Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

W toczącym się od czerwca 2022 roku postępowaniu przetargowym pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”, 6 marca 2023 roku doszło do otwarcia ofert. Najtańsza z nich opiewała na 2.262.299,46 zł, a najdroższa na 5.841.904,37 zł. Kwota jaką zamierza przeznaczyć inwestor, czyli gmina Wolbrom, na sfinansowanie powyższego zamówienia wynosi 1.150.810,00 zł brutto. Obecnie trwa dalsza procedura związana z wyłonieniem wykonawcy. W międzyczasie Urząd Miasta i Gminy Wolbrom czyni starania o dodatkowe środki.

 

W ramach zadania I etapu zrewitalizowana zostanie dotychczasowa część parku.

Powstanie w niej między innymi fontanna posadzkowa, obiekty małej architektury: ławki – 23 szt., siedzisko łukowe – 4 szt., hamak – 11 szt., stojak na rowery – 2 szt., zestaw do gry w szachy – 4 szt., stolik piknikowy – 5 szt., kosze na śmieci – 19 szt., toaleta automatyczna dwustanowiskowa – 1 szt., alejki z kostki brukowej ścieżka rowerowa asfaltowa, słupy oświetleniowe – 18 szt. oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

 

Głównym zamierzeniem całości zadania rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

- wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;

- uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;

- budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;

- budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Urząd Gminy i Miasta informuje, że od niedzieli 12 marca 2023 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Miechowie.

Kursy autobusów elektrycznych dostosowano do zmienionego po raz kolejny rozkładu kolejowego.

 

TUTAJ znajdziesz nowe rozkłady jazdy (Linia 1 oraz Linia 2) po wprowadzonej korekcie.

Dział: Miechów
Etykiety
czwartek, 09 marzec 2023 21:13

Fundusze na renowację Pomnika z Orłem

 

Wniosek o dotację na renowację miechowskiego Pomnika z Orłem otrzymał akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeden z najważniejszych symboli naszego miasta odzyska tym samym dawny, zanikły przez lata blask.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa Dariusz Marczewski poinformował za pomocą swojego profilu na Facebooku, iż w tym roku udało się uzyskać akceptację wniosku, którego celem było uzyskanie funduszy na renowację Pomnika z Orłem. Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”, które wyniesie 60.756,36 zł. To bardzo dobra informacja, gdyż Pomnik z Orłem – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Miechowa, przy którym odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe – wymaga gruntownej renowacji, która przywróciłaby mu dawny blask.
Pomnik ten nieprzypadkowo znajduje się w centrum Miechowa. Po Bitwie Miechowskiej 17 lutego 1863 roku właśnie tutaj Rosjanie wrzucili ciała zabitych powstańców do znajdującej się wówczas w tym miejscu studni. Miejsce to oraz tragiczne wydarzenia z nim związane udało się upamiętnić dopiero w czasie I wojny światowej, gdy zaborcy rosyjscy zostali wyparci z terenów Miechowa przez Austriaków. Uroczyste odsłonięcie Pomnika z Orłem miało miejsce 18 sierpnia 1916 roku. W setną rocznicę tego wydarzenia Włodzimierz Barczyński przybliżył nieco historię powstania pomnika: - Miechowscy patrioci, wykorzystując przychylne nastawienie komendanta Franciszka Preveaux, uzyskali jego zgodę na ustawienie na zasypanej studni – miejscu męczeństwa i spoczynku powstańców 1863 roku – obelisku. Autorem projektu był nauczyciel Wacław Niezabitowski. Kolejnym interesującym epizodem w historii Pomnika z Orłem był rok 1963. Wtedy to nastąpiła przebudowa miechowskiego rynku, a sam pomnik (błędnie uznany wówczas za austriacki) został przeniesiony do parku miejskiego. Na powrót do centrum naszego miasta monument musiał poczekać 17 lat. Wtedy również (w roku 1980) Pomnik z Orłem przeszedł swoją ostatnią renowację. Przez niemal 43 lata jego stan uległ jednak naturalnemu pogorszeniu, co ma szansę zmienić się dzięki trosce oraz wspomnianym wcześniej działaniom przedstawicieli Gminy i Miasta Miechów.

