Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Oświata

środa, 13 październik 2021 16:48

Znamy zwycięzców konkursu „Mój zielony autobus”

 

Gmina Miechów rozstrzygnęła konkurs pn.: „Mój zielony autobus”, którego celem było pobudzenie aktywności twórczej, rozwój kreatywnego myślenia, edukacja poprzez zabawę, wykorzystanie oryginalnych pomysłów młodych twórców oraz promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej i polegał na wykonaniu pracy plastycznej poprzez przedstawienie miechowskich autobusów elektrycznych w różnych sceneriach.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo zostaną wylosowane bilety okresowe na komunikację miejską w Miechowie. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Część prac konkursowych zostanie umieszczona na plakatach promujących transport niskoemisyjny.

Do urzędu wpłynęło 230 prac. Komisja konkursowa w składzie: Maria Słuszniak oraz Aneta Roch (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie), Paweł Olchawa (Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”), Magdalena Wilk, Angelika Adamek oraz Paulina Koprowska (Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie) wybrała najlepsze prace w czterech kategoriach wiekowych, doceniając przede wszystkim pomysłowość i samodzielną pracę uczestników konkursu.

Przedszkola oraz klasy „0”

1. Karol Włodarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Filip Knapczyk - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Miechowie

3. Tadeusz Koterwa - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Wyróżnienia:

Jakub Gajda - Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli

Angelika Wierzbicka - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Zuzanna Gałuszka - Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Miechowie

Gabriela Dąbrowska - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Miechowie

 

Klasy I-III

1. Michał Bil - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

2. Aleksander Gaździk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3.Tymon Uchto - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Wyróżnienia:

Franciszek Motłoch - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Judyta Uchto - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Mikołaj Włodarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Bartłomiej Byczek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Laura Mentel - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

 

Klasy IV-V

1. Daniel Rutkowski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Nadia Kowalska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3. Karolina Błajszczak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Wyróżnienia:

Nikola Włódarz - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Natan Zagórski - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Weronika Sieńko - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Piotr Szopa - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Kornelia Krzyżek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Aleksandra Nowak - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

 

Klasy VI-VIII

1. Kinga Marynka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Marlena Marzec - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3. Izabela Miłek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Wyróżnienia:

Iwanna Melnyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Paula Kurczych- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Rafał Wątor - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Gabriela Kowalczewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Anna Duniec - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Kamila Chmielewska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

 (UGiM w Miechowie)

Dział: Miechów
czwartek, 23 wrzesień 2021 19:19

Bezpieczne przechodzenie przez jezdnię

 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Antolce ubrani w kamizelki odblaskowe wzięli udział, pod opieką swoich wychowawczyń oraz strażnika szkoły, w lekcji ćwiczeń praktycznych w bezpiecznym przechodzeniu na drugą stronę jezdni. Wcześniej przypomnieli sobie wierszyk o zasadach bezpiecznego przechodzenia na pasach:
„Na chodniku przystań bokiem,
Popatrz w lewo, bystrym okiem,
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Jeszcze w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą po niej przejść przechodnie”.
Takich zajęć nigdy dość, szczególnie, iż placówka w Antolce znajduje się w pobliżu ruchliwej trasy S7.

Dział: Książ Wielki
Etykiety
sobota, 18 wrzesień 2021 16:50

Wiele zmian w miechowskim liceum

 

Od września Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie kieruje Krzysztof Gajos. Zastąpił on Zygmunta Drożdża, który po 15 latach zarządzania placówką odszedł na emeryturę.

Nowy rok szkolny w miechowskim „Ogólniaku” przyniósł wiele zmian, nie tylko na stanowisku dyrektora. Nowym zastępcą został Krzysztof Drdzeń. Ponadto do grona nauczycieli dołączyli: angliści – Jolanta Piwowarska-Bazior, Beata Broda, Magdalena Placek oraz Barbara Włodarczyk (j. niemiecki), Karolina Górak (matematyka), Piotr Grządziel (j. francuski), ks. Mateusz Mastalerz i Szymon Kaczmarek (podstawy przedsiębiorczości), Małgorzata Kałwa (informatyka). Wychowawcami klas pierwszych są: Agnieszka Gajos, Dominika Reroń, Małgorzata Kałwa i Martyna Skibka.

(fot. Krzysztof Capiga)

Dział: Miechów
Etykiety
czwartek, 05 sierpień 2021 21:09

Spotkanie z archeologiem w Sulisławicach

 

Co było, jak Wolbromia nie było?

