Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

Największa inwestycja w historii miasta

Z początkiem marca burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, wspólnie z prezesem WZWKGKiM Andrzejem Duchem, oficjalnie przekazali wykonawcy plac pod rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozpoczynając tym samym największą inwestycję kiedykolwiek realizowaną przez Miasto i Gminę Wolbrom. Wyczekiwana od lat inwestycja idzie pełną parą. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy powstaną zupełnie nowe obiekty, a część istniejących przejdzie gruntowną modernizację.

- Takiego przetargu i takiej dotacji jeszcze w historii Miasta i Gminy Wolbrom nie było! Koszt zadania wyniesie aż 30,1 mln zł brutto z czego 15,8 mln zł stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskana w 2018 r. przez naszą spółkę WZWKGKiM. Jako wkład własny, spółka pozyskała ponadto 9 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW – informuje burmistrz Adam Zielnik.

Największa w gminie inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Dział: Wolbrom

Prezydencki węzeł gordyjski

Epidemia najwyraźniej zaatakowała naszych polityków, którzy od miesięcy nie potrafią zdecydować w jakiej formie i kiedy miałyby się odbyć wybory lub chociażby samo głosowanie na prezydenta RP. Na stole są przynajmniej trzy rozwiązania, a które ostatecznie zostanie przyjęte, rozstrzygnie się prawdopodobnie dopiero 7 maja, czyli... na trzy dni przed obowiązującym jeszcze terminem pierwszej tury. Takiego zamieszania nasz kraj dawno nie przeżywał!

Gminy, których nikt na razie oficjalnie nie zwolnił z prac przygotowawczych do przeprowadzenia głosowania w dotychczasowej formie, starały się skompletować komisje wyborcze, ale mało gdzie się to udało.

W Wolbromiu, na 20 obwodowych komisji, które tradycyjnie obsługują głosowanie, komisarzowi wyborczemu udało się powołać zaledwie 3, a i to z minimalną liczbą członków. Prawo zgłaszania członków miały jak zwykle komitety zarejestrowanych kandydatów, ale nie wszystkie z niego skorzystały. W Wolbromiu zgłoszeń dokonały tylko komitety: Leszka Samborskiego, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudy, Waldemara Witkowskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza i Stanisława Żółtka, choć tych ostatnich nie we wszystkich obwodach. I to pomimo przedłużenia terminu. A wszystkich zgłoszonych pretendentów do najwyższej funkcji w państwie zarejestrowano 10 – wielu z nich nie skorzystało zatem w ogóle z szansy obsadzenia komisji wyborczych.

W Trzyciążu komisarz w swym postanowieniu z dnia 20 kwietnia powołał zaledwie jedną komisję wyborczą (na 4 przewidziane), do której minimalną liczbę członków zgłosiły komitety: Stanisława Żółtka (2 osoby), Andrzeja Dudy, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Waldemara Witkowskiego.

W Kluczach udało się powołać jedną komisję na 14 niezbędnych do przeprowadzenia głosowania w dotychczasowej formie, w Olkuszu dwie (na 34), a w Bolesławiu i Bukownie żadnej, choć potrzebnych było odpowiednio: 5 i 9! W całym województwie jest więcej gmin, w których nie powołano do tej pory żadnej komisji!

Na terenie powiatu miechowskiego od biedy udałoby się przeprowadzić głosowanie w lokalach wyborczych na terenie gmin: Kozłów, Racławice i Słaboszów, bo tam mamy minimalne składy komisji, ale w pozostałych są liczne braki, których nikt nie stara się uzupełniać. Jak dowiadujemy się od przedstawicieli komitetów wyborczych, obywatele nie są zainteresowani tego typu pracą z obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Jak zatem rządzący wyobrażają sobie głosowanie w takiej sytuacji?

Oczywiście od jakiegoś czasu mówi się o przeprowadzeniu głosowania metodą korespondencyjną i wtedy do policzenia kart miałaby ponoć wystarczyć zaledwie jedna komisja w gminie, ale przecież parlament nie przyjął jeszcze żadnych potrzebnych uchwał. Prawdopodobnie więc, tak czy owak, głosowanie 10 maja jest już nierealne i musimy czekać na to, co zdecydują w Warszawie.

Ale czy to jeszcze będzie aż tak interesować obywateli...?

Dział: Region
Etykiety
wtorek, 28 kwiecień 2020 13:56

Place targowe ruszyły – najpierw powoli...

Dawny klimat ulotnił się

Niemal równy miesiąc, z uwagi na zagrożenie rozwojem epidemii koronawirusa, wolbromski plac targowy był zamknięty. Dla wielu osób i mikrofirm był to bardzo trudny okres. Gdy handel na bazarach jest głównym, a często jedynym źródłem utrzymania, zakaz był wprost rujnujący. Stąd z radością przyjęto wiadomość, którą burmistrz podał 21 kwietnia w godzinach popołudniowych, że targowisko zostaje częściowo otwarte, a z jeszcze większą, że od 6 maja rusza pełną parą!!!

- Mieliśmy kilkaset sadzonek pomidorów gotowych do sprzedaży. Gdyby jeszcze dalej obowiązywał zakaz, wszystko by się zmarnowało, bo nie było komu sprzedać – relacjonuje sprzedawca na wolbromskim placu targowym w środę 22 kwietnia. Częściowe przywrócenie handlu pozwoliło mu sprzedać przynajmniej część towaru. W rozmowie wyraża tylko żal, że informacja o otwarciu placu targowego została podana w ostatnim momencie i do wielu sprzedających, ale i potencjalnych nabywców, nie zdążyła na czas dotrzeć. Miejmy nadzieję, że najlepiej zadziała tutaj „poczta pantoflowa” i kolejne środy oraz czwartki cieszyć się będą większym zainteresowaniem.

Ale nie za dużym, bo – pamiętajmy o tym – iż większość obostrzeń związanych z życiem publicznym wciąż obowiązuje! Podczas handlu na placu targowym musimy więc pamiętać o zasadach analogicznych jak w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli min. 15 m2 powierzchni na jedną osobę, o jednoczesnej obecności przy jednym stoisku maksymalnie 3 osób, zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu odległości 2 m od innych. Burmistrz przypomina, że targowisko jest monitorowane i w przypadkach kłopotliwych obsługa będzie mogła wezwać straż miejską lub policję, by przywołać do porządku niestosujących się do powyższych zasad.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 03 kwiecień 2020 19:24

Stacja kolejowa w Wolbromiu po remoncie

Większy komfort i bezpieczeństwo

Kończy się remont stacji PKP w Wolbromiu. Czynne są już wszystkie tory i dwa perony. Do wykonania zostały jeszcze tylko windy, które ułatwią podróżnym pokonanie schodów przejścia podziemnego oraz prace porządkowe. Szkoda tylko, że od lat nieczynny jest zabytkowy budynek dworca, w którym mieściła się poczekalnia...

Tak gruntownego remontu wolbromska stacja kolejowa nie przechodziła od kilkudziesięciu lat. Miejsce nadgryzionej zębem czasu naziemnej kładki nad torami zajęło typowe, bardziej bezpieczne przejście podziemne. Nowe, wygodne perony, wiaty z miejscami do siedzenia oraz estetyczne tablice informacyjne cieszą oko. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano system oznakowania dotykowego, pasy ostrzegawcze i ścieżki naprowadzające. Bezpieczny dostęp do pociągów zapewnia pasażerom wybudowane przejście pod torami. W kwietniu będą uruchomione windy, które dodatkowo ułatwią obsługę wszystkim podróżnym.

Dział: Wolbrom
Etykiety

W nadzwyczajnych okolicznościach...

 

...i w nadzwyczajnie zwołanym trybie, zachowując środki bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa, w piątek 27 marca 2020 r. zebrała się Rada Powiatu Miechowskiego.

Sesja zwołana, by zatwierdzić sprawozdanie finansowe Szpitala św. Anny w Miechowie i przy tym z budżetu powiatu miechowskiego pokryć ujemny wynik finansowy Szpitala za 2019 rok w wysokości 567.546 zł. Pośpiech w tym działaniu związany jest z trudną sytuacją finansową powiatowej lecznicy, spowodowaną panującą w kraju epidemią koronawirusa. Szpital w ostatnim czasie przeznaczył znaczne środki na przygotowanie się do walki, zaopatrując się w odpowiedni sprzęt oraz środki ochronne. Uzupełniając pilnie zeszłoroczną stratę, władze powiatu miechowskiego niezwłocznie odpowiedziały tym samym na apel dyrektora Mirosław Drożdża, by wesprzeć finansowo powiatową lecznicę. Należy podkreślić, że decyzją zarządu powiatu z 23 marca, na miechowski szpital dodatkowo przekazano ponad 100 tys. zł z rezerwy kryzysowej.