Dział: Miechów
Etykiety

 

138 członków z 29 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym 13 dziewczęcych i 16 chłopięcych, wzięło udział w Pierwszych Powiatowych Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozegranych 26 lutego w Gołczy. Zmagania były niezwykle zacięte i emocjonujące. Nagrody dla najlepszych wręczał wicestarosta Paweł Osikowski oraz Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Michał Majda.

 

Indywidualnie wśród dziewcząt na podium stanęły:

1. Dominika Janiszewska (MDP Falniów)

2. Weronika Krawiec (MDP Bukowska Wola)

3. Maja Mucha (MDP Podlesice)

 

Pierwsze trzy miejsca w grupie chłopców zajęli:

1. Kewin Roch (MDP Falniów)

2. Karol Pieronek (MDP Miechów A)

3. Marcin Żaba (MDP Miechów A)

 

Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:

1. MDP Bukowska Wola

2. MDP Podlesice
3. MDP Gołcza

4. MDP Miechów A

5. MDP Wysocice

6. MDP Falniów A

7. MDP Miechów B

8. MDP Czaple Wielkie

9. MDP Tczyca

10. MDP Charsznica

11. MDP Jaksice

12. MDP Falniów B

13. MDP Falniów C

 

Klasyfikacja drużynowa chłopców:

1. MDP Miechów A

2. MDP Podlesice

3. MDP Falniów

4. MDP Gołcza

5. MDP Miechów B

6. MDP Bukowska Wola A

7. MDP Jaksice

8. MDP Tczyca

9. MDP Wysocice

10. MDP Charsznica B

11. MDP Charsznica A

12. MDP Trzebienice

13. MDP Szreniawa

14. MDP Bukowska Wola B

15. MDP Czaple Wielkie

16. MDP Miechów C

 

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy starostwa

fot.: Kamil Kobylarczyk

 

4 marca strażacy z OSP Wolbrom zorganizowali zebranie, na którym podsumowali ubiegły rok, udzielili absolutorium zarządowi i nakreślili plany na przyszłość. W zebraniu uczestniczył sekretarz MiG Wolbrom Waldemar Kolanko.

W 2022 roku jednostka wyjeżdżała 59 razy - 13 razy do pożarów, 45 do miejscowych zagrożeń, jeden wyjazd związany był z fałszywym alarmem. Spośród 13 pożarów 3 dotyczyły obiektów mieszkalnych, 2 budynków gospodarczych i garaży, tyle samo lasów, a 6 palących się traw. Miejscowe zagrożenia to: usuwanie substancji ropopochodnych (12), pompowanie i podtopienia (8), silne wiatry (6), pomoc uchodźcom (5), nawisy i sople oraz usuwanie gniazd owadów (po 4 wyjazdy), kolizje i wypadki (3), poszukiwanie osób zaginionych (2) i jedne wyjazd zaliczany do kategorii "inne".

Ochotnicy, którzy w minionym roku zaliczyli najwięcej wyjazdów, to: dh Andrzej Osmęda - 48, dh Grzegorz Osmęda - 36, dh Dawid Rutowicz - 33, dh Kamil Wojtala - 31, dh Lesław Borówka - 22, dh Łukasz Rupka - 20, dh Daniel Krawiec - 15, dh Daniel Nowak i dh Dawid Słaboń - 11, dh Przemysław Kyć i dh Filip Trzęsiński - 9, dh Kamil Karliński - 8.

Więcej zdjęć w naszej GALERII.

Dział: Wolbrom
piątek, 03 marzec 2023 20:14

W części budynku nowej remizy będzie żłobek

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu ul. Piłsudskiego dz. nr 3681/15 na pomieszczenia żłobka”.

Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

Szczegóły zapytania ofertowego na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2240702,wykonanie-dokumentacji-projektowej-adaptacji-czesci-pomieszczen-remizy-osp-w-wolbromiu-ul-pilsudskie.html

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W tym roku w Wolbromiu przy Zespole Szkół (Pod Lasem) zostanie wybudowane nowe przedszkole. Umowa została zawarta z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą: Zakład Usługowo-Sprzętowy Mirosława Basonia w dniu 11 stycznia. Niedawno ekipy budowlane rozpoczęły prace przygotowujące teren pod budowę.

Nowa inwestycja, powstająca kosztem 6.422.764,63 zł, powinna być ukończona w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ponad 4,5 mln zł, w tym ponad 4 mln zł ze środków Unii Europejskiej, a ponad 0,5 mln zł z budżetu państwa. Reszta, czyli prawie 2 mln zł, pochodzi z budżetu gminy Wolbrom.

Zadanie obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), a także zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Budynek zaplanowano jako niepodpiwniczony, posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną.

Kolejna znacząca inwestycja nie tylko poprawi warunki lokalowe ale także zwiększy bazę od jeden oddział przedszkolny w stosunku do planowanego do likwidacji przedszkola na ul. Młyńskiej.

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 28 luty 2023 09:41

Dzień Kobiet w Miechowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie serdecznie zapraszają na obchody Gminnego Dnia Kobiet które odbędą się w sobotę 4 marca 2023 r. od godz. 17:00 w sali widowiskowo-kinowej miechowskiego Domu Kultury oraz na poniedziałkowy koncert w wykonaniu Zespołu Perły Miechowa pt. „Kobiety Kobietom, Panowie Również” – Dom Kultury w Miechowie, 6 marca, godz. 17:00.

Dział: Miechów
Etykiety
sobota, 25 luty 2023 10:57

Tymczasowy dworzec autobusowy w Miechowie

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową nowego dworca autobusowego, od 24 lutego, w miejscu byłej myjni i parkingu przy ul. Podzamcze, funkcjonuje tymczasowy dworzec autobusowy. Utworzone tam zostały przystanki wraz z wiatami oraz toalety. Rozpoczęto już prace rozbiórkowe starego budynku dworca. W jego miejscu powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy 707,72 m2, kubaturze 4238,17 m3, z zielonym tarasem użytkowym na dachu; zagospodarowany zostanie też cały teren zajmujący prawie 1 ha. Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa, która ma 19 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji.

(fot.: UGiM w Miechowie)

Dział: Miechów
Etykiety

 

Bitwa miechowska była jednym z najkrwawszych i najtragiczniejszych starć Powstania Styczniowego. W jej trakcie zginęło wielu wybitnych patriotów, których największym marzeniem było odzyskanie niepodległości. Po dziś dzień miechowianie czczą pamięć tych, którzy przelali w niej swoją krew, a także mieszkańców, którzy stracili życie w wyniku krwawych represji zaborcy.

Bitwa miechowska miała miejsce 17 lutego 1863 roku. Szacuje się, że wzięło w niej udział około 1500 Polaków dowodzonych przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Akcja zbrojna pod Miechowem była składową operacji opanowania tzw. trójkąta granicznego między zaborami. Powstańcy liczyli, że atak zaskoczy armię rosyjską, co przełoży się na sukces w całej bitwie. Niestety, Rosjanie przewidzieli atak (lub zostali przez kogoś ostrzeżeni), skutkiem czego w przeddzień wzmocnili swoje siły w rejonie. Początkowo powstańcy odnieśli pewien sukces za sprawą heroicznego uderzenia na rosyjskie pozycje w okolicach cmentarza. Dokonała go formacja żuawów śmierci (dla której bitwa miechowska była chrztem bojowym), stworzona przez oficera francuskiego Franciszka Rochebrune'a. Dalszy przebieg bitwy zaowocował jednak klęską wojsk powstańczych i kompletnym rozbiciem oddziału Kurowskiego. Rosyjskie statystyki podają, iż w trakcie bitwy zginęło około 200 powstańców (przy rosyjskich stratach sięgających około 80 zabitych i rannych). Kolejnym przykrym następstwem bitwy były ciężkie represje nałożone na Miechów i jego mieszkańców. Zaborcy wywołali pożar miasta, którego nie pozwolono gasić, skutkiem czego spłonęła większość ówczesnych zabudowań. Z rąk żołdaków moskiewskich zginął m.in.: ówczesny burmistrz Miechowa Paweł Piotr Orzechowski.

