Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Kultura i Sztuka

środa, 26 czerwiec 2024 04:24

Regulamin Konkursu na Reportaż Miechowski

Zapraszamy do udziału w Konkursie na REPORTAŻ MIECHOWSKI

Interesują Cię ludzie i wydarzenia dziejące się wokół? Umiesz pisać? Chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi?

Napisz reportaż, który może zostać opublikowany na łamach Wieści Miechowskich i zdobyć nagrodę !!!

 

 

Regulamin Konkursu na Reportaż Miechowski

 

Organizator

1. Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Miechowski (zwany dalej: Konkursem), organizowany jest przez dwutygodnik lokalny „Wieści Miechowskie” (zwany dalej: Organizatorem).

2. Konkurs odbywa się w ramach 2. Festiwalu Książki Miechów – organizowanego przez Fundację „Stawiamy na Rozwój”

 

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich piszących, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące na stałe lub współpracujące z „Wieściami Miechowskimi” lub Fundacją „Stawiamy na Rozwój”.

 

Zasady konkursu

1. Na Konkurs należy nadsyłać reportaż pisemny związany z Ziemią Miechowską – jej dniem dzisiejszym, wydarzeniami, procesami społecznymi, historią, ludźmi, itp.

2. Jeden uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 prace.

3. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.

4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- reportaż pisemny w formie elektronicznej (format pliku tekstowego), który nie powinien przekraczać ok. 12 tys. znaków, podpisany imieniem i nazwiskiem autora;

- skan lub zdjęcie podpisanego formularza – Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;

- jeśli autorem jest osobą niepełnoletnią wymagana jest także zgoda opiekuna prawnego (np. jednego z rodziców) oraz nauczyciela (jeśli reportaż pisany był pod jego okiem) na przetwarzanie danych osobowych – Załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Tekst zgłoszony do Konkursu oraz wszystkie załączniki (skany lub ich zdjęcia) można przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Temat: Konkurs na Reportaż Miechowski), przesłać pocztą lub dostarczyć pod adres:

„Wieści Miechowskie”, ul. Piłsudskiego 13, 32-200 Miechów, w terminie do 15 września 2024 roku, z dopiskiem: „Konkurs na Reportaż Miechowski”.

5. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Konkursu, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.

6. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną

publikację reportażu (lub jego części) na łamach „Wieści Miechowskich”, „Wieści Wolbromskich”, na stronie wiesci.info.pl oraz w materiałach promocyjnych Konkursu oraz Festiwalu Książki Miechów.

7. Uczestnicy (także ich opiekunowie oraz nauczyciele, jeśli praca była pisana pod ich okiem) wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w celach promocji idei Konkursu.

8. Teksty oceni jury powołane przez Organizatorów, składające się z dziennikarzy lokalnych, polonistów oraz redaktorów „Wieści Miechowskich”. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie trwania 2. Festiwalu Książki Miechów. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

10. O wynikach Konkursu finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

11. Bezpośredni kontakt z organizatorami Konkursu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie: Wojciech Szota – tel. 604 336 826

 

 

Nagrody

1. Najlepszy reportaż nadesłany na Konkurs uhonorowany będzie nagrodą pieniężną. Organizatorzy przewidują też nagrody dodatkowe dla prac wyróżnionych. O ostatecznym podziale nagród zdecyduje jury. Nie ma możliwości zamiany nagrody.

2. Organizator poinformuje laureatów Konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

 

Ochrona danych osobowych

1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) jest

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania go o wynikach Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez „Wieści Miechowskie”).

 

Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego (oraz ew. jego opiekuna) postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z jego zasadami, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

4. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów oraz nauczycieli, mogą być publikowane na łamach „Wieści Miechowskich”, „Wieści Wolbromskich”, na stronie internetowej Organizatora, Fundacji „Stawiamy na Rozwój” oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

wtorek, 25 czerwiec 2024 20:51

Poznają ojczyznę swych przodków

 

Zwiedzili już zabytkową kopalnię soli w Wieliczce i Wawel, przespacerowali się po Krakowie, uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową, a w planach mają wycieczkę do Częstochowy i atrakcje Energylandii oraz poznawanie kultury swych przodków. A wszystko za sprawą Wakacyjnej Szkoły Języka Polskiego dla dzieci Polonii z Bukowiny Rumuńskiej, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przyjazna Gmina Wolbrom.


