Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Środowisko

Nie dopuścić do katastrofy ekologicznej

To jasne, że musimy wyżywić ludzi, ale obecnie od 1/3 do 1/2 światowej żywności jest marnowana. Jednocześnie miliard ludzi głoduje, a rolnictwo zagarnia coraz większą powierzchnię lasów, aby produkować jeszcze więcej żywności.” 1

Od dawna wiadomo że działania człowieka mają znaczący i niestety zgubny wpływ dla przyrody. W dzisiejszym artykule spróbujmy się przyjrzeć problemowi nadmiernego konsumpcjonizmu i jego wpływu na przyrodę.

Jako ludzkość produkujemy za dużo, kupujemy za dużo, wyrzucamy na potęgę. By móc tyle konsumować przez ostatnie 20 lat wycięliśmy aż 100 milionów hektarów lasów tropikalnych pod hodowlę bydła. Z kolei morza i oceany są tak wyczerpane że zaczyna brakować w nich ryb.

Marnowanie żywności to także marnowanie wody i energii, a także zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Dla przykładu:

  • by wyprodukować 1 kalorię mięsa, potrzebujemy zużyć 10 kalorii roślinnych, które musimy dostarczyć w paszy. Z kolei by je pozyskać, trzeba zasiać zboże, a pod uprawy znowu wyciąć lasy. Produkcja zwierzęca odpowiada za jedną piątą emisji gazów cieplarnianych wysyłanych do atmosfery.2

  • 1 wyrzucona kanapka to około 100 litrów zmarnowanej wody,

  • 1kg ziemniaków to 300 litrów wody,

  • a 1 kg mięsa to aż 6000 litrów wody !!!

Podsumowując

Nasz nadmierny konsumpcjonizm może doprowadzić do prawdziwej katastrofy ekologicznej. Jak wynika ze statystyk przy produkcji pożywienia zużywamy kolosalne ilości wody, energii oraz potrzebujemy(w przypadku produkcji mięsa) coraz to nowych miejsc pod hodowlę, przez co wycinane są lasy. Żeby sytuacja uległa poprawie przede wszystkim potrzebujemy zmian systemowych. Jedak każdy człowiek powinien rozpocząć pracę od własnego podwórka i dokonywać rozważnych zakupów.

1. Źródło : Książka pt. "Farmagedon" autorstwa Filipa Lymberyego oraz Isabel Oakeshott

2. Źródło : https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/swiat-jaki-znamy-sie-konczy-a-co-ma-do-tego-kura,215,3692

Dział: Region
Etykiety
niedziela, 17 maj 2020 09:37

Zrób coś na własnym podwórku

Bądź eko na własnym podwórku !

Żeby zrobić coś dobrego dla przyrody trzeba zacząć od własnego podwórka.  
Obecnie, oprócz praktykowania dobrych zachowań, tj. segregowanie śmieci, oszczędzanie wody itd., możemy skorzystać z wielu innych rozwiązań mających bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, takich jak: termomodernizacja, której celem jest zredukowanie zapotrzebowania na energię cieplną, montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących energię pochodząca z promieni słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody, montaż paneli fotowoltaicznych, które wykorzystują energie słoneczną i przetwarzają ją w energię elektryczną. Rozwiązania te mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery. Jak widzimy bycie eko jest dobre dla naszej planety ale  pamiętajmy, iż również dla naszych finansów.

Ekologia się opłaca:  
Każdy kto rozważa termomodernizację, montaż paneli fotowoltaicznych lub słonecznych  przede wszystkim zadaje sobie pytanie ile będzie musiał przeznaczyć na nią pieniędzy oraz czy inwestycja jest dla niego opłacalna. Oczywiście priorytetem jest komfort  z jednoczesnym zmniejszeniem rachunków za ogrzewanie, prąd czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jednak opłacalność jest zdecydowaną podstawą inwestycji.
Na początku trzeba powiedzieć jasno, że właśnie temu służą te przedsięwzięcia – oszczędzaniu. Widocznych i odczuwalnych korzyści jest co najmniej kilka. Po pierwsze – udane procesy termomodernizacyjne powodują zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Taki efekt przyczynia się do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Już pierwsza zima po termomodernizacji jest czasem pierwszych oszczędności, które są proporcjonalne do wydatków inwestycyjnych. Im więcej zmieniliśmy (ulepszyliśmy), tym większych oszczędności można się spodziewać. Po drugie – dzięki instalacji w panele słoneczne mamy dostęp do „bezpłatnej” ciepłej wody użytkowej. Bazując na doświadczeniu mieszkańców Gminy Charsznica, w której mamy już kilkaset takich rozwiązań, wiemy iż rachunek za prąd po wyłączeniu bojlera elektryczny to oszczędność nawet  kilkaset złoty na jednym rachunku. Kolejne rozwiązanie to montaż paneli fotowoltaicznych, inwestycja ta daje nam możliwość zminimalizowania rachunków za prąd i uniezależnienia się od wzrostu cen energii elektrycznej. Aby przyspieszyć zwrot z inwestycji ważnym elementem jest możliwość uzyskania dofinansowania do przedmiotowych inwestycji. Gmina Charsznica służy wsparciem w przygotowaniu wniosków do w/w inwestycji lub w całości przeprowadzeniu formalności. Oczywiście, w zależności od zapotrzebowania na energię, ciepło czy też ciepłą wodę użytkową indywidualnych gospodarstw, zwroty z inwestycji są w innej perspektywie czasowej. Ale najważniejsze, że ekologia się opłaca dla naszego środowiska, zdrowia i portfela.

Dział: Region
Etykiety
poniedziałek, 02 marzec 2020 08:21

Problem globalny z którym należy walczyć

SMOG !!!