Etykiety

Jest koncepcja, co dalej?

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku. Zwycięzcami okazał się zespół projektowy w składzie: mgr inż. arch. Michalina Łomozik z Pawłowic Śląskich oraz dr inż. Łukasz Musiaka z Łodzi. Zwycięski projekt burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik nagrodził kwotą 10 tys. zł. Przypomniał, że jest to na razie koncepcja, nie projekt budowlany, więc ostateczna wersja przygotowana do realizacji może się od niej różnić.

Dział: Wolbrom
Etykiety

Jak dawniej albo i lepiej...

Teren wokół dworca PKP w Charsznicy zmienia swoje oblicze. Kończy się spore przedsięwzięcie, w ramach którego centrum miejscowości wypiękniało, wraz z zabytkowym budynkiem dworca PKP. Tego pomysłu i tej inicjatywy zazdroszczą inne gminy położone wzdłuż historycznej linii Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Podobne obiekty stoją i najczęściej niszczeją chociażby w Wolbromiu, Jaroszowcu czy Olkuszu.

22 lutego 2019 roku podpisano umowę na gruntowny remont dworca kolejowego w Charsznicy. Będzie się tam mieścił Gminny Ośrodek Kultury oraz mała poczekalnia dla podróżnych.

Koszt inwestycji, to 1.650.000,56 zł, w tym 75% dotacji funduszy UE. Wykonawca – firma PASO z Wolbromia. Termin ostateczny – koniec stycznia 2020 r.

 

Dział: Charsznica
Etykiety

151 miejsc postojowych

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, w obecności wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz przybyłych gości, 18 grudnia dokonał oficjalnego otwarcia parkingu przy dworcu PKP. Symboliczną wstęgę przecinało kilkanaście osób obecnych na uroczystości, a ostatnim był... przypadkowy użytkownik miechowskiego dworca, który właśnie wyszedł z pociągu.

Dział: Miechów
Etykiety
piątek, 13 grudzień 2019 21:01

Wyższe stawki opłaty za śmieci w gminie Wolbrom

Sporo, ale i tak najmniej w powiecie

12 grudnia, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, wolbromscy radni uchwalili zmiany w uchwale Nr XX/182/2016 z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając nowe stawki tzw. opłaty śmieciowej. Od 1 stycznia przez okres 8 miesięcy płacić będziemy 15 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane. Na obniżenie mogą liczyć jedynie rodziny powyżej 5 osób. Dla nich obowiązywać będzie stawka 10 zł/osobę.

Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowić będzie dwukrotność stawki opłaty podstawowej, czyli 30 zł.

Dział: Wolbrom
czwartek, 12 grudzień 2019 08:07

Akcja solidarnościowa wydawców mediów lokalnych

CENZURA NIE PRZEJDZIE!

34 wydawców lokalnych z całej Polski, skupionych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, w czwartek, 12 grudnia, publikuje w geście solidarności na swoich portalach teksty Tygodnika Zamojskiego, na który sąd nałożył prewencyjny zakaz publikacji.

Pięć tekstów Tygodnika Zamojskiego, dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, ukaże się na kilkudziesięciu lokalnych portalach o godz. 8. To protest lokalnych wydawców przeciwko cenzurze prewencyjnej. Autorką tekstów jest dziennikarka Tygodnika Zamojskiego Jadwiga Hereta.
Na początku listopada Sąd Okręgowy w Zamościu nałożył na Tygodnik Zamojski 11-miesięczny zakaz publikacji na temat firmy PGK. Przeciwko tej cenzurze prewencyjnej zaprotestowały już między innymi Izba Wydawców Pracy, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.
W oświadczeniu dołączonym do publikacji wydawcy napisali:

Dział: Region
Etykiety