Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Oświata

wtorek, 25 październik 2022 11:14

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół

 

Piotr Grojec – dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu i nauczyciel języka polskiego, został w tym roku wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Medal Komisji Edukacji i Nauki odebrała natomiast Irena Majda – dyrektor I LO w Olkuszu i nauczyciel języka francuskiego.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej także starosta olkuski uhonorował swoimi nagrodami wielu nauczycieli i dyrektorów placówek podległych powiatowi. Wśród nich znalazła się Agnieszka Kwapińska – nauczycielka ZS w Wolbromiu. Oprócz niej, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Nagrodę Starosty Olkuskiego odebrały: Angelika Kubańska i Dorota Stachowicz-Mączka - nauczycielki I LO, Elżbieta Piotrowska - wicedyrektor II LO w Olkuszu, Iwona Lis - wicedyrektor IV LO, Edyta Dołęga - wicedyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu, Marcin Stawinoga - nauczyciel ZS Nr 3 w Olkuszu, Teresa Stach i Marcin Tomsia - nauczyciele ZS Nr 4 w Olkuszu, Paweł Wilk - dyrektor ZS Specjalnych w Olkuszu, Karolina Piekoszewska - nauczyciel ZS Specjalnych w Olkuszu, Stanisława Januszek - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Marek Krzykawski - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Olkusz.

14 października w wolbromskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nauczyciele gminnych szkół i przedszkoli odebrali Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy. Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz młodych mieszkańców gminy, w tym roku szkolnym nagrody otrzymali:
Aldona Kowalik – ZSP Łobzów
Aneta Rogal – ZSP Łobzów
Halina Makowska – SP Jeżówka
Beata Szczepankiewicz – ZSP Zarzecze
Tomasz Mistur – ZSP Zarzecze
Magdalena Grelewicz – ZS Wolbrom
Aneta Dobrek – ZS Wolbrom
Piotr Siewiorek – ZS Wolbrom
Agnieszka Maj-Koryczan – ZSP Kąpiele Wielkie
Gabriela Nowak – ZSP Kąpiele Wielkie
Jolanta Pałka – p.o. dyrektora SP w Chełmie
Wiktor Fuglewicz – dyrektor ZSP w Kąpielach Wielkich
Robert Kozłowski – dyrektor ZS w Gołaczewach
Ewa Przyjemska-Kondziołka – dyrektor SP w Wierzchowisku
Barbara Skorupka – dyrektor ZSP w Zarzeczu
Waldemar Smoter – dyrektor ZS w Wolbromiu
Mateusz Makowski – p.o. dyrektora SP w Jeżówce
Stanisław Kołodziej – dyrektor ZSP w Wolbromiu
Daniel Malinowski – dyrektor ZSP w Łobzowie
Daria Janosik – dyrektor GZPO w Wolbromiu

Listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym wręczył burmistrz Adam Zielnik, a w uroczystości wzięli również udział: Bartłomiej Żurek – przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, Agata Wójcik – przewodnicząca Komisji Oświaty, Młodzieży, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolbromiu, Bożena Konieczna – społeczny doradca burmistrza MiG Wolbrom.
W trakcie uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu oraz uczniowie z sekcji instrumentalnej działającej przy Domu Kultury.

Dział: Wolbrom
Etykiety
czwartek, 01 wrzesień 2022 06:01

Nowi dyrektorzy w powiecie

 

30 sierpnia starosta miechowski Jacek Kobyłka wręczył powierzenie stanowisk dla 5 dyrektorów miechowskich jednostek powiatowych, w tym czterech oświatowych, a także Zarządu Dróg Powiatowych.

W większości nominacje wiążą się z przeprowadzonymi konkursami na stanowiska dyrektorów. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną kierować nieprzerwanie Anna Kopeć. Dyrektorem bursy została dotychczas pełniąca obowiązki – Edyta Król. Również po okresie pełnienia obowiązków dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki został Krzysztof Gajos.

W gronie dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest powiat miechowski, znalazła się nowa osoba wyłoniona w konkursie. Od 1 września 2022 r. Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kierował będzie Jerzy Schab. Był on nauczycielem w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Dziaduszycach. W latach 2007-2016 pełnił funkcję wicedyrektora w tej szkole, a w okresie 1999-2003 był metodykiem wychowania fizycznego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Szkoła, którą będzie kierował, jest mu znana, ponieważ jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Miechowie.