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce cały czas wzrasta. Szacuje się ze rocznie w Polsce z powodu smogu umiera około 48 tysięcy osób. Aż 45 % miast w setce tych o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie leży w naszym kraju.
Żeby lepiej zrozumieć temat zadajmy sobie pytanie : czym tak naprawdę jest smog i jak powstaje? Zjawisko to zachodzi poprzez wydzielanie się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki azotu, siarki oraz substancje stałe.
Głównym źródłem powstawania kwaśnego smogu są domowe instalacje grzewcze wykorzystujące paliwa stałe. Produkują one największe ilości CO2.
Wiemy już czym jest smog i jakie są jakiego przyczyny. Zastanówmy się teraz nad konsekwencjami jakie niesie to zjawisko. A skutki są naprawdę przerażające.

Dział: Region
Etykiety
czwartek, 13 luty 2020 13:10

Pestycydy a środowisko

Drogi rolniku korzystaj mądrze!

Pestycydy to naturalne lub syntetyczne substancje używane do zwalczania szkodliwych organizmów, stosowane głównie do ochrony roślin.

Jednak zbyt duże ilości tych substancji zanieczyszczają wody powierzchniowe, gruntowe oraz powietrze i glebę. Wysokie stężenie w naszym organizmie może prowadzić do wielu groźnych chorób takich jak : nowotwory, cukrzyca, problemy hormonalne itd. Najbardziej podatne na negatywne efekty są kobiety w ciąży, a także noworodki i małe dzieci.

Czy wiesz jak długo rozkładają się określone środki chemiczne?

Dział: Region
niedziela, 09 luty 2020 22:43

Procent segregacji śmieci a rzeczywistość

W Polsce recyklingowi podlega około 33,7% odpadów. Podczas gdy w Niemczech to aż  67,6%

Rodzi się pytanie - w jaki sposób nasi sąsiedzi doszli do takich rezultatów? Otóż to wyniki drogiej kampanii edukacyjnej która w znaczący sposób zwiększyła świadomość mieszkańców. Informacje o segregacji śmieci przez ostatnie lata pojawiały się dosłownie wszędzie, nawet autorzy książek wplatali ekologiczne wątki do swoich utworów.
Wprowadzone zostało także mnóstwo przepisów i wymogów dotyczących przemysłu, przez co recykling stał się gałęzią wysoko rozwiniętych technologii.        

Zatem jakie działania mogą poprawić poziom recyklingu w Polsce?

Dział: Region
Etykiety
piątek, 13 grudzień 2019 21:01

Wyższe stawki opłaty za śmieci w gminie Wolbrom

Sporo, ale i tak najmniej w powiecie

12 grudnia, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, wolbromscy radni uchwalili zmiany w uchwale Nr XX/182/2016 z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając nowe stawki tzw. opłaty śmieciowej. Od 1 stycznia przez okres 8 miesięcy płacić będziemy 15 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane. Na obniżenie mogą liczyć jedynie rodziny powyżej 5 osób. Dla nich obowiązywać będzie stawka 10 zł/osobę.

Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowić będzie dwukrotność stawki opłaty podstawowej, czyli 30 zł.

Dział: Wolbrom

Segreguj śmieci!

Odpady to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych na świecie.
W Polsce wytwarza się ich około 165 milionów ton rocznie.
Dzięki segregacji ograniczamy liczbę odpadów które muszą być składowane. Dzieje się to poprzez odzysk częsci surowców oraz recykling. Z kolei to przekłada sie na wydłużenie żywotności, oraz zmniejszenie eksploatacji składowisk. Oprócz tego oszczędzamy zasoby surowców naturalnych a także zmniejszamy zużycie energii. Poprzez takie działania zmniejsza się degradacja środowiska, zanieczyszczenie powietrza oraz ilość wycinanych drzew.

A teraz odrobina faktów obrazujących jak duże zalety płyną z segregacji odpadów :

Dział: Region
Etykiety
sobota, 30 listopad 2019 13:24

Nasze dobro luksusowe

Woda

Woda, czyli po prostu H2O to źródło życia na naszej planecie.

Niestety w ostatnich latach jej zasoby poważnie maleją m.in. poprzez: zmiany klimatyczne, betonowanie miast, melioracje, mniejszą ilość zieleni, marnowanie żywności.

A więc pytanie czy jest się czym martwić?

Według raportu „Polityka ekologiczna państwa 2030” coraz więcej regionów Polski zaczyna odczuwać efekty suszy. Na przeciętnego mieszkańca Ziemi przypada rocznie 4500 m3 wody, w Polsce to zaledwie 1600 m3. Jest to wartość progu deficytowego.

Dział: Region
Etykiety
czwartek, 03 październik 2019 07:37

Gdzie podziać szkodliwy dwutlenek węgla (CO2)?

Lasy naszym ratunkiem

Roczna emisja dwutlenku węgla (CO2) ze spalania paliw cieplarnianych w Polsce według stanu na 2014 r wynosi 316,8 milionów ton1) – jak możemy zapobiegać szkodliwemu działaniu CO2?

Olbrzymie znaczenie drzew i lasów:

Las to pochłaniacz dwutlenku węgla, fabryka tlenu i nawilżacz powietrza. Stanowi fundamentalną role w obiegu CO2 w atmosferze. Jak działa to „leśne czyściwo”?: rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza CO2 a oddają życiodajny tlen.

Dział: Region
Etykiety
poniedziałek, 26 sierpień 2019 12:12

OCZAMI NAJMŁDSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHARSZNICA

SKOK NA SMOG

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla zdrowie.

Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Najbardziej narażeni na zatrucia są sami spalający, ich współmieszkańcy i sąsiedzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: „Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Za spalanie śmieci grozi grzywna do 5 000,00 zł.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas”.

David Gates

Dział: Charsznica
Etykiety