rudę żelaza z wchodzącej w skład ZSRR Ukrainy do Huty Katowice. To wtedy tory przecięły ważną dla mieszkańców drogę w Uniejowie, wykonując tymczasowy przejazd, niebezpieczny i trudny do pokonania, szczególnie w warunkach zimowych. Mimo zabiegów zmierzających do budowy wiaduktu, wielu deklaracji i obietnic, prowizorka przetrwała ponad 40 lat.

- Dzisiaj jest szczególny dzień dla gminy Charsznica – dla wójta Jana Żebraka dzień 13 lutego 2023 przejdzie do historii, bowiem lokalna społeczność czekała na niego wiele dziesiątków lat. Podkreślał, że inwestycja nie mogłaby się rozpocząć bez dużego zaangażowania środków rządowych oraz osobiście ministra Andrzeja Adamczyka, którego nazwał „przyjacielem gminy Charsznica”. Podkreślał pomoc władz powiatowych w zaplanowanie i przygotowanie inwestycji, za które złożył im serdecznie podziękowania, podobnie jak radnym Rady Gminy, którzy zdecydowali o dofinansowaniu inwestycji.

W ramach zadania pod nazwą: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów” zaplanowano:

- budowę wiaduktu drogowego: długość obiektu ok. 65,0 m (3-przęsłowy), szerokość mostu ok. 11,0 m (w tym szer. użyteczna ok. 7,6 m – jezdnia wraz z opaskami i chodnikiem 1,5 m),

- wykonanie umocnień skarp przy obiekcie,

- przebudowę drogi dojazdowej do obiektu i na obiekcie (droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6 m i długości ok. 250 m),

- przebudowę zjazdów indywidualnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę sieci energetycznej, w tym przebudowę odcinka linii napowietrznej na odcinek kablowy,

- budowę oświetlenia na obiekcie,

- przebudowę, zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Koszt powyższego zadania ma wynieść 9.453.763 zł. Powiat miechowski na ten cel pozyskał 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałą część po połowie finansują samorządy: powiatu miechowskiego oraz gminy Charsznica. 24 stycznia br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie została podpisana umowa na budowę wiaduktu z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum firm – Nowak Mosty i Ensa DG z Dąbrowy Górniczej.