4 sierpnia w Sulisławicach prof. Krzysztof Cyrek spotkał się z mieszkańcami by przybliżyć im pracę archeologów i przedstawić ciekawe odkrycia, jakich on wraz ze studentami dokonali na terenie gminy Wolbrom. Okazuje się, że nasze jaskinie, pola i lasy kryją wiele niezwykle ważnych dla naukowców skamieniałości. Dobrze byłoby, gdybyśmy my wszyscy także zdawali sobie sprawę z tego, jak ciekawą przeszłość kryje ziemia, po której na co dzień stąpamy.

- Jesteśmy tu obecni od 1991 roku i przez cały czas prowadzimy dość systematyczne prace – przypomina nasz gość. Przed laty głośno było o jego odkryciach w Dolinie Wodącej – w jaskiniach Zegar i Biśnik, które odbiły się szerokim echem w świecie nauki. Obecnie nadzoruje wykopaliska w Dolinie Udorki, czyli w lesie między Kąpielami Wielkimi, Porębą Dzierżną, a Udorzem. Okazuje się, że tamte tereny to istna kopalnia krzemienia czekoladowego, czyli materiału, z którego nasi dalecy przodkowie robili prymitywne narzędzia.

- Chciałem, za namową pani Lidii Musiał, zaprezentować mieszkańcom, szczególnie dzieciom i młodzieży, jak wartościowy jest to region pod względem walorów kulturowych, przyrodniczych – mówi. Profesor nie jest pewny efektów prowadzonych prac, zwłaszcza jeśli chodzi o częste przypadki dewastacji stanowisk archeologicznych. Nawet kraty oraz inne zabezpieczenia nie zawsze potrafią uchronić ważne z punktu naukowego miejsca od zniszczenia przez nieznanych, choć z dużym prawdopodobieństwem, miejscowych sprawców. Przykład wspomnianych jaskiń w Dolinie Wodącej daje, niestety, potwierdzenie tych informacji. Zamontowane kraty były systematycznie wyłamywane, a wykonana makieta przedstawiająca człowieka sprzed tysięcy lat szybko uległa zniszczeniu.

Pytam – skąd archeologowie wiedzą gdzie szukać? Okazuje się, że badania są prowadzone przez cały rok, ale szczególnie wiosną, gdy roślinność nie przykrywa jeszcze całej powierzchni ziemi. Wtedy pracownicy naukowi ze studentami idą w teren, by sprawdzić schroniska skalne, jaskinie, również pola. Często pług wyoruje fragmenty ceramiki lub różne inne artefakty, obok których my, niemający z archeologią zbyt wiele wspólnego, przechodzimy obojętnie. Gdy w danym miejscu takich znalezisk jest więcej (z okresu, którym interesuje się profesor Cyrek, są to narzędzia krzemienne i kości), zapada decyzja o dokładniejszych poszukiwaniach. - Gdy dzieciom i młodzieży pokażemy takie przedmioty, to one będą już uczulone i będą zdawać sobie sprawę, że warto je podnieść i pokazać komuś, kto się na tym zna – tłumaczy mój rozmówca. Snuje plany zainteresowania archeologią szerszej grupy mieszkańców i władz samorządowych, by odkryte stanowiska udostępnić dla turystów. Z pewnością znalazłyby się odpowiednie programy unijne, z których można byłoby pozyskać na ten cel pieniądze.

Młodzież z Sulisławic, oprócz ciekawej pogadanki o dawnych dziejach tej ziemi, ma także w planach wycieczkę do lasu w Porębie Dzierżnej, by zobaczyć prawdziwe stanowisko archeologiczne i poprzyglądać się pracy naukowców.

Organizatorem spotkań jest Dom Kultury w Wolbromiu wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Tegoroczne egzaminy, w związku z pandemią koronawiursa i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, były przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w grudniu zeszłego roku. Zdający mieli obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnowano z egzaminów ustnych, co większość maturzystów przyjęła z wielkim uśmiechem na ustach, podobnie jak informację o braku obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać, należało uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych.
Matura 2021 odbyła się w dniach 4-21 maja. Według informacji podanych przez CKE przystąpiło do niej w terminie głównym 273.419 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) a także osoby, które poprawiały maturę z lat ubiegłych. W tym roku zdało 74,5% maturzystów. Oznacza to, że sztuka ta nie udała się 25,5% przystępujących do egzaminu. Osoby, które nie zdały tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych mają prawo do poprawki (17,7%). Zaś 7,8% zdających definitywnie oblało tegoroczny egzamin. Liczby te są porównywalne do zeszłorocznych, wtedy egzamin zdało 74% osób.

A jak było w Miechowskiem?

Udało nam się uzyskać zaledwie szczyptę danych. Wiemy już, że zdawalność matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie wyniosła 96,3%. Wynik znakomity, biorąc pod uwagę skalę zarówno małopolską (83,4%), jak i krajową (81%). Mowa rzecz jasna tylko o liceach ogólnokształcących. W miechowskim Zespole Szkół Nr 1 z kolei do matury przystąpiło 121 absolwentów. Maturę zdało 60%. 35-ciu absolwentów ma prawo do poprawki, w tym z: matematyki – 22, z języka polskiego – 8, a z języka obcego – 5. W szkole 13 absolwentów nie zdało matury, głównie z matematyki i języka angielskiego. Wyniki maturalne w szkole są dobre i zbliżone do wyników krajowych, które dla technikum wynoszą 64% Duża grupa absolwentów szkoły osiągnęła wysokie wyniki indywidualne z przedmiotów maturalnych co daje im dużą szansę na atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach.

Kolorowo to nie wygląda, okazuje się bowiem, iż spośród 21 powiatów w województwie małopolskim udało się pokonać ledwie trzy: proszowicki (60%), tarnowski (63%) oraz dąbrowski (65%). Ten sam rezultat (68%) osiągnął zaś powiat nowosądecki. Jest zatem nad czym pracować i co poprawiać… Najlepiej wypadły: powiat wadowicki oraz limanowski – tutaj zdawalność osiągnęła świetne 82%. W okręgu krakowskim musieli zadowolić się wynikiem o jeden procent niższym, co ujmy (chyba) nie przyniosło.

 

Etykiety

 

Piątego lipca serca maturzystów miały prawo zabić nieco mocniej. To właśnie tego dnia pojawiły się wyniki egzaminów dojrzałości absolwentów szkół średnich. W tym roku  przystąpiło do niego 273.419 osób, z czego grono licealistów obejmowało 167.504 osoby, natomiast techników 105.915 dusz. Wszyscy oni obowiązkowo zasiedli do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Matura 2021 odbyła się w dniach 4-21 maja. Według informacji podanych przez CKE przystąpiło do niej w terminie głównym 273.419 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) a także osoby, które poprawiały maturę z lat ubiegłych. W tym roku zdało 74,5% maturzystów. Oznacza to, że sztuka ta nie udała się 25,5% przystępujących do egzaminu. Osoby, które nie zdały tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych mają prawo do poprawki (17,7%). Zaś 7,8% zdających definitywnie oblało tegoroczny egzamin. Liczby te są porównywalne do zeszłorocznych, wtedy egzamin zdało 74% osób.  
Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81%, a prawo do poprawki ma 13,2%. Jeśli chodzi zaś o absolwentów techników – zdało 64%, prawo do poprawki ma 24,9% zdających. Najlepiej wypadli uczniowie w województwie podlaskim. Egzamin maturalny zdało tam 81% zdających. Druga lokata przypadła województwu mazowieckiemu z 79-oma procentami, zaś podium uzupełniła Małopolska (78%). Najsłabiej z kolei maturzyści wypadli w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim – 70 procent. Średni wynik z języka polskiego uzyskany na maturze podstawowej w 2021 roku to 55%, z matematyki wyniósł 56%, a z języka angielskiego – 76%.

 

Wyniki MATURY 2021 w powiecie olkuskim

szkoły młodzieżowe, I termin

 

Nazwa szkoły

Liczba tegorocznych absolwentów

w tym:

% zdanych matur w I terminie

przystąpili do matury

zdali maturę w I terminie

z poprawkami po I terminie

nie zdali matury

I LO w Olkuszu

168

168

160

8

0

95,24%

II LO w Olkuszu

58

58

38

13

7

65,52%

IV LO w Olkuszu

199

199

187

12

0

93,97%

Technikum Nr 1

w Olkuszu

132

114

106

8

1

92,98%

Technikum Nr 3

w Olkuszu

112

104

73

20

11

70,19%

Technikum Nr 4

w Olkuszu

57

28

15

8

5

53,57%

LO w Wolbromiu

37

37

26

11

0

70,27%

Technikum

w Wolbromiu

26

26

13

10

3

50,00%

 

Licea razem

462

462

411

44

7

88,96%

Technika razem

327

272

207

46

20

76,10%

 

 

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
piątek, 16 lipiec 2021 14:00

Wakacyjna międzynarodowa wystawa robotów

Robopark, to międzynarodowa interaktywna wystawa robotów dla całej rodziny i wielki hit dla wszystkich fanów najnowszych technologii. Wystawa będzie otwarta do 14 sierpnia, przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 w Centrum Serenada.

Robopark, to miejsce, gdzie można obejrzeć ponad 70 robotów z całego świata, które  pełnią przeróżne funkcje i role. Zwiedzający spotkają tam między innymi roboty użytkowe - potrafiące np. parzyć kawę, roboty do towarzystwa, z którymi będzie można porozmawiać lub zatańczyć, a także roboty, które są artystami, prezenterami telewizyjnymi czy też sportowcami.