mieszkańcy pamiętają

160 lat po tragicznych wydarzeniach mieszkańcy Miechowa wciąż pamiętają i czczą pamięć tych, którzy walczyli i ginęli w bitwie miechowskiej. Obchody rocznicy bitwy miechowskiej rozpoczęły się tam, gdzie początek miała sama bitwa – na miechowskim cmentarzu. Tam zebrały się liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, a także dyrektorzy oraz przedstawiciele wielu instytucji. Wszyscy wzięli udział we mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza parafii Grobu Bożego w Miechowie – ks. Franciszka Siarka oraz dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo Leczniczych Caritas w Miechowie ks. Zbigniew Wójcika.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej Sławomir Adamiec (reprezentant ministra Przemysława Czarnka), szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala (reprezentant ministra Andrzeja Adamczyka), wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, Marcin Chorązki (reprezentant dyrektora IPN w Krakowie Filipa Musiała), radny Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie Jacek Rosół, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Michał Majda oraz dowódca Pułku Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju Robert Osiński.

- Można by na początku powiedzieć takie słowa, które wypowiadało się na spotkaniach oazowych – dobrze, że jesteś. Dobrze więc, że tutaj dzisiaj jesteśmy, aby trwać w modlitwie, aby jednocześnie, oczyma wyobraźni, sięgnąć do 17 lutego 1863 roku, kiedy to właśnie tutaj, w tym miejscu, a później w całym mieście rozgrywała się ta straszna bitwa miechowska, którą ks. Podstawka nazwał „pogromem Miechowa”. Trzeba o tamtych wydarzeniach pamiętać, aby tworzyć pozytywny obraz naszej dzisiejszej rzeczywistości społecznej, religijnej, politycznej, która dzieje się w naszej ojczyźnie obecnie – mówił podczas kazania ks. Franciszek Siarek.

Po zakończeniu nabożeństwa zebrani udali się pod cmentarny pomnik poległych powstańców, aby złożyć pod nim kwiaty. Następnie wszyscy przemaszerowali na miechowski rynek, gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. Tam również odbył się Apel Pamięci, w ramach którego wspomniano pamięć powstańców styczniowych, a także wszystkich, którzy zginęli w bitwie miechowskiej i w wyniku represji zaborców.

wykłady, prelekcje

Ostatnia część obchodów 160. rocznicy Bitwy Miechowskiej odbyła się w zabudowaniach poklasztornych. Tam zgromadzeni wysłuchali wykładów: „Powstańcy styczniowi ojcowskiego oddziału. Skład społeczny i pochodzenie stanowe żołnierzy Kurowskiego” – autorstwa Marcina Florka, „Krynoliną i krzyżykiem. Kobieca odsłona Powstania Styczniowego” – wyłożonego przez Sylwię Dziubę, „Broń Powstania Styczniowego w świetle ostatnich odkryć historycznych” – przedstawionego przez Włodzimierza Barczyńskiego.

Zgodnie z zapowiedziami otwarto oraz zaprezentowano także wystawę „Niespełnione nadzieje, utracone szanse. Bitwa Miechowska na tle Powstania Styczniowego”, którą można podziwiać w Muzeum Ziemi Miechowskiej do 17 kwietnia 2023 roku.

 

Dział: Miechów