W drodze awansu zawodowego dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie został pełniący obowiązki – Krzysztof Szarek, ur. w 1961 roku w Miechowie. Jak wspomina, swoją karierę zawodową rozpoczął 15 września 1983 roku pod okiem ówczesnego dyrektora Rejonu Dróg Publicznych Jerzego Muszyńskiego. Całe swoje dorosłe życie związał z miechowskim drogownictwem.

Etykiety
niedziela, 28 sierpień 2022 16:25

Przetarg na budowę nowego przedszkola w Wolbromiu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza oferentów do składania ofert w ogłoszonym 22 sierpnia postępowaniu przetargowym na zamówienie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej WIKS, wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej WIKD oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej WLZ.

Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Niepodpiwniczony budynek posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną. Pokrycie dachu w formie dachu odwróconego (płaskiego) – stropodach balastowy, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Ścieki gospodarczo-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe będą częściowo odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej, a częściowo odprowadzane na nieutwardzone i chłonne tereny zielone w obrębie działki inwestycyjnej.

Projekt dofinansowany w ramach: „Rewitalizacja Zespołu Szkół pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 września 2022 r. godz. 12:00 (otwarcie ofert o godz. 12:30).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640335

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o zasadach funkcjonowania demokracji, a także aktywizowanie młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. SDiM liczy 460 posłów, organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna i poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej.

Posiedzenie dziecięcego sejmu jest poprzedzone przygotowaniem podczas posiedzenia komisji projektu uchwały przez autorów najwyżej ocenionych projektów. Projekt uchwały jest poddawany dyskusji, a następnie głosowany podczas obrad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem uchwały SDiM na ręce członka Prezydium Sejmu RP. Uchwała SDiM jest apelem młodzieży do dorosłych (polityków, władz lokalnych, szkół, organizacji) w zakresie aktualnej tematyki sesji.

Udział w posiedzeniu oraz głosowanie nad uchwałą mają wyłącznie wymiar edukacyjny – ich celem jest w szczególności przybliżenie młodzieży zasad procesu legislacyjnego.

Zadanie rekrutacyjne dla kandydatów na posłów w tym roku polegało na zrealizowaniu projektu, którego temat brzmiał tak jak tytuł tegorocznej sesji: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?”. Uczniowie mieli wybrać bohatera, a następnie wykonać: film, słuchowisko, audycję radiową lub stronę internetową poświęconą wybranej osobie i sporządzić sprawozdanie.

Wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Dłużcu – Filip Dachowski i Dawid Dygas. Ich praca została zauważona, a autorzy znaleźli się w gronie laureatów. Nagrali oni audycję radiową, a ich bohater to – Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Wojska Polskiego, dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK, jeden z najwybitniejszych dowódców partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego. Nasi posłowie w dniach 31.05 – 01.06 2022 r. wzięli udział w wycieczce do Warszawy, a tam w Dzień Dziecka uczestniczyli w XXVIII sesji Sejmu Dzieci Młodzieży.

Zebranych na Wiejskiej przywitała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w sesji uczestniczyli m.in. wicemarszałkowie Sejmu RP, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek i Dariusz Salamończyk, prezes IPN dr Karol Nawrocki.

To właśnie tam, nasi uczniowie mieli okazję spotkać się, a nawet porozmawiać ze znanymi politykami. Wśród atrakcji był także spacer po mieście i Łazienkach Królewskich.

Filip to uczeń, który interesuje się historią od dawna i ma bardzo bogatą i rozległą wiedzę, a także prowadzi kanał na serwisie internetowym youtube (cijak historycznie). Dawid brał udział w projekcie historycznym „Póki nie jest za późno”, na którego wyniki nadal czekamy.

Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

 

Opiekun merytoryczny

Renata Opiłka

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 17 maj 2022 10:18

Sportowy sukces miechowskich licealistów

 

6 kwietnia, na hali sportowej w malowniczo położonych Kętach, odbył się finał Małopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców. Po kilku godzinach zaciętych spotkań, zawodnicy miechowskiego LO uplasowali się na IV miejscu końcowej klasyfikacji rozgrywek. W finale uczestniczyło 6 drużyn, wyłonionych w mistrzostwach poszczególnych rejonów naszego województwa. Czwarte miejsce miechowskich licealistów to wielki sukces, biorąc pod uwagę liczbę szkół ponadpodstawowych w Małopolsce, których jest więcej niż 700.

