Wyświetlenie artykułów z etykietą: Środowisko

czwartek, 03 październik 2019 07:37

Gdzie podziać szkodliwy dwutlenek węgla (CO2)?

Lasy naszym ratunkiem

Roczna emisja dwutlenku węgla (CO2) ze spalania paliw cieplarnianych w Polsce według stanu na 2014 r wynosi 316,8 milionów ton1) – jak możemy zapobiegać szkodliwemu działaniu CO2?

Olbrzymie znaczenie drzew i lasów:

Las to pochłaniacz dwutlenku węgla, fabryka tlenu i nawilżacz powietrza. Stanowi fundamentalną role w obiegu CO2 w atmosferze. Jak działa to „leśne czyściwo”?: rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza CO2 a oddają życiodajny tlen.

Dział: Region
Etykiety
poniedziałek, 26 sierpień 2019 12:12

OCZAMI NAJMŁDSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHARSZNICA

SKOK NA SMOG

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla zdrowie.

Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Najbardziej narażeni na zatrucia są sami spalający, ich współmieszkańcy i sąsiedzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: „Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Za spalanie śmieci grozi grzywna do 5 000,00 zł.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas”.

David Gates

Dział: Charsznica
Etykiety

Smog albo zdrowie

Gmina Charsznica realizuje projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna”, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Charsznica poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na paliwa gazowe oraz poprzez ewentualną termomodernizację poszczególnych budynków.

Dział: Charsznica
Etykiety