Reklama

Powiat miechowski

151 miejsc postojowych

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, w obecności wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz przybyłych gości, 18 grudnia dokonał oficjalnego otwarcia parkingu przy dworcu PKP. Symboliczną wstęgę przecinało kilkanaście osób obecnych na uroczystości, a ostatnim był... przypadkowy użytkownik miechowskiego dworca, który właśnie wyszedł z pociągu.

Ważna dla lokalnej społeczności

Dzień Patrona w miechowskiej szkole muzycznej organizowany jest od 2016 roku. Uroczystość ta odbywa się razem ze ślubowaniem uczniów rozpoczynających swą przygodę z muzyką. Tym razem świętowano też dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki.

10 października dyrektor Anna Macheta pasowała pierwszoklasistów wielkim kluczem wiolinowym. Od tej chwili stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, która składa się z kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, rodziców i opiekunów, a także szerokiego grona przyjaciół tej ważnej dla lokalnej społeczności placówki. Soliści, a także szkolna orkiestra symfoniczna, często stanowią oprawę muzyczną wielu odbywających się w Miechowie i okolicy uroczystości, a organizowane w szkołach i przedszkolach koncerty są zawsze szczególną atrakcją. Podobnie jak występy, które uczniowie dają w sali widowiskowej domu kultury, że warto wspomnieć chociażby – mający już swoją tradycję – Miechowski Festiwal Młodych Muzyków.

poniedziałek, 26 sierpień 2019 12:12

OCZAMI NAJMŁDSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHARSZNICA

SKOK NA SMOG

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla zdrowie.

Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Najbardziej narażeni na zatrucia są sami spalający, ich współmieszkańcy i sąsiedzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: „Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Za spalanie śmieci grozi grzywna do 5 000,00 zł.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas”.

David Gates

Smog albo zdrowie

Gmina Charsznica realizuje projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica”, w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna”, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Charsznica poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na paliwa gazowe oraz poprzez ewentualną termomodernizację poszczególnych budynków.

Drzwi do mojego gabinetu zawsze są otwarte

- Ten numer Wieści Miechowskich będzie miał datę 8 marca, zatem – oprócz życzeń z okazji Dnia Kobiet – chciałem zapytać jak radzi sobie pani wśród panów? Wszędzie dookoła na stanowiskach wójtów i burmistrzów, a nawet starostów są mężczyźni. Nawet w Radzie Gminy Słaboszów nie ma ani jednej kobiety!

Marta Vozsnak: - Czasami zadawałam sobie to pytanie – ile nas kobiet, na podobnych stanowiskach, jest w Małopolsce, ale nie udało mi się tego ustalić. Z pewnością jest nas mało...

- A to pomaga, czy raczej przeszkadza w codziennej pracy?

- To trudne pytanie i niełatwo jest na nie odpowiedzieć. Z pewnością są obszary, gdzie mężczyzna będzie sobie lepiej radził na tym stanowisku i są takie, gdzie lepiej zrobi to kobieta. Jeśli chodzi na przykład o Radę Gminy, to lepiej, gdyby były panie, bo wiadomo, że kobiety łagodzą i studzą emocje, powstrzymują przed mało eleganckimi zachowaniami. A te czasami się zdarzają, zwłaszcza gdy omawiany jest jakiś kontrowersyjny temat. Choć muszę powiedzieć, że w gminie Słaboszów nie mamy kłótni czy zaciekłych sporów, ale słyszy się o takich przypadkach. To samo muszę powiedzieć o spotkaniach w gronie włodarzy gmin w powiecie miechowskim. Wszyscy są koleżeńscy i w żaden sposób nie odczuwam, że jestem traktowana niepoważnie czy lekceważąco. Nigdy tego nie doświadczyłam.