Reklama

Powiat miechowski

 

Inwestor się wycofuje?

Wygląda na to, że protestujący przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej w Górach Miechowskich przekonali inwestora, by odstąpił od tego – ich zdaniem – złego pomysłu. Pismo, jakie otrzymali od jednego z dyrektorów Orange w grudniu ubiegłego roku zdaje się kończyć rozpoczętą prawie dwa lata temu procedurę. Dla wielu osób to pozytywne zaskoczenie, że potężna firma, dysponująca dużymi środkami i możliwościami, przychyla się do próśb i protestów zwykłych obywateli. A może to właśnie jest normalność, a tylko my przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że silniejszy może więcej?

Do widoku wież telekomunikacyjnych też zdołaliśmy się już przyzwyczaić. Rozsiane wzdłuż dróg, w miastach i na polach, stały się chyba stałym elementem naszego krajobrazu. Czy zawsze pięknym i pożądanym – to już inna sprawa.

zachować krajobraz

A właśnie szkodę dla krajobrazu Gór Miechowskich widzieli sprzeciwiający się kolejnemu masztowi mieszkańcy okolicznych sołectw. „Jest to jedno z ostatnich najpiękniejszych miejsc widokowych na Miechowsko - Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a w bliskim sąsiedztwie jest obszar Natura 2000. Zabudowanie tego punktu tą konstrukcją jest fatalnym pomysłem niszczącym cenne dziedzictwo kulturowe jakim jest unikatowy krajobraz tego terenu” – czytamy w pismach skierowanych przez Ireneusza Trybulca do dyrektorów firmy telekomunikacyjnej. Choć jest on mieszkańcem sąsiedniego Grzymałowa, który położony jest już za granicami gminy Racławice, był wyrazicielem opinii wielu mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji podpisanych pod protestem. Wyszedł bowiem ze słusznego założenia, iż granice gmin czy powiatów nie są przeszkodą dla fal elektromagnetycznych, a piękno i bogactwo naszej przyrody jest wartością nas wszystkich.

 

Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów. Tym razem autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2018-2020), chcąc w ten sposób uniknąć dużych chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się bowiem znaczną cyklicznością – w poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Jak czytamy w opisie rankingu, metoda jego sporządzenia była identyczna jak w ubiegłych latach. Wśród gmin wiejskich od niepamiętnych czasów pierwsze miejsce zajął Kleszczów. Wśród małych miast wygrała Krynica Morska, a wśród miast powiatowych – Polkowice. W miastach na prawach powiatu na czele jest Świnoujście, a poprzedni lider – Gliwice – zajął trzecie miejsce.

Jak na tym tle wypada powiat miechowski (średnie wydatki inwestycyjne per capita 2018-2020 w zł)?

W kategorii powiatów, miechowski, z kwotą 314,76 zł, zajął 52 miejsce z grona 314 powiatów w Polsce (w poprzednim rankingu miejsce 100) i 1 miejsce w Małopolsce! (na 80 pozycji uplasował się powiat bocheński, jako drugi w naszym województwie). Pozycję lidera w kraju dzierży powiat przasnyski (mazowieckie) z 756,33 zł. Na drugim końcu tabeli znajduje się powiat łęczycki (łódzkie) 41,35 zł.

Spośród 267 samorządów w Polsce, w kategorii „Miasta powiatowe” Miechów z kwotą 1100,95 złotych uplasował się w czołówce rankingu, bo na 42 miejscu w kraju i 4 miejscu w Małopolsce (po Limanowej, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem). Najwyższe średnie wydatki inwestycyjne w Polsce ponownie osiągnęły powiatowe Polkowice z dolnośląskiego z kwotą 2606,67 złotych. Najniżej w rankingu uplasowało się Lipno (kujawsko-pomorskie) 300,5 złotych.

Na liście 1533 polskich gmin wiejskich, najwyżej w rankingu spośród gmin powiatu miechowskiego znalazł się Książ Wielki (1493,69 zł), który zajął wysokie 172 miejsce. Na 528 miejscu znalazła się Gołcza (1035,43 zł), na 1051 miejscu Charsznica (669,65 zł), na 1088 miejscu Kozłów (644,82 zł), następnie Racławice na 1331 miejscu z kwotą 477,56 zł i Słaboszów z 412,73 zł na miejscu 1400.

Gminą wiejską o najwyższej średniej wydatków inwestycyjnych jest tradycyjnie Kleszczów z łódzkiego (14633,95 zł). Tabelę zamyka tym razem Czernichów z woj. śląskiego z kwotą 70,63 zł na mieszkańca per capita.

 

W konkursie, przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu miechowskiego, wzięło udział 47 uczestników z 9 placówek. Uczestnik miał za zadanie wykonać pracę na jeden z zaproponowanych tematów, czyli:

- Piękna nasza Polska cała, dlatego o każdym mieście można coś ciekawego i zