Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Środowisko

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu przystąpiła do konkursu „Mistrzowie Energii”, organizowanego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Celem projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły.

 

Od grudnia w szkole rozpoczęła się kampania informacyjna na temat sposobów i znaczenia oszczędzania energii oraz promowania zdrowych nawyków cyfrowych. W kampanii informacyjnej „Mistrzowie Energii” uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Koordynatorem akcji była Aneta Dobrek i Ewa Serwatka.

Celem kampanii było uświadamianie całej społeczności szkolnej, że należy efektywnie korzystać z energii. Jeżeli zmniejszymy jej zużycie w domu, w szkole, wystarczy nam jej na dłużej, wpłyniemy korzystnie na środowisko, zmniejszymy zużycie surowców naturalnych, oszczędzimy pieniądze.

Jesteśmy „Mistrzami Energii”, wiemy jak używać, jak korzystać, jak oszczędzać energię elektryczną i cieplną, wiemy, że mikrodziałania dają makroefekty. Oszczędzanie energii zawsze przynosi zyski i w budżecie domowym, i dla środowiska.

W klasach I-III dzieci rysowały na lekcjach plakaty promujące oszczędzanie energii. Uczniowie ze Szkolnego Koła Biologicznego (klasy V-VI) zbierali informacje, jak rozsądnie korzystać z energii elektrycznej, kiedy, co i jak włączać i wyłączać, następnie przygotowali na ten temat prezentacje oraz ulotki informacyjne. Na korytarzach przy wyłącznikach światła dzieci zawiesiły własnoręcznie wykonane „przypominajki” o gaszeniu niepotrzebnego światła.

W szkole został również zorganizowany Szkolnym Konkursie Ekologiczny „Mistrzowie Energii”. Uczniowie z klas IV- VI wykonali plakaty, na których umieszczali hasła promujące oszczędzanie energii elektrycznej, np: „Używaj światła punktowego”, „Ogranicz spędzanie czasu przed komputerem”, „Mądrze używaj sprzętu AGD”, „Wykorzystuj programy eco i tryby oszczędzania energii”, „Odłączaj wtyczki i ładowarki”, „Wyłączaj nieużywane urządzenia”, „Wymieniaj żarówki na energooszczędne lub LED”, „Gaś niepotrzebne światło”, „Wykorzystuj światło dzienne”. Wśród plakatów znalazły się i takie, które przedstawiały sposoby oszczędzania energii cieplnej z hasłami: „Optymalizuj użycie ciepłej wody”, „Obniżaj temperaturę w pomieszczeniu o minimum 1 stopień”, „Dostosuj temperaturę w różnych pomieszczeniach”, „Odpowietrz grzejniki”, „Montuj termostaty”. Cześć prac w twórczy sposób promowała również zdrowe nawyki cyfrowe, zachęcając kolegów do zmniejszenia czasu, który spędzają, oglądając telewizję czy korzystając z telefonu i laptopa.

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Mistrzowie Energii”

1 miejsce – Anna Serwatka, klasa 4b

2 miejsce –Alex Osuszek, klasa 6a

3 miejsce – Filip Szymoniak, klasa 5b

Wyróżnienia otrzymali: Maja Gwóźdź (6b), Milena Szczepara (6b), Katarzyna Wanowicz (6b).

 

Najlepsi autorzy prac zostali obdarowani nagrodami i gadżetami sponsorowanymi ze środków projektu dofinansowanego ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” realizowanego przez Gminę Wolbrom.

 

Dział: Wolbrom

 

Wzrost wykorzystania lokalnego potencjału ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne to główne cele i działania projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, realizowanego przez województwo małopolskie w latach 2021-2030.

– Małopolska konsekwentnie realizuje i rozwija projekty mające na celu poprawę jakości środowiska. Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA doskonale wpisuje się w strategię działań, dzięki którym mamy nadzieję przekazać kolejnym pokoleniom region, w którym będą wieść bezpieczne i szczęśliwe życie – mówi wicemarszałek małopolski Józef Gawron.

 

DOBRY KLIMAT, TANIA I CZYSTA ENERGIA?

MAMY NA TO PLAN!

Do najważniejszych działań projektu należy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, geotermia czy pompy ciepła. W partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przygotowywana jest mapa potencjału odnawialnych źródeł energii dla Małopolski. Będzie ona dostępna w formie funkcjonalnej aplikacji, połączonej z kalkulatorem, który ułatwi dokonanie świadomego wyboru inwestycji OZE w konkretnej lokalizacji. Aplikacja zasugeruje najbardziej odpowiedni wybór technologii, oszacuje koszty inwestycyjne i operacyjne oraz dostarczy informacji o możliwych źródłach finansowania.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA przygotowywany jest cykl szkoleń dla instalatorów odnawialnych źródeł energii i uczniów szkół technicznych. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski będą mieli łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów.

Aplikacja OZE oraz bezpośredni dostęp do instalatorów i monterów ułatwi wybór najlepszej dla danej lokalizacji technologii OZE, co przyczyni się do większej liczby takich instalacji w Małopolsce.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstają także koncepcje projektów inwestycyjnych w zakresie szkół i budynków użyteczności publicznej przyjaznych dla klimatu (produkujących własny prąd, wykorzystujących wodę deszczową, itp.). Projekty tę będą mogły uzyskać dofinansowanie z dostępnych środków finansowych (krajowych i unijnych). Aby zachęcić mieszkańców do wyboru przyjaznych dla klimatu technologii, wzorcowa rolę w tym zakresie zapewni sektor użyteczności publicznej.

 

POWIATOWI EKSPERCI BLISKO MIESZKAŃCA

Kluczowym elementem projektu są doradcy ds. klimatu i środowiska, działający aktywnie w 18 małopolskich powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Doradcy udzielają porad i konsultacji, pomagają w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie oraz realizują działania informacyjno-edukacyjne. Jednym z takich działań jest cykliczna akcja #drzewodlaklimatu, realizowana w ramach obchodów Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Jak dotąd dzięki zaangażowaniu Małopolan w całym regionie przybyło ok. 30 000 drzew. Bieżące informacje nt. wydarzeń organizowanych przez doradców dostępne są na stronach internetowych starostw powiatowych.

 

TRZEBA ZROZUMIEĆ PROBLEM,

BY ZNALEŹĆ JEGO ROZWIĄZANIE

Kluczowym elementem projektu są zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjno-informacyjne. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na korzyści płynących nie tylko z wymiany źródła ogrzewania czy montażu instalacji OZE, ale także oszczędzania wody i energii, wybierania ekologicznego transportu czy zwiększania powierzchni zielonych. Oferta edukacyjna LIFE EKOMAŁOPOLSKA obejmuje warsztaty i spotkania zarówno dla uczniów i nauczycieli, jak przedsiębiorców czy rolników. Przykłady dobrych rozwiązań, które mogą być realizowane przez każdą grupę społeczną, dostępne są na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl.

– To ważne, by mieć świadomość, że warunki życia dla przyszłych pokoleń tworzymy nie tylko decydując się na poważne inwestycje, jak montaż OZE czy termomodernizację domu, ale także poprzez codzienne dobre nawyki – mówi wicemarszałek małopolski Józef Gawron. – Każda nasza decyzja: to czy wybieramy rower, czy samochód, torbę wielorazową czy plastikową jednorazówkę oraz jak dbamy o zieleń wokół nas – buduje przyszłość naszą i najbliższych pokoleń.

Informacje o aktualnych wydarzeniach, jak również efekty realizowanych działań zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej klimat.ekomalopolska.pl oraz mediach społecznościowych Ekomałopolska dla klimatu.

 

Projekt LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) jest dofinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dział: Małopolska
Etykiety

 

Olej jest naturalnym produktem, od lat stosowanym do przygotowania posiłków w kuchni na całym świecie. Raz użytego oleju nie powinno się podgrzewać ponownie, ponieważ wytwarza wtedy niebezpieczne dla naszego zdrowia substancje. Co zatem zrobić z olejem, który pozostał po przygotowaniu posiłków?

 

Zużytego oleju nie należy go wylewać do zlewu czy toalety.

Konsekwencją tego postępowania jest osadzanie się zużytego oleju wraz z innymi zanieczyszczeniami w rurach i awarie sieci kanalizacyjnych. Naprawy obciążają zarówno budżet domowy, jak i miejski.

Ponadto olej, który dostaje się razem z innymi ściekami do oczyszczalni, nie jest w zupełności oczyszczany i trafia do naszego środowiska. O ile smażenie jest zdrowe, o tyle olej, który po nim pozostaje, to odpad, który zanieczyszcza środowisko.

Kiedy olej trafia do rzek czy mórz pozostaje na ich powierzchni, uniemożliwia prawidłowe natlenienie wody i przepuszczanie promieni słonecznych. Bez tego rośliny nie mogą przeprowadzać fotosyntezy, czyli najważniejszego procesu dla istnienia życia na ziemi.

 

Wylewasz olej po schabowym na kompost? To także niebezpieczna praktyka.

Olej może doprowadzić do tego, że kompost przegnije i zepsuje się. Bakterie w glebie przestaną pracować nad rozkładaniem materii organicznej, ponieważ będą bardziej zainteresowane rozlanym olejem. Dodatkowo olej może doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanowić zagrożenie dla organizmów żyjących pod glebą.

 

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest segregacja oleju, recykling i jego ponowne wykorzystanie.

Jak segregować olej? Przygotuj pustą butelkę PET, np. po wodzie czy mleku. Olej ostrożnie przelej do butelki, użyj lejka i papierowego ręcznika dla bezpieczeństwa. Następnie szczelnie zakręć butelkę i schowaj np. pod zlew. Butelkę napełniaj stopniowo, a dopiero, gdy będzie pełna, wrzuć ją do najbliższego pojemnika na zużyte oleje i tłuszcze w swojej okolicy.

Znajdziesz go na mapie: www.segregujolej.pl/mapa/.

 

Artykuł powstał w ramach uczestnictwa naszej gminy w ekologicznym projekcie segregujolej.pl. Dzięki temu na terenie naszej gminy zostały postawione specjalne pojemniki do segregacji zużytego oleju jadalnego. Mieszkańcy mają szansę segregować kolejny odpad w swoich gospodarstwach domowych.

Jak już informowaliśmy, gmina Wolbrom przystąpiła do ekologicznego projektu segregacji zużytych olejów i tłuszczy jadalnych. Na terenie wolbromskiej gminy funkcjonuje 15 punktów segregacji oleju, zgodnie z umową zawartą w dn. 9 marca przez Burmistrza Adama Zielnika.

 

W Wolbromiu i sołectwach znajduje się 25 pojemników, które przeznaczone są do segregacji oleju jadalnego:

- Szkoła Podstawowa Chełm, ul. Wolbromska 21

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kąpiele Wielkie 75a

- Szkoła Podstawowa Jeżówka, ul. Jeżówka 253

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Łobzów, ul. Łobzów 220

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wolbrom, ul. Mariacka 28

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wolbrom, ul. Wł. Łokietka 10

- Szkoła Podstawowa Zarzecze, ul. Szkolna 2

- Szkoła Podstawowa Dłużec, ul. Dłużec 7

- Zespół Szkół Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

- Szkoła Podstawowa Wierzchowisko, ul. Wierzchowisko 32b

- Zespół Szkół Gołaczewy, ul. Chełmska 8

- OSP Chrząstowicem, ul. Chrząstowice

- Osiedle Łokietka, Osiedle Chrobrego – 7 pojemników

- Osiedle Skalska, Osiedle XX-lecia, Osiedle Chrobrego – 4 pojemniki

- PSZOK, ul. 1 Maja 59 – 2 pojemniki

 

Dział: Wolbrom

 

Młodzi dla natury, natura dla młodych

Stowarzyszenie Stacja KOOLTURA, wespół z zespołem punktu EUROPE DIRECT Kraków, ma przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie plenerowe „Młodzi dla natury, natura dla młodych”, współorganizowane przez lokalne organizacje i podmioty z powiatu miechowskiego (i nie tylko) w okolicach obszaru Natura 2000 Chodów-Falniów.

W tym roku Unia Europejska obchodzi 30-lecie funkcjonowania programu LIFE – instrumentu finansującego działania na rzecz środowiska i klimatu. Rocznica ta ma szansę stać się przyczynkiem do debaty o polskiej wsi i jej kondycji w kontekście bieżących wyzwań związanych z ochroną środowiska i współczesnym rolnictwie w regionie. Z okazji bieżącego roku 2022 – Europejskiego Roku Młodzieży – chcemy zaakcentować głos młodych w rozmowie nad tymi problemami.

Wydarzenie ma na celu przeprowadzenie spotkania plenerowego w formie spaceru wokół obszarów chronionych Natura 2000 Chodów-Falniów, podczas którego odbędą się krótkie prelekcje. Później nastąpi rozwinięcie dyskusji o postulatach młodzieżowych wobec tematów przewodnich zebrania: Europejskiego Roku Młodzieży, ochrony środowiska naturalnego, Europejskiego Zielonego Ładu, przyszłości regionów wiejskich.

Organizatorzy liczą na wymianę doświadczeń i poglądów oraz debatę. Po spotkaniu powstanie notatka, która zostanie opublikowana w lokalnych mediach. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele okolicznych organizacji, samorządów, politycy i urzędnicy.

Data: 21.07.2022 r., godz. 15:00

Harmonogram:

14:50-15:00

Spotkanie na parkingu obok Sali Konferencyjno-Bankietowej przy remizie OSP Chodów.

 

15:00-15:30

Spacer na obszar Natura 2000.

 

15:30-16:30

Spacer wokół obszaru Natura 2000. Rozdanie materiałów informujących od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przedstawienie organizacji i zgromadzonych.

Krótkie prelekcje: Europejski Rok Młodzieży, Europejski Zielony Ład, 30 lat programu LIFE, Natura 2000.

 

16:30-18:00

Powrót na parking pod remizą OSP Chodów i przejazd do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.

Poczęstunek.

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/420420026686073

 

Dział: Charsznica
Etykiety
czwartek, 05 maj 2022 08:47

Sadzimy las w Miechowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów serdecznie zaprasza Mieszkańców do udziału w akcji „SadziMY las w Miechowie”, która odbędzie się 7 maja w sobotę w godz. 11:00 – 14:00 na terenie byłego składowiska odpadów po rekultywacji (ulica Ogrodowa).

W związku z tą inicjatywą, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przekazało 500 sadzonek dębów. Organizatorzy zapewniają narzędzia potrzebne do pracy. Dodatkowo, na każdego uczestnika będą czekały sadzonki ziół i kwiatów.

Z uwagi na brak miejsc parkingowych w okolicy wydarzenia, w godz. 10:45 – 14:00, co 15 minut, z przystanku autobusowego w Rynku będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu.

Więcej informacji udziela Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. H. Sienkiewicza 25, II piętro (pok. 214 oraz 215) tel. 41 383 00 40 (wew. 14), tel. kom. 534 533 551.

Dział: Miechów
poniedziałek, 07 luty 2022 22:23

Kości w Kanale Dąbrówka

Rzeka Sztola, ozdoba Bukowna i popularna trasa kajakowa, zniknęła jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Wystarczyło wyłączenie pomp w Kopalni Olkusz-Pomorzany i Sztoła, a także Baba i Biała wyschły. Ostatnio zrobiłem zdjęcie kanału Dąbrówka w Bolesławiu, i tu, jak wcześniej w korycie wyschniętej Sztoły, pojawiły się w dużych ilościach kości zwierzęce. Trudno powiedzieć skąd się tam wzięły, pewnie część z nich to pozostałości zwierząt, które się potopiły, ale część pewnie pochodzi z nielegalnego uboju itp. Gorzej, że – jeśli chodzi o zaprzestanie działalności górniczej, to zaczęła się też zapadać ziemia. W tymże Bolesławiu, w pobliżu domostw na Dąbrówce, między ulicą Kluczewską a Hutkami: „na skutek działalności prowadzonej przez ZGH Bolesław, pojawiło się zapadlisko terenu, które zniszczyło wiele rosnących w tym miejscu drzew. Teren został zabezpieczony taśmami oraz oznaczony tabliczkami „zakaz wstępu”. Lej ma około 15-20 arów, lecz wokół niego znajduje się grunt, który ma widoczne spękania o głębokości ok. 50 cm. Całość szkody może sięgać nawet 0,5 ha. Ile dokładnie – okaże się po pomiarach geodezyjnych, które zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach” (informacja Nadleśnictwa Olkusz). Ludzie się boją, bo ledwo kopalnie zamknięto, a już same złe rzeczy się dzieją. Nadleśnictwo Olkusz, na którego terenie jest zapadlisko już zawiadamia, że będzie się domagać odszkodowania i naprawienia szkód oz ZGH.