Na wystawie zaprezentowane są także najnowsze roboty - ClicBot, które reagują na ponad 200 reakcji, czworonożny - Unitree A1, który znakomicie wciela się w rolę domowego zwierzątka, a także Prombot ROBO-C – który wygląda jak prawdziwy człowiek!

To wyjątkowe miejsce odwiedziła Marta Malec-Lech z zarządu województwa

(źródło: Biuro Prasowe UMWM)

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/miedzynarodowa-wystawa-robotow

 

Dział: Kraków

 

Decyzją uczniów, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Wolbromiu, otrzymało od SumiRiko Poland finansowe wsparcie w wysokości 2 tys. zł w ramach konkursu grantowego "Razem Zmieniamy Świat". Uroczystość oficjalnego przekazania symbolicznego czeku miała miejsce 29 czerwca. Spółkę reprezentowali: Hidehito Ikeda - prezes zarządu SumiRiko Poland, Tsuruko Haga - kierownik Działu Administracji oraz Anna Patela - specjalista w Dziale Administracji.

Od 2018 r firma SumiRiko Poalnd organizuje w wolbromskich szkołach podstawowych oraz liceum warsztaty przygotowujące uczniów do realizacji własnych projektów. Każdorazowo warsztaty są wprowadzeniem do konkursu, w ramach którego uczniowie w/w szkół mogą ubiegać się o granty na realizacje projektów związanych z jednym lub wieloma Celami Zrównoważonego Rozwoju (w skrócie SDGs).

Dział: Wolbrom

 

Z głębokim żalem i serdecznymi wyrazami współczucia dla najbliższych, kadry pedagogicznej i wielu pokoleń absolwentów, mieszkańcy i przedstawiciele władz Powiatu Miechowskiego przyjęli wiadomość o śmierci, w dniu 17 maja 2021 roku, 96-letniego Ernesta Kolano – niezwykle zasłużonego dla Miechowszczyzny, wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie.

Nieodżałowanej pamięci Ernest Kolano pełnił obowiązki dyrektora LO od 1 września 1955 roku do 31 sierpnia 1984 roku. To on zainicjował i z sukcesem doprowadził do końca budowę gmachu Liceum.

Obecny dyrektor Zygmunt Dróżdż tak wspomina swojego zasłużonego poprzednika, z najdłuższym stażem dyrektorskim w historii miechowskiego Liceum: „Był człowiekiem wyjątkowym, podejmował szereg działań służących rozwojowi szkoły. Stwarzał warunki sprzyjające doskonaleniu intelektualnemu i artystycznemu uczniów. Wspierał nauczycieli, cenił sobie współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Wzbudzał ogólny szacunek i respekt. Długoletnia praca na stanowisku dyrektora pozostanie dla wielu testamentem Jego działań. Pan Dyrektor Ernest Kolano był człowiekiem wielu pasji, obdarzonym silnym charakterem, erudycją, kulturą osobistą, ale przede wszystkim talentem pedagogicznym, którym zapisał się w pamięci wielu pokoleń uczniów”.

Ostatnie pożegnanie śp. dyr. Ernesta Kolano rozpocznie Msza św. żałobna w Kościele św. Barbary na miechowskim Cmentarzu Parafialnym, w środę 19 maja o godzinie 12:00. Zamiast kwiatów, najbliżsi proszą o ofiarę na Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

Krzysztof Capiga

rzecznik prasowy Starostwa

Etykiety
środa, 05 maj 2021 17:57

Matury 2021 w wolbromskim Zespole Szkół

Zaraz po "majowym weekendzie" rozpoczęły się egzaminy maturalne. Uczniów wolbromskiego Zespołu Szkół odwiedziliśmy 4 maja przed egzaminem z języka polskiego. Czekając na wejście do sali raczej nie byli zestresowani, ale narzekali na warunki, w jakich przyszło im przygotowywać się do tego najważniejszego w ich życiu sprawdzianu - z powodu pandemii nauka odbywała się niemal wyłącznie przez internet. Owszem, była możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami, ale nie mogły one w pełni zastąpić normalnych lekcji.

Na egzaminie z języka polskiego maturzyści mieli do rozwiązania część testową (12 pytań) oraz napisać wypracowanie na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
Temat 2. Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.
Temat 3. Zinterpretuj podany utwór (wiersz Beaty Obertyńskiej „Strych”). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Kolejny dzień to egzamin z matematyki, a potem - egzamin z języka obcego.

Trzymamy kciuki!

 

Dział: Wolbrom
Etykiety