Pierwsze miejsce w tej rywalizacji wywalczyli zawodnicy z Liceum Ogólnokształcącego Sportowego z Krakowa, drugie miejsce przypadło młodym siatkarzom Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych z Kęt, a trzecie – Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bobowej. Uczestnicy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami wręczanymi przez Macieja Gruszkę, starszego brata Piotra Gruszki – jednego z najlepszych siatkarzy świata.

Wielkie gratulacje dla drużyny LO z Miechowa za zaangażowanie, wysiłek i serce do walki. Podziękowania również dla firmy „Chyżbet” Charsznica za ufundowanie nowych koszulek sportowych, w których drużyna reprezentowała szkołę, powiat i rejon.

Skład drużyny: Filip Jędrzejewski (3A), Jakub Nowaczek (3A), Dawid Wróbel (3A), Jakub Mirek (3Dg), Tomasz Maciąg (3Dg), Mikołaj Sokołowski (3Cg), Marcin Zielonka (3Bg), Bartosz Pigulak (3D), Jakub Faracik (3D), Karol Kruszec (3D), Klaudiusz Syguła (3D), Marcin Łyś (3C).

Opiekun: Radosław Werys.

Dział: Miechów
Etykiety
wtorek, 12 kwiecień 2022 11:26

Drużyna LO Miechów na najwyższym podium

 

30. marca, w hali MOSiR w Proszowicach, odbyły się półfinały Wojewódzkich Mistrzostw w Siatkówce Chłopców. Po zaciętych meczach, drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie, zdobywając komplet punktów, stanęła na najwyższym stopniu podium.

Wygrana w turnieju półfinałowym kwalifikowała drużynę do finałów wojewódzkich, które 6 kwietnia odbyły się w Kętach. Drużyna LO zajęła tam 4 miejsce.

Oto zwycięski skład z Proszowic: Filip Jędrzejewski (3A), Jakub Nowaczek (3A), Dawid Wróbel (3A), Kacper Marszałek (3Dg), Jakub Mirek (3Dg), Tomasz Maciąg (3Dg), Mikołaj Sokołowski (3Cg), Marcin Zielonka (3Bg), Bartosz Pigulak (3D), Jakub Faracik (3D), Karol Kruszec (3D), Patryk Wierzbowski (3D), Klaudiusz Syguła (3D), Marcin Łyś (3C). Opiekun: Radosław Werys.

Dział: Miechów
Etykiety

 

Wdzięczność i zaangażowanie dostateczną motywacją

Pierwszego kwietnia OK Szkoła Języków Obcych z Wolbromia rozpoczęła zajęcia z języka polskiego dla Ukraińców. Ponieważ zainteresowanie tego typu kształceniem jest bardzo duże, organizatorzy chcą prowadzić podobne lekcje dla dzieci oraz grup w Łobzowie i Jeżówce. Aby ich plany mogły się ziścić, potrzebne jest wsparcie ludzi dobrej woli.

W pierwszych zajęciach wzięło udział 13 osób – 10 dorosłych i 3 dzieci. To grupa pilna i zaangażowana, o czym świadczy chociażby fakt, że uczestnicy przyszli na zajęcia już 40 minut przed ich rozpoczęciem. Nauczycielką jest Karolina Sypień z Zarzecza. Skończyła rosjoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, zna rosyjski, a ukraiński rozumie. To bardzo otwarta i konkretna osoba, która godzi prowadzenie własnej działalności z wychowaniem dwójki dzieci, a teraz podjęła jeszcze wolontaryjnie nauczanie Ukraińców w Olkuszu, Wolbromiu i Łobzowie. Ma wielu przyjaciół z Ukrainy i w ten sposób chce dać coś od siebie – wesprzeć ich w tej trudnej sytuacji.

tydzień później sale pełne

Tydzień później w lekcji uczestniczyło już 29 osób (18 dorosłych i 11 dzieci), więc obydwie sale przy ulicy Krakowskiej były pełne. Rozpoczęto również naukę języka polskiego dla dzieci w wieku 5-10 lat. Grupa liczyła 11 osób. Dzieci, z początku troszkę speszone i nieśmiałe, w trakcie zajęć stawały się coraz bardziej zaangażowane. Jest więc nadzieja, że na kolejnych spotkaniach będą czuły się już zupełnie dobrze.

Ponieważ jednak w grupie dorosłych zrobiło się ciasno, trzeba było podzielić ją na dwie. Na godz. 18:00 przychodzą więc dorośli z dziećmi i lekcje prowadzone są dla nich równolegle, a o godz. 19:00 lekcja kierowana będzie tylko dla dorosłych. Organizatorom zależy, by warunki były jak najbardziej komfortowe.

uczą także w Łobzowie

11 kwietnia ruszyły zajęcia w Łobzowie. Odbywają się w poniedziałki o 8:30. Tam chętnych do nauki jest 7 pań i dwoje dzieci. Jak informuje nas Magdalena Nowak – z Jeżówką sprawa jest już dogadana, ale niestety nauczycielka, która miała dojeżdżać z Jaroszowca, ostatecznie odmówiła. Panie w Jeżówce nie są w stanie uczestniczyć w lekcji rano, kiedy mogłaby ją prowadzić Karolina, więc poszukiwania chętnej osoby do nauczania trwają. Jeżeli ktoś zna ukraiński lub rosyjski i ma doświadczenie w nauczaniu, to zaprasza do współpracy.

wydatki rosną

W międzyczasie zgłaszają się kolejne osoby chcące uczyć się języka polskiego, zatem zainteresowanie nie słabnie. Obecnie to już 4 pełne grupy, więc i wydatki związane z ich prowadzeniem rosną. Pomysłodawcy myślą o założeniu zbiórki na portalu crowdfundingowym, ale – jak zapewniają – są gotowi działać nawet bez wsparcia. Wdzięczność i zaangażowanie Ukraińców jest dla nich dostateczną motywacją.

Każdy może jednak wesprzeć lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy dowolną wpłatą na konto: 51 1050 1618 1000 0097 4380 1749 (ING), z dopiskiem: POMAGAM UKRAINIE. 100% uzyskanych w ten sposób środków przeznaczonych zostanie na wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów dojazdu dla nauczycieli oraz zakup materiałów.

Najbliższe zajęcia zaplanowano na wtorek po świętach w Łobzowie o 8:30; zajęcia w Wolbromiu dopiero w piątek po świętach.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

POWIATOWA ZBIÓRKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
START: sobota, 26 lutego, od godz. 9:00 do 17:00
poniedziałek – piątek od 7:00 do 19:00

Miejsce: powiatowe szkoły średnie
- I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Polna 8
- II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Żeromskiego 1
- IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Korczaka 7
- Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, ul. Górnicza 12
- Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, ul. Nullo 32
- Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1
- Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18

Zbierane będą:
- żywność trwała, w tym: makarony, kasze, ryż, konserwy, żywność pakowana z długim terminem przydatności, woda butelkowana,
- środki higieny, w tym: mydła, szampony, papier toaletowy, pasta do zębów, szczoteczki, artykuły higieniczne dla kobiet,
- artykuły dla dzieci, w tym mleko w proszku, żywność w słoiczkach, kaszki, pieluchy
- czyste koce i śpiwory, karimaty, materace.

Koordynatorem akcji jest wicestarosta olkuski Paulina Polak, tel.: 880 313 707

Dział: Powiat olkuski
Etykiety

 

W konkursie, przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu miechowskiego, wzięło udział 47 uczestników z 9 placówek. Uczestnik miał za zadanie wykonać pracę na jeden z zaproponowanych tematów, czyli:

- Piękna nasza Polska cała, dlatego o każdym mieście można coś ciekawego i zabawnego napisać. Ułóż dwa limeryki o Miechowie lub innych miejscowościach ważnych dla patronki konkursu;

- Z tym miejscem związana jest nieznana legenda. Wymyśl legendę o wybranym miejscu lub obiekcie istniejącym w naszym mieście lub jego okolicy;

- Mam jeszcze w sobie zdumienie. Napisz scenariusz uroczystości z okazji stulecia urodzin pani Janiny Bergander;

- Moje sto lat w Miechowie. Wykonaj lapbook, w którym przedstawisz Miechów we wspomnieniach patronki konkursu.

- Janina Bergander – portret artystki.

Organizatorzy konkursu zauważyli, że w tym roku większość uczniów zdecydowała się na prace plastyczne. Wygląda na to, że współczesne pokolenie postrzega świat bardziej przez obraz niż słowo. Poziom prac był wysoki. Dziękują uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie.

A oto lista najzdolniejszych ze zdolnych.

kategoria – prace plastyczne IV-VI

1 miejsce

Anita Pazera - SP w Pojałowicach

Aleksandra Beneś - SP nr 2 w Miechowie

2 miejsce

Milena Jabłońska - SP w Książu Małym

Liwia Adamczyk - SP nr 2 w Miechowie

3 miejsce

Anna Duniec - SP nr 1 w Miechowie

Dominika Szopa - SP nr 2 w Miechowie

Wyróżnienia

Nina Sęk - SP w Książu Małym

Patrycja Grzybczak - SP nr 2 w Miechowie

kategoria – prace plastyczne VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

1 miejsce

Patrycja Świstak - ZS nr 1 w Miechowie

Agnieszka Gajos - SP w Miechowie - Charsznicy

2 miejsce

Karina Mirek - SP w Miechowie - Charsznicy

Michał Nowak - SP nr 2 w Miechowie

3 miejsce

Zuzanna Szarek - SP w Pstroszycach

Igor Szymacha - SP w Miechowie - Charsznicy

Wyróżnienia

Wiktoria Magiera - ZS nr 1 w Miechowie

Maja Kubit - SP w Miechowie - Charsznicy

kategoria – prace literackie

1 miejsce

Andrzej Madejski - SP w Książu Wielkim

2 miejsce

Natalia Małczyńska - SP w Miechowie - Charsznicy

3 miejsce

Gabriela Rędziak - SP w Książu Wielkim

Wyróżnienia

Barbara Bylina - LO w Miechowie

Wiktoria Żabicka - ZS nr 1 w Miechowie

Agnieszka Gajos - SP w Miechowie - Charsznicy

Maja Soczówka - SP nr 2 w Miechowie

Aleksandra Cencek - SP nr 2 w Miechowie

Mateusz Burzyński - SP nr 2 w Miechowie

 

W piątek 26 listopada dokonano odbioru technicznego boiska do piłki siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie (Dom Dziecka). Inwestycja powstała dzięki współpracy i ofiarności trzech partnerów: powiatu miechowskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i niemieckiego Rotary Club Gutersloh – Verl.

3 dni przed odbiorem dzieci i młodzież z Domu Dziecka odwiedzili członkowie Rotary Club Gutersloh – Verl na czele z prezydentem organizacji Dirkiem Falkenreckiem, przewodniczącą Komitetów Krajów Nadbałtyckich i Komitetu Polsko - Niemieckiego Birgit Osterwald i Regionalnym Przedstawicielem Gubernatora RC – Wiesławem Adamczykiem. Licznie przybyli również członkowie Rotary Klub Kraków Wyspiański, którzy pośredniczyli w przekazaniu środków na boisko CAPS-u od niemieckiego klubu – prezydent Martyna Nowakowska oraz Bożena Serczyk, Małgorzata Radziejowska, Rafał Delekta, Stanisław Krauss, Józef Nawratek, Tomasz Wyrozumski.

Oprócz upominków w postaci piłek do gry, wicestarosta Paweł Osikowski i członek zarządu powiatu Piotr Grządziel wyrazili radość z nowego boiska i dziękowali Rotarianom i wszystkim, którzy przyłożyli cegiełkę do jego powstania.

Marta Nowakowska i Dirk Falkenreck, prezydenci Rotary Klub z Krakowa i Niemiec, również nie kryli radości z nowego obiektu przy CAPS-ie. Wdzięczność za zrealizowanie tej inicjatywy wyraziła dyr. Dorota Daszkiewicz wraz z wychowankami placówki.

Przypomnijmy, iż inwestycję dofinansował samorząd województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” 2021 kwotą 73.030 zł. Wkład powiatu miechowskiego wyniósł łącznie 130.267 zł, z czego Rotary Club Gutersloh - Verl wyłożył 43.934 zł. Razem łączny koszt inwestycji wyniósł 203.297 zł.

Krzysztof Capiga

rzecznik prasowy Starostwa

Dział: Miechów
Etykiety