O.D.

Dział: Bolesław
Etykiety

 

Dofinansowanie do wymiany kotłów i prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WFOŚiGW

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,

NA KTÓRYM DOWIESZ SIĘ:

● na jakiego typu przedsięwzięcia możesz wnioskować o dotację?

● jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

● jakie nowe możliwości dofinansowania wprowadziły zmiany w regulaminie programu?

● oraz uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze.

tel.: 32 70 65 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT CZYNNY W DNIACH:

poniedziałek godz. 7:00 – 15:00

wtorek godz. 7:00 – 15:00

środa godz. 7:00 – 15:00

UMiG Wolbrom, I piętro, pokój 109

Dział: Wolbrom

 

Wysiłki na rzecz środowiska docenione

Gmina Gołcza zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021 w kategorii Gmina Eko-Hero do 15 tys. mieszkańców. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupę Polska Press. Jego celem było wyróżnienie małopolskich gmin, firm oraz inicjatyw w zakresie działalności proekologicznej.

Samorząd Gołczy doceniony został m.in. za takie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, jak: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, czy pompę ciepła.

Zwycięzców wyłoniła Kapituła plebiscytu w składzie: wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron, dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Karolina Laszczak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Wojciech Mucha.

W tym samym plebiscycie gmina Miechów zajęła miejsce trzecie wśród gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. Przyznana nagroda jest dostrzeżeniem inwestycji związanych z budową trasy pieszo-rowerowej, nowoczesnych parkingów P&R oraz uruchomieniem komunikacji miejskiej, która realizowana jest autobusami elektrycznymi. Ponadto, doceniono pozostałe gminne projekty w zakresie wymiany starych systemów ogrzewania i montażu OZE, jak również działania edukacyjne kierowane do mieszkańców i młodzieży.

Kapituła Eko HERO Małopolski 2021 obradowała w składzie: wicemarszałek Józef Gawron, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska, Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Guzik – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Mucha.

Konkurs miał na celu uhonorowanie małopolskich inicjatyw, firm i samorządów, które dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami proekologicznymi na rzecz poprawy powietrza, czystości wody i ochrony zwierząt.

 

(fot.: UMWM)

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromiu dobiegła końca. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.
Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych wyniosło: 8.991.601,00 zł.  
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, została firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych. Dnia 3 lutego 2020 roku została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.
Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie to nie było łatwe, tym bardziej, że w trakcie prowadzenia robót nie można było zatrzymać procesu oczyszczania ścieków.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg obiektów nowych, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji.
Modernizacja oczyszczalni ma wymiar zarówno ilościowy jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrosła zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię (o ok. 25%, z RLM=14,3 tys. do RLM=18 tys.) jak i przepustowość hydrauliczna (o ok 25%, z 606 m3/h do 720 m3/h).
Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania azotu z poziomu poniżej 30 gN/m3 do poziomu poniżej 15 gN/m3, a także do usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń. Modernizacja ma także wymiar jakościowy w rozumieniu zastosowania nowych procesów technologicznych (np. mechaniczne zagęszczanie osadu), jak i na poziomie rozwiązań poszczególnych obiektów i systemów (zastosowanie nowocześniejszych urządzeń i materiałów, zmiana systemu napowietrzania, bardziej zaawansowany system automatyki itp.).
W ramach modernizacji teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia został powiększony z obecnych ok. 4,7 ha do ok. 5,6 ha. Zmiany te związane są z budową drogi i nowych obiektów po stronie zachodniej jak i uwzględniają docelową możliwość budowy w tym rejonie słonecznej suszarni osadu.
W części mechanicznej oczyszczalni kluczowymi obiektami są pompownia ścieków surowych PSS, stacja mechanicznego oczyszczania SMO i zbiornik uśredniający z pompownią ZUP. Pompownia PSS została poddana gruntownej modernizacji (przebudowa komory czerpalnej, montaż kraty mechanicznej, wymiana pomp i instalacji). Pompownia PSS dwoma nowymi rurociągami tłocznymi podaje ścieki do stacji SMO. Stacja ta ma postać piętrowego budynku. Na piętrze znajdują się będą dwa sitopiaskowniki zapewniające zintegrowane oczyszczanie mechaniczne ścieków (usuwanie skratek, piasku i tłuszczów). Ścieki po przejściu przez sitopiaskowniki odpływają grawitacyjnie do zbiornika ZUP. Zadaniem tego zbiornika jest retencjonowanie ścieków, tj. przyjmowanie w okresach pogody deszczowej nadwyżki ponad ilości, jakie mogą być na bieżąco kierowane na część biologiczną, pewne wyrównywanie nierównomierności w dobowym rozkładzie przepływów oraz uśrednianie składu ścieków. Ścieki ze zbiornika ZUP są pompowane na część biologiczną.
W części biologicznej istniejące reaktory Biooxyblok zaadaptowano na reaktory biologiczne z osadnikami RBO, a znajdujący się miedzy reaktorami były piaskownik – na wspólną dla obu reaktorów komorę predenitryfikacji KPD.
Reaktory RBO to jednoosadowe, wielofazowe komory osadu czynnego zapewniającego usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian.
W centralnej części każdego z reaktorów RBO znajduje się radialny osadnik wtórny. Oba reaktory RBO pracują równolegle z mieszaniem się osadów z obu reaktorów w komorze KPD. Komory napowietrzane w reaktorach RBO zasilane są w sprężone powietrze ze stacji dmuchaw SD.
Jako uzupełniająca dla metod biologicznych stosowana jest defosfatacja chemiczna przy użyciu koagulantu np. PIX magazynowanego w stacji SMK.
Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych w reaktorach RBO kierowane są poprzez istniejące koryto pomiarowe KPS do odbiornika ścieków. Przy rurociągu ścieków oczyszczonych powstała pompownia wody technologicznej PWT, w której ścieki oczyszczone poddawane są dodatkowej filtracji, a następnie wykorzystywanej jako tzw. woda technologiczna do płukania urządzeń pracujących na terenie oczyszczalni.
Osad nadmierny powstający w reaktorach RBO jako rezultat procesu oczyszczania ścieków kierowany jest z reaktorów na część osadową oczyszczalni. Osad nadmierny jest kolejno: retencjonowany w zbiornikach osadu nadmiernego ZON, następnie kierowany do zbiornika stabilizacji tlenowej ZST, gdzie jest napowietrzany i gdzie usuwane są wody nadosadowe. Ze zbiornika ZST osad trafia do stacji odwadniania osadu SOO, gdzie jest najpierw mechanicznie zagęszczany, a następnie odwadniany na prasie osadu. Odwodniony osad jest na bieżąco wywożony do zagospodarowania poza oczyszczalnią.
Podsumowując – w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Rozbudowa  oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać.

 

Dział: Wolbrom

 

Największa inwestycja w dziejach gminy

Rok 2018 był niezwykle ważny dla całej Gminy Wolbrom. W tym roku bowiem, dnia 07 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczyła dofinansowania na realizację Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”, największej inwestycji w dziejach Gminy Wolbrom. Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Umowa zakładała:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 25 336 224,94 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 15 490 990,82 zł

Dofinansowanie na realizację projektu - 13 167 342,19 zł

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała pożyczkę w NFOŚiGW na uzupełnienie wkładu własnego. W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości 7.487.312,00 zł

Dnia 09.10.2019 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, niestety kwota najniższej oferty okazała się być wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 4.374.763,28 PLN netto. Władze WZWKGKiM sp. z o.o. stanęły przed dylematem unieważnienia postępowania, jednak takie rozwiązanie wpłynęłoby na kolejne przesunięcie w czasie całej inwestycji i nie dawało gwarancji, iż w kolejnym postępowaniu uda się uzyskać bardziej satysfakcjonującą kwotę. Nie tracąc czasu, Prezes Zarządu postanowił złożyć wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania co zaowocowało podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po zwiększeniu dofinansowania koszty realizacji projektu przedstawiały się następująco:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) - 30 717 183,77 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 18 603 313,28 zł

Dofinansowanie na realizację projektu - 15 812 816,28 zł

W związku ze zwiększeniem kosztów realizacji projektu konieczne było pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie wkładu własnego. W dniu 14.01.2020 r. został podpisany aneks nr 1/15 do umowy z dnia 04.09.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych. Kwota pożyczki została zwiększona do kwoty 8.991.601,00 zł.

Powyższe działania pozwoliły na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim umowy. Dnia 3 lutego 2020 roku Prezes Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Andrzej Duch w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, podpisał umowę z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach Górnych na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” na kwotę netto 24.503.133,99 PLN powiększone o 23 % podatek VAT 5.635.720,82 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 30.138.854,81 PLN.

Wykonawca, pomimo trwającej pandemii COVID-19 wykonał prace w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja umowy na roboty budowlane obejmowała:

  • przebudowę części mechanicznej oczyszczalni, w ramach której w pompowni ścieków surowych zamontowano kratę mechaniczną wraz z prasopłuczką skratek; wybudowano również nowoczesną stację mechanicznego oczyszczania oraz zbiornik uśredniający z pompownią,

  • przebudowę stacji zlewczej ścieków – posadowiono zautomatyzowaną stację kontenerową,

  • przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK oraz piaskownika, na bazie których powstały nowe reaktory biologiczne z osadnikami i komora predenitryfikacji,

  • przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu, między innymi poprzez budowę zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i stacji odwadniania osadów.

W ramach projektu powstały również inne nowe obiekty, tj.:

- stacja dmuchaw do natleniania biologii,

- pompownia odcieków z odwadniania,

- pompownia części pływających,

- pompownia wody technologicznej (oczyszczone ścieki zastąpiły wodę wodociągową w procesie oczyszczania),

- budynek socjalno – warsztatowy na potrzeby pracowników obsługi oczyszczalni.

W ramach inwestycji powstały nowe sieci technologiczne, tj.: rurociągi, sieci energetyczne oraz teletechniczne. W każdym obiekcie pracują fabrycznie nowe urządzenia. Całością zarządza nowoczesny system sterowania SCADA.

W dniu 28 maja 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olkuszu udzielił pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych obiektów w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Dnia 02.06.2021 roku zakończono rozruch technologiczny i przekazano obiekt do eksploatacji. Przedstawiciele Komisji Rozruchowej stwierdzili, że rozruch technologiczny został zakończony z wynikiem pozytywnym, a urządzenia i instalacje należące do węzła nadają się do przekazania do eksploatacji. W dniu 02.06.2021 roku Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz przekazał dokumentację powykonawczą, po czym pracę rozpoczęła Komisja Odbiorowa. Dnia 1 lipca 2021 roku podpisano protokół odbioru końcowego przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Ponadto rozbudowa oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

Prezes Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. oraz członkowie JRP pragną złożyć serdeczne podziękowania Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za owocną i konstruktywną współpracę w trakcie realizacji projektu. Państwa nieoceniona pomoc pozwoliła na realizację kluczowej dla Gminy Wolbrom inwestycji.

Składamy również serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza Adama Zielnika, reprezentującego Zgromadzenie Wspólników WZWKGKiM sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej w składzie Anna Nowak-Gwiazda, Aleksy Kulka oraz Anna Ryl za pełne wsparcie dla podejmowanych działań Zarządu.

 

Dział: Wolbrom