Tak wycieczkę do Wieliczki i Krakowa relacjonuje w mediach społecznościowych Stanisław Osmenda, nauczyciel, członek stowarzyszenia: „Brałem udział w wielu szkolnych wycieczkach, ale takiej dawno nie przeżyłem. Młodzież, mimo zmęczenia, śpiewała rozmaite, wpadające w ucho piosenki. Na moją prośbę, żeby zaśpiewali coś w języku polskim, nie trzeba było długo czekać! To są Rumuni związani z Polską przeważnie w szóstym pokoleniu! Pełen szacun dla młodzieży i opiekunów!”

Grupa uczniów z miejscowości Kaczyka (Cacica) gości w Dworku Jurajskim w Domaniewicach od 20 czerwca. W sobotę spotkali się z nią przedstawiciele władz samorządowych, z burmistrzem Radosławem Kusiem i panią wiceburmistrz Dominiką Bugaj, przewodniczącą Rady Miejskiej Moniką Krzywańską oraz wiceprzewodniczącym Sławomirem Rośkiem na czele. Spotkanie zaszczycił swą obecnością Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie Ignat Timar, ale nie mogło zabraknąć przedstawicieli lokalnej społeczności – sołtys Domaniewic Janiny Sypek i przewodniczącej miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Ewy Mędrek. W spotkaniu udział wzięli także nauczyciele, którzy przed laty zapoczątkowali kontakty pomiędzy naszymi miejscowościami, w tym Małgorzata Krężel, która koordynuje obecny projekt.

Opiekunami grupy rumuńskiej są: Andronic Gheorghe – dyrektor szkoły w Kaczyce, instruktor Monica Cehaniuc i nauczyciele – Robert Cehaniuc oraz Georgeta Irina Sahlean.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podejmowanych od 2003 roku przez nieistniejące już Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu, które wraz z „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej nawiązało współpracę ze środowiskiem Polonii na rumuńskiej Bukowinie. Wzajemne kontakty trwały nieprzerwanie do 2019 roku, a przerwała je pandemia koronawirusa.

Tegoroczny pobyt uczniów z Kaczyki finansowany jest dzięki grantowi Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dotacji Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom SA, wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom oraz Domu Kultury; partnerem jest Miejsko - Gminne Centrum Medyczna "WOL-MED".

Uczestnikami Wakacyjnej Szkoły są dzieci pochodzące z rodzin mających polskie korzenie z Kaczyki i okolic. Ich przodkowie pojawili się na tych terenach już pod koniec XVIII wieku. Byli to górnicy wyjeżdżający tam w celu budowania kopalni soli. Część z nich wciąż kultywuje polską tradycję, język i zwyczaje.

Dział: Wolbrom
czwartek, 13 czerwiec 2024 17:33

BOOKCROSSING W WOLBROMIU

 

Już jest pierwsza w Gminie Wolbrom oficjalna półka bookcrossingowa. Dołączyliśmy tym samym do międzynarodowej społeczności popularyzatorów czytelnictwa.

 

Tegoroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek społeczność Zespołu Szkół w Wolbromiu (ul. Pod Lasem 1) uczciła wyjątkowo, zakładając pierwszą w naszej gminie oficjalną półkę bookcrossingową – robiąc tym samym prezent wszystkim miłośnikom książek i czytania. Jest to czterodrzwiowa kolorowa metalowa szafka, znajdująca się przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Wolbromiu, na wprost budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu. Mamy nadzieję, że dzięki swej lokalizacji, będzie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym czytelnikom – nie tylko przedszkolakom, uczniom i ich rodzinom, ale także okolicznym mieszkańcom i gościom. Ważne jest to, że można z niej korzystać o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu.

 

Czym jest bookcrossing?

