Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Oświata

 

II. ogólnopolska edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” dobiegła końca – prawie 13 tys. dzieci nauczyło się, jak dbać o środowisko na co dzień. W konkursie „Ekowyzwanie” nagrodzono 110 klas. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoły mogą stać się miejscami bardziej przyjaznymi dla środowiska

 

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” ponownie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, dużym zainteresowaniem nauczycieli oraz entuzjazmem uczniów klas I-III szkół podstawowych. W II. ogólnopolskiej edycji, realizowanej w roku szkolnym 2022/23, udział wzięło ponad 740 klas, a 110 zostało nagrodzonych w konkursie „Ekowyzwanie”. Uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz pomysłowością, a wiele prac konkursowych ma walory edukacyjne – dzięki temu także dzieci z innych klas w szkole mogą dowiedzieć się, jak dbać o dobro planety na co dzień. W efekcie program jeszcze skuteczniej realizuje swój główny cel, jakim jest budowanie świadomości ekologicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Z listą laureatów oraz ich pracami można zapoznać się na www.piatkadlanatury.pl

W II. edycji programu „Velvet. Piątka dla Natury” nauczyciele mogli skorzystać z dwóch bardzo ciekawych, w pełni zgodnych z podstawą programową scenariuszy lekcji, poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska. Pierwszy dotyczył oszczędzania mediów, troski o zasoby naturalne oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a drugi ograniczania zużycia odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste. Oba tematy odpowiadają na współczesne wyzwania środowiskowe oraz bieżące problemy społeczno-gospodarcze, a dodatkowo świetnie wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowaną przez Velvet CARE i symbolizowaną przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet.

W każdym scenariuszu znalazły się przykłady angażujących ćwiczeń oraz zadań, dzięki którym dzieci mogły lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i od razu wprowadzić w życie ekologiczne nawyki. Ponadto oba scenariusze zostały przetłumaczone na język ukraiński, aby ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć dla ich podopiecznych z Ukrainy. II. edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” objęła swoim zasięgiem łącznie prawie 13 tys. dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

 

Dział: Bez kategorii

 

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul Mariackiej wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu SANCTA MARIA. W tym roku sukcesy odniosły dwie osoby w konkursie plastycznym, którego temat brzmiał: „Z Maryją różańcową modlimy się o pokój”. Nadesłano ponad 2 tysiące prac, dlatego tym bardziej należy się cieszyć z sukcesu naszych uczniów. Nagrodzeni zostali: Antonina Kuś z klasy 6b za zajęcie 3 miejsca oraz Gabriel Strózik z klasy 8c, który również zajął 3 miejsce.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 7 czerwca na Jasnej Górze, w Auli Jana Pawła II.

Dział: Wolbrom
Etykiety
piątek, 02 czerwiec 2023 07:55

Laureaci konkursu wiedzy o Macieju z Miechowa

 

29 i 31 maja odbył się gminny etap testu wiedzy „Wokół Macieja Miechowity w 500. rocznicę śmierci”. Konkurs jest jedną z inicjatyw, jakie samorząd gminny, we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, podejmuje w cel uczczenia wybitnego Miechowianina. Konkurs miał za zadanie m.in. kształtować umiejętności związane z samodzielną analizą i interpretacją wydarzeń oraz postaci historycznych, jak również rozwijać umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami współczesnymi.

 

Do testu sprawdzającego znajomość życia oraz dorobku naukowego Macieja Miechowity przystąpili reprezentanci gminnych szkół, wyłonieni w pierwszym etapie konkursu. Zmagania odbyły się w sali konferencyjnej Gminy i Miasta w Miechowie oraz w Muzeum Ziemi Miechowskiej. W skład komisji konkursowej weszli: dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie Jerzy Pułka, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr UGiM Monika Górak, asystent muzealny Muzeum Ziemi Miechowskiej Anna Wilk oraz Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Maurycy Fojcik.

Oto Laureaci:

klasy 4-6

I miejsce – Oskar Walczak, SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie

II miejsce – Julia Śladowska, SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie

III miejsce – Wiktoria Wysocka, SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie

III miejsce – Jakub Pasek, SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie

klasy 7-8

I miejsce – Hanna Wójcik, SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

II miejsce – Wiktoria Kowalczyk, SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

III miejsce – Emilia Werys, SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

III miejsce – Anna Gajos, SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Główne uroczystości związane z upamiętnieniem postaci Macieja Miechowity odbędą się 8 i 9 września w Krakowie i Miechowie. Wręczenie nagród zaplanowano na 9 września.

Organizatorzy: Gmina Miechów i Muzeum Ziemi Miechowskiej.

 

(na podst. info. UGiM Miechów)

Dział: Miechów

 

Wystawa malarstwa Krzysztofa Karewicza, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aukcja ich prac, z której dochód przeznaczony zostanie na szczytny cel – to główne punkty bogatego programu, którego celem jest rozbudzenie pasji pracy twórczej oraz wrażliwości na piękno artyzmu w sztuce.

 

W poniedziałek, 29 maja o godzinie 18:30, w Karczmie Klimtówka odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Karewicza, połączony z koncertem pianistki Aleksandry Hortensji Dąbek.

Dwa kolejne dni, to pierwsza edycja warsztatów plastycznych dla uczniów z Zespołu Szkół (ul. Pod Lasem), której podsumowaniem będzie wystawa prac wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach pod egidą Karewicz Art Academy oraz ich aukcja podczas festynu organizowanego przez szkołę 1 czerwca. Zebrane podczas niej środki dzieci przekażą na szczytny, dobroczynny cel.

W godzinach popołudniowych także dorośli będą mogli wziąć udział w warsztatach malarskich, zaplanowanych w Klimtówce, których finisaż odbędzie się 2 czerwca.

Celem przedsięwzięcia, którego organizatorami są Karczma Klimtówka i Karewicz Art Academy, a burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik objął patronatem, jest propagowanie zajęć plastycznych i sztuki wśród młodzieży i dorosłych, pomoc w odnalezieniu się w malarstwie, rysunku i artystycznych formach, rozbudzenie w młodych ludziach pasji, jaką jest praca twórcza oraz wrażliwości na piękno artyzmu w sztuce, a także poszerzenie zakresu postrzegania kierunków twórczych, indywidualności artystów wraz z rozbudzaniem u dzieci empatii niesienia pomocy.

 

Dział: Wolbrom
wtorek, 16 maj 2023 18:26

Warsztaty o wolontariacie w Kozłowie

 

10 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie odbyły się warsztaty na temat wolontariatu. Warsztaty przeprowadził Kacper Idzik, koordynator wolontariatu przy Hospicjum im. bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas szóstych. Młodzież podczas warsztatów starała się odpowiedzieć na szereg pytań, między innymi: „Na czym polega wolontariat?”, „Jakie cechy powinien mieć wolontariusz?”, „Czy każdy może być wolontariuszem?”. Podczas spotkania szóstoklasiści dodatkowo dowiedzieli się na czym polega wolontariat hospicyjny oraz w jaki sposób można się zaangażować na rzecz hospicjum. Warsztaty z pewnością przyczynią się do lepszego poznania pracy wolontariusza oraz zachęcą uczniów do angażowania się w szkolne, jaki i pozaszkolne akcje wolontaryjne.

Dział: Kozłów
Etykiety
poniedziałek, 15 maj 2023 21:04

Mistrzowie Energii z SP 2

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu przystąpiła do konkursu „Mistrzowie Energii”, organizowanego w ramach projektu: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1”. Zakłada on przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjnych dla ok. 400 uczniów oraz grona pedagogicznego.

 

Pierwsza akcja edukacyjno-promocyjna miała miejsce 15 maja 2023 roku, a uczestniczyła w niej społeczność szkoły, czyli uczniowie klas I-IV oraz V-VIII, wraz dyrektorem i gronem pedagogicznym. Prowadzili ją pracownicy UMiG Wolbrom z pomocą firmy zewnętrznej, która przeprowadziła edukację dostosowana do grup wiekowych.

Podczas interesującej prezentacji naukowcy z firmy „Airly” przybliżyli dzieciom i młodzieży właściwości podstawowych gazów wchodzących w skład powietrza, a także wpływ zanieczyszczeń na jego jakość w różnych porach roku. Młodzi widzowie żywo reagowali na efektowne doświadczenia, odpowiadali na stawiane przez prowadzących pytania i pomagali w realizacji ciekawego programu. Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni gadżetami z logo projektu, a pozostali otrzymali drobne upominki, sponsorowane ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1”, realizowanego przez gminę Wolbrom. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1.

Wieści Wolbromskie objęły projekt patronatem medialnym.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Za oknem wiosna, a abiturienci Zespołu Szkół przy ul. Skalskiej w Wolbromiu męczą się na egzaminach maturalnych. W sesji wiosennej 2023 przystąpiło do nich:
- w formule 2015 (uczniowie po gimnazjum) – klasa 4TCH - 29 uczniów,
- w formule 2023 (uczniowie po 4-letnim liceum) – klasa 4AP - 24 uczniów, klasa 4BP - 27 uczniów.
Najchętniej wybieranym przedmiotem rozszerzonym w obu formułach jest język angielski - 55 uczniów (69%) oraz język polski - 14 uczniów (19%).
Uczniowie wyniki egzaminu poznają 7 lipca 2023 r.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkół w Wolbromiu zorganizował drugą edycję Mistrzostw Szkoły w Sportach Umysłowych. Uczniowie dostali ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, zdecydowanie odbiegającą od prostych gierek na smartfonach. Ostatecznie w eliminacjach klasowych wystartowało ok. 60% uczniów klas IV-VIII !

Organizatorzy turnieju postawili sobie ambitne cele:
1. popularyzację gier umysłowych,
2. doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
3. stosowanie zasad „fair play”,
4. integrację zespołów klasowych.

Ponownie zdecydowano się na popularną grę GOMOKU, potocznie nazywaną „kółko i krzyżyk” na pięć pól. Gra ta powstała w Japonii w VII wieku przed naszą erą. W popularnej wersji gracze rywalizują na kartkach kratkowanego papieru, stawiając w kwadratowych polach kółko lub krzyżyk. Tym razem uczniowie stanęli w szranki na w pełni profesjonalnych planszach, kładąc w polach białe i czarne piony, tzw. kamienie. Kierując się filozofią działania „Pomysłowego Dobromira” [kreatywnego majsterkowicza, popularnego serialu animowanego dla dzieci z lat siedemdziesiątych XX wieku], sprzęt wykonany został we własnym zakresie. Planszę podzieloną na kwadratowe pola wystarczyło zaprojektować w prostym edytorze tekstowym i po wydrukowaniu zabezpieczyć przez laminowanie na szkolnym sprzęcie. Z pionami (kamieniami) był większy problem. Ostatecznie „Dobromir” zasugerował udanie się na składnicę złomu, co było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Metalowe krążki z grubej blachy idealnie nadawały się na „kamienie”. Owszem, trzeba było włożyć sporo pracy w proces odtłuszczania i malowania krążków, ale było warto. Komplet zestawów do gry dopełniły plastikowe pudełka z logo szkoły.
    Dyrektor szkoły, Waldemar Smoter, widząc duże zainteresowanie grą, postanowił zainstalować na szkolnych holach dodatkowe, stylowe stoliki z krzesłami. Zestawy GOMOKU były tak intensywnie eksploatowane, że konieczna była okresowa konserwacja, polegająca na ponownym malowaniu i wymianie pudełek. Niektórzy uczniowie oblegali stoliki grubo przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po lekcjach. Plansze służyły nie tylko do gry w GOMOKU, ale także do tworzenia rozmaitych konstrukcji graficznych czy innych gier, jakie nasi kreatywni uczniowie tworzyli.
W początkowej fazie zawodów uczniowie rywalizowali w ramach danej klasy. Mecz wygrywał zawodnik, który w eliminacjach klasowych rozstrzygnął na swoją korzyść dwie partie, a w finałach szkolnych trzy partie – podobnie jak w zawodach piłki siatkowej. Mając na uwadze wykluczenie przypadkowych rozstrzygnięć, zawody przeprowadzone zostały tzw. „systemem brazylijskim”, do dwóch przegranych, powszechnie stosowanym w rozgrywkach tenisa stołowego. Po eliminacjach klasowych dwoje uczniów awansowało do finału szkolnego.
Prace remontowe prowadzone w ramach termomodernizacji szkoły nieco wydłużyły czas rywalizacji. Ostatecznie po pięciu miesiącach bojów zostali wyłonieni zwycięzcy.
I miejsce – Hanna Kulawik (kl. VI b)
II miejsce – Bartłomiej Haberka (kl. VI a)
III miejsce – Stanisław Furman (kl. IV a)
Inspiracją do ponownego zorganizowania zawodów GOMOKU było wsparcie prezesa „Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente”, Łukasza Majksnera. Wywiad z panem Łukaszem, zamieszczony na łamach „Wieści Wolbromskich” w ubiegłym roku oraz nagroda Stowarzyszenia GOMOKU dla dyrektora szkoły, stały się motywacją dla Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych, do rozwijania tej inicjatywy. Zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne, pomogły sprostać temu ambitnemu wyzwaniu, a może nawet stały się inspiracją dla innych szkół, czy środowisk kształtujących postawy młodzieży szkolnej.Stanisław Osmenda

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W Ogólnopolskim Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, dwoje reprezentantów gminy Trzyciąż zdobyło wysokie lokaty. W kategorii młodszych klas szkół podstawowych drugie miejsce zajęła Maja Gądek (SP w Trzyciążu), a wśród uczniów klas starszych zwyciężył Szymon Dela (SP w Jangrocie). Uczniowie ci byli zwycięzcami turnieju na szczeblu gminnym.

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
12 zawodników z wszystkich szkół podstawowych gminy Trzyciąż przystąpiło do gminnego etapu turnieju. Jak pokazały wyniki testów, walka była bardzo wyrównana, poziom wiedzy uczestników wysoki, a zwycięzców w młodszej grupie zawodników wyłoniono dopiero w ustnej dogrywce.

Oto zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny.
Grupa wiekowa klasy I-IV:
I miejsce - Maja Gądek
II miejsce - Wiktoria Wójcik
III miejsce - Jan Gorgoń
Grupa wiekowa klasy V-VIIII:
I miejsce - Szymon Dela
II miejsce - Wiktoria Rutkowska
III miejsce - Krzysztof Kyzioł

W czasie, kiedy jury konkursowe oceniało prace, młodzi znawcy wiedzy pożarniczej uczestniczyli w pokazie sprzętu strażackiego, który prezentowali ochotnicy z Jangrota.

Dział: Trzyciąż
Etykiety

 

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy we współpracy z parafią Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy ogłaszają Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz Pisankę, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu gminy Charsznica.

 

Liczymy na to, że konkurs zachęci twórców do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego naszej gminy, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek z wydmuszki.

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2023.

 

Ogłoszenie wyników: 2 kwietnia 2023.

Dział: Charsznica