Bookcrossing to niecodzienna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach, po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. To bezinteresowna przyjemność dzielenia się literaturą, budowanie więzi między czytelnikami, skuteczny sposób integracji. Bookcrossing stwarza możliwość wymiany książek na inne, daje szansę czytania tym, których nie stać na ich zakup.

 

Czytelniku,

jeżeli któraś książka znajdująca się na półce Cię zaciekawiła, możesz zabrać ją do domu, przeczytać i znów podać dalej, przynosząc na półkę. Książkę możesz, ale nie musisz, zarejestrować na stronie internetowej www.bookcrossing.pl by prześledzić jej wędrówkę i losy. Jeśli masz w domu książkę, do czytania której nie wrócisz, która zajmuje miejsce na strychu, w piwnicy – podziel się nią z innymi, zostawiając ją w tej szafce i podaruj jej „drugie życie”, ciesząc innych czytelników.

Więcej szczegółowych informacji o tej międzynarodowej akcji na stronie internetowej: www.bookcrossing.pl

Anna Starostecka

Dział: Wolbrom
piątek, 07 czerwiec 2024 20:55

Szanowni Rodzice i Kandydaci

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie

rozpoczyna okres rekrutacji. Jeżeli chcecie rozwijać swoje (swoich dzieci) talenty i zainteresowania muzyczne, my otworzymy Wam drzwi do świata muzyki.

 

Zapraszamy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat do przyłączenia się do naszej muzycznej rodziny. Oferujemy podróż pełną artystycznych przygód i niezapomnianych muzycznych przeżyć.

Nasza szkoła od ponad 50 lat z powodzeniem kształci dzieci (w cyklu 6-letnim) i młodzież (w cyklu 4 letnim), rozwijając ich kompetencje gry na instrumentach na profesjonalnym poziomie. Uczniowie nasi biorą udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższych stopni, niejednokrotnie stając się sławnymi muzykami występującymi na wielu scenach w Polsce i za granicą.

Jeśli podobnie jak oni pragniecie realizować się artystycznie, weźcie udział w rekrutacji do naszej szkoły i rozpocznijcie razem z nami swoją przygodę z muzyką.

Powodzenia!

 

➡ ZASADY REKRUTACJI:

1. Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce Dla ucznia - Rekrutacja do szkoły do dnia 13 czerwca 2024 r.

Link: https://www.gov.pl/.../informacja-o-rekrutacji-2024-25

2. Przygotuj zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej i dostarcz je do szkoły najpóźniej w dniu przesłuchania (brak zaświadczenia uniemożliwia przyjęcie).

3. Weź udział w przesłuchaniu wstępnym w dniu 13 czerwca 2024 roku w godzinach 10:00 – 16:00.

Dowiesz się jeszcze więcej na temat działalności szkoły, jeśli polubisz nasz profil na Facebooku.

4. Zadzwoń pod nr tel. 41 383 16 30, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji

 

#psm #miechow #nabor2024

Etykiety
niedziela, 02 czerwiec 2024 08:00

ŚWIĘTO SREBRA – DNI OLKUSZA 2024

 

1 czerwca, punktualnie o godzinie 13, burmistrz Roman Piaśnik oficjalnie otworzył Święto Srebra, czyli Dni Olkusza 2024. Stało się to po wejściu na rynek kolorowego korowodu, prowadzonego przez Olkuską Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą. Organizatorzy przygotowali w tym roku dla wszystkich mieszkańców sporo atrakcji, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców miasta i całego powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z programem i wybrania dla siebie najciekawszych propozycji...

 

ŚWIĘTO SREBRA – DNI OLKUSZA 2024

1-2 czerwca 2024 r.

 

Sobota 1.06.2024 r.

13.00 – 13.30 Wejście korowodu i oficjalne otwarcie „Święta Srebra - Dni Olkusza 2024”

13.30 – 14.00 Wręczenie nagród i prezentacja Laureatów III Olkuskiego Konkursu Tanecznego

14.00-14.40 Pokaz taneczny pracowni tanecznej MOK. Grupy: Energia, Sonic Żabki, Skok, Słoneczka, Impuls

14.40 Prezentacja sekcji wokalnej MOK

14.50 Prezentacje Klubu Sportowego „Flika”

15.50 Prezentacje artystyczne:

- Prezentacje indywidualne

- Zespól Szkół nr 4 w Olkuszu

- Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa w Gorenicach

- Olkuska Szkółka Baletowa

- Prezentacje indywidualne

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu

- MOK w Olkuszu – teatr muzyczny „Od początku”

- Pozytywka – pracownia muzyczno – teatralna w Olkuszu

18.45 Koncert – Zespół ACJATON

20.30 Koncert – Zespół ENEJ

22.00-24:00 Silent Disco

 

Niedziela 2.06.2024 r.

14.00 – 14.05 Oficjalne rozpoczęcie drugiego dnia „Święta Srebra - Dni Olkusza 2024”

14.05 – 14.35 Prezentacje podopiecznych Szkoły Tańca WENA

14.35 – 15.20 Prezentacje artystyczne Ogniska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu

15.20 – 15.50 Prezentacje podopiecznych Szkoły Tańca WENA

16.00 – 17.00 Poznajemy to co jemy – interaktywne widowisko zespołu „Centrum Uśmiechu” dla dzieci z Inspektorem Ogórkiem

17.00 Prezentacje artystyczne:

- Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Olkuszu

- Prezentacje indywidualne

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Olkuszu

- Ognisko muzyczne „DodiArt” w Olkuszu

19.00 Koncert – Zespół wokalno – instrumentalny MOK w Olkuszu

20:30 Koncert – Zespół PECTUS

22:00 Pokaz laserów

 

Imprezy towarzyszące:

1-2 czerwca

Wesołe miasteczko i stoiska

 

2 czerwca

10:30 - Rodzinne Rozgrywki Sportowe – Finał - OSW „Czarna Góra” w Olkuszu – Organizator MOSiR Olkusz

 

Dział: Olkusz

 

Adrian Bernacki, reprezentant gospodarzy – Ziemi Racławickiej, zgłoszony przez Małopolską Izbę Rolniczą, z przytupem, niesiony słowami ludowej piosenki „Racławice Hop”, został Chłopem Roku 2024. Za nim znaleźli się weterani tych wyborów: Szymon Płusa – zgłoszony przez KGW Skarżysko Kościelne oraz Stanisław Budzeń – reprezentujący Łódzką Izbę Rolniczą. Imprezie patronowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Wojewoda Małopolski Jan Krzysztof Klęczar oraz Starosta Powiatu Miechowskiego Krzysztof Świerczek.

Ostatni majowy weekend na Miechowszczyźnie upłynął pod znakiem folk festiwalu. Na racławickich błoniach w sobotę odbył się II turniej KGW, zaprezentowały się zespoły ludowe i współczesne oraz gwiazdy muzyki Disco Polo. Kulminacją festiwalu były niedzielne, 27. Wybory Chłopa Roku.

Uczestników zmagań o tytuł Chłopa Roku oraz przybyłych powitał wójt Gminy Racławice – Janusz Kozioł. Wśród gości znaleźli się m.in.: wiceminister Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, europoseł Adam Jarubas, poseł Arkadiusz Mularczyk, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, starosta Miechowski Krzysztof Świerczek, wicestarosta Jerzy Pułka, z członkami Zarządu Powiatu – Piotrem Grządzielem, Janem Żebrakiem i Patrykiem Natkańcem, przewodniczący Rady Powiatu Jan Biesaga, włodarze gmin ziemi miechowskiej – Andrzej Banaśkiewicz, Marek Płonczyński, Lesław Blacha, Tomasz Kościelniak, Łukasz Dela, Jan Zbigniew Basa, szefowie instytucji rolniczych, komendanci służb.

Pretendenci do tytułu Chłopa Roku 2024 zmierzyli się w VI konkurencjach. Zaprezentowali strój regionalny i region, taniec regionalny, tradycyjną przyśpiewkę. Mieli również okazję wykazać się siłą, sprytem, wiedzą i orientacją. Niczym strongmani przetaczali opony, drużynowo przeciągali linę, z zawiązanymi na oczach chustami musieli pokonać „ślepy slalom”. W dodatkowej konkurencji KRUS-u odpowiadali na pytania z rolniczego BHP.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Monika Konewecka-Kozera (UG Racławice), Marta Gajos (przedstawicielka sołtysów), Anna Pietras (przedstawicielka młodego pokolenia).

Chłopskiemu świętu w Racławicach towarzyszyło wiele atrakcji m.in.: gastronomia, wesołe miasteczko, wystawy sprzętu rolniczego, loteria dobroczynności na rzecz miechowskiego Hospicjum. Można było zapoznać się z programem „Czyste Powietrze”, uzyskać od Stowarzyszenia Gmin Jaksa informacje o wsparciu unijnym dla przedsiębiorców, uczestniczyć w „Pikniku przy szklance mleka” z Krajową Radą Izb Rolniczych i Małopolską Izbą Rolniczą.

Wybory Chłopa Roku 2024 zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu, Współpracy i Rozwoju Racławice, Gminy Racławice oraz partnerów i fundatorów nagród, w tym Powiatu Miechowskiego.

(fot.: Krzysztof Capiga)

Dział: Racławice

 

To miejsce nie jest fizyczne. Chociaż ma swoją siedzibę i tworzą go konkretne osoby. Ważniejsza jednak stała się przestrzeń pozwalająca działać, którą stworzyło Stowarzyszenie „Miejsce do Wzrastania”. Dzięki temu podczas wydarzenia, jakie odbyło się w Parku Miejskim przy ul. Krakowskiej z okazji pierwszych urodzin organizacji, wszystkie ręce działały dla jednej idei – aby rodzina poczuła spokój.

 

Rodzina natomiast jest systemem i wszystkie jego składowe muszą być zaopiekowane, aby całość świetnie funkcjonowała. Stąd właśnie wielość oraz zróżnicowanie przygotowanych atrakcji. Zaczynając od par planujących rodzicielstwo, a także kobiet będących już w ciąży, dla których Anna Osmenda-Salamon poprowadziła wykład we współpracy z Fundacją „Rodzić po Ludzku” i organizowanym przez nich Tygodniem Godnego Porodu. W Wolbromiu obchodziliśmy to wydarzenie po raz drugi.

Wszystkie warsztaty dla dzieci pozostały w duchu „Miejsca do Wzrastania”: z uważnością na potrzeby, wrażliwość oraz inspirujące do dalszych poszukiwań. Sztalugi, farby oraz pędzle wyciągnęła Katarzyna Klimek-Krężel. Czy potrzeba czegoś jeszcze, aby być kreatywnym? Brak narzucającego dorosłego i zastąpienie go przewodnikiem po świecie piękna – taka jest Kasia, dla której sztuka ma również wymiar terapeutyczny. Podobnie jak dla Kolektywu Blisko – duetu z Krakowa, który przyjechał z koncertem otwierającym oczy na potrzeby dziecka.

W wyciszających okolicznościach przyrody można było także poczytać książeczki anglojęzyczne przyniesione przez Magdalenę Nowak – przyjaciółkę Stowarzyszenia i właścicielkę „Cup of Tea”. Kolejnego prowadzącego natomiast trzeba było chwilkę poszukać, bo – jak ma zresztą w zwyczaju – swoje zajęcia prowadził pomiędzy trawami i krzakami. Tam właśnie Maciej Krężel opowiadał o fascynującym świecie przyrody.

Często w ofercie Stowarzyszenia pojawiają się spotkania, które angażują zarówno dzieci, jak i dorosłych, bowiem ideą jest spędzanie wartościowo czasu wspólnie. Warsztaty poprowadzone przez Karolinę Musiorską udowadniały, że takie podejście ma piękne owoce: umacnianie więzi czy budowanie odporności psychicznej dziecka niskim nakładem pracy, bo czasami wystarczy piosenka i gestykulujące dłonie.

W tym samym czasie w lokalu Stowarzyszenia można było się rozejrzeć i porozmawiać z dziennymi opiekunkami organizującymi pracę punktów Paideia – projektu Stowarzyszenia. Tam też rozbrzmiała, kończąca urodzinowy dzień, dyskusja o alternatywnym spojrzeniu na edukację i opiekę nad dziećmi. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się założyciele Fundacji Góra Marzeń, psychoterapeutka Karina Szybalska oraz wszyscy bliscy „Miejscu do Wzrastania” ludzie.

Jaką inspirację przyniosło spotkanie? Porozmawiamy o tym podczas kolejnych urodzin.

 

K.Sz.

Dział: Wolbrom

 

URODZINY STOWARZYSZENIA

MIEJSCE do WZRASTANIA

18 maja 2024 r.

 

WYDARZENIA W PARKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ

11:00 – ZAJĘCIA KREATYWNE Z KASIĄ

12:00 – KONCERT KOLEKTYWU BLISKO

13:00 – DZIECIĘCE KSIĄŻKI PO ANGIELSKU Z MAGDĄ

14:00 – SPACER PRZYRODNICZY Z MAĆKIEM

15:00 – WARSZTATY UWAŻNEJ ZABAWY Z KAROLINĄ

 

WYDARZENIA W LOKALU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 53

13:00 – WYKŁAD W RAMACH TYGODNIA GODNEGO PORODU „KOKTAJL HORMONÓW”

15:30 – POGADANKI Z CIOCIAMI PAIDEIOWYMI

17:00 – DYSKUSJA O EDUKACJI

Dział: Wolbrom
czwartek, 16 maj 2024 07:13

Noc Muzeów w Miechowie - wydarzenia

 

NOC MUZEÓW w MIECHOWIE

18.05.2024 r.

 

Muzeum Ziemi Miechowskiej

DOM GENERAŁA, ul. WARSZAWSKA 1

godz.: 17:00

Otwarcie wystawy z okazji rocznicy 230 Bitwy Pod Racławicami: „Widziały już Racławice Armaty wzięte na kosy...”.

Muzeum otwarte dla zwiedzających do 23:00.

 

Biblioteka

PLAC T. KOŚCIUSZKI 7

godz.: 18:30

Poznaj Miechów – spacer z historią dla młodzieży i dorosłych.

Zbiórka przed biblioteką.

 

BWA „U Jaksy”

DWOREK „ZACISZE”, ul. POLNA 1

godz.: 19:30

Zwiedzanie dworku z przewodnikiem.

Występ kapeli ludowej „Typowy Janus”.

Ognisko.

 

Galeria Poprzeczna

ul. POPRZECZNA 3

godz.: 22:00

Spotkanie z fotografką Anią Kłosek.

Rozmowy wokół międzynarodowej wystawy fotografii ulicznej „13. Leica Street Photo” Oprowadzanie po wystawie.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

17 kwietnia, w miechowskim Domu Kultury, gościliśmy uczestników IV Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS, którego organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie. Uczestniczyło w nim 17 zespołów z 12 szkół muzycznych. Jury w składzie: Przewodniczący – dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP, dr hab. Damian Lipień, mgr Maksymilian Lipień przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach oraz nagrodę Grand Prix, ufundowaną przez burmistrza GiM Miechów Dariusza Marczewskiego. Przypadła ona duetowi fletowemu - Helena Hałas, Weronika Kucharska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu.

Podczas uroczystego koncertu laureatów mieliśmy okazję wysłuchać mistrzowskiego występu znakomitego tria stroikowego „Leggiero’’, w skład którego wchodzą jurorzy: dr hab Piotr Lato, prof. AMKP – klarnet, dr hab. Damian Lipień – fagot i mgr Maksymilian Lipień – obój. W ramach Konkursu odbyły się także warsztaty z jurorami.

Sponsorami Konkursu byli: FABE POLSKA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy.

Więcej zdjęć w naszej GALERII.

 

Protokół obrad Jury IV Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS

 

GRUPA I

I miejsce KWARTET KLARNETOWY

Patrycja Babiarz II/4

Ignacy Kutek 11/4

Dorota Ruchała II/4

Hanna Stefanowicz II/4

Szkoła Muzyczna I st. w Łącku

Nauczyciel: Aldona Pytel-Strączek

 

II miejsce DUET OBOJOWY

Alicja Jas III/8

Natalia Dalka III/8

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

Nauczyciel: Grzegorz Kustra

 

III miejsce TRIO KLARNETOWE

Jakub Pęcek II/4

Franciszek Słonina III/6

Bartłomiej Kmiecik III/6

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Raciechowicach

Nauczyciel: Agnieszka Dąbrowska-Kras

 

Wyróżnienie DUET FLETOWY

Anna Lis II/4

Lena Lis II/4

Szkoła Muzyczna I st. w Słomnikach

Nauczyciel : Katarzyna Bieroń

 

Wyróżnienie KWARTET KLARNETOWY

Leon Żmuda III/6

Gabriel Faron III/6

Kacper Orzeł III/6

Hanna Pazdan II/4

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku

 

GRUPA II

I miejsce ex aequo DUET KLARNETOWY

Wanda Tanasiewicz kl. IV/6

Artur Jaron VI/6

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach Nauczyciel: Dariusz Jursza

 

I miejsce ex aequo KWARTET KLARNETOWY

Jakub Żuczek IV/4

Rafał Nieroda IV/4

Michał Orkisz III/6

Tobiasz Gierlach VI/6

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Nauczyciel: Dariusz Szlachta

 

II miejsce KWARTET SAKSOFONOWY

Sara Wójcik V/6

Oskar Maraj IV/6

Alicja Dobek VI/6

Klara Kawa III/4

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Nauczyciel: Zbigniew Mikuszewski

 

Wyróżnienie DUET FLETOWY

Klara Chmiel VI/6

Alicja Badowska IV/4

Szkoła Muzyczna I st. w Słomnikach

Nauczyciel: Katarzyna Bieroń

 

Wyróżnienie DUET KLARNETOWY

Antoni Cholewa IV/4

Anna Legutko IV/4

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

Nauczyciel: Jakub Sztencel

 

Wyróżnienie DUET FLETOWY

Lena Domin IV/6

Alicja Gawenda IV/6

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

Nauczyciel: Beata Okońska-Jordan

 

GRUPA IV

I miejsce DUET FLETOWY

Helena Hałas III/6

Weronika Kucharska II/4

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu

Nauczyciel: Lidia Abucewicz

 

II miejsce TRIO KLARNETOWE

Marianna Urban IV/6

Franciszek Goś III/6

Dobrochna Dąbek IV/6

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza

Nauczyciel: Borys Kaźmierczak

 

III miejsce TRIO STROIKOWE

Joanna Strządała III/Il st – obój

Igor Brzezicki IV/II st – klarnet

Wiktor Rusinkiewicz IV/II st – fagot

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej

Nauczyciel: Marcin Krywult

 

Wyróżnienie DUET SAKSOFONOWY

Zuzanna Maj V/II st

Mateusz Michałek III/II st

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

Nauczyciel: Ignacy Stojek

 

Wyróżnienie KWARTET FAGOTOWY

Wiktor Rusinkiewicz IV/II st

Ksawier Dudek VIII/I st

Szymon Lasler III/II st

Karolina Strządała VI/II st

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej

Nauczyciel: Marcin Krywult

 

Jury przyznało nagrodę Grand Prix dla zespołu DUET FLETOWY

Helena Hałas III/6

Weronika Kucharska II/4

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu

Nauczyciel: Lidia Abucewicz

 

Jury przyznało również wyróżnienia dla nauczycieli. Otrzymali je:

1. Szkoła Muzyczna I st. w Łącku

Nauczyciel: Aldona Pytel-Strączek

2. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

Nauczyciel: Grzegorz Kustra

3. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Raciechowicach

Nauczyciel: Agnieszka Dąbrowska-Kras

4. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach

Nauczyciel: Dariusz Jursza

5. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Nauczyciel: Dariusz Szlachta

6. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Nauczyciel: Zbigniew Mikuszewski

7. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu

Nauczyciel: Lidia Abucewicz

8. Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza

Nauczyciel: Borys Kaźmierczak

9. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej

Nauczyciel: Marcin Krywult

 

Dział: Miechów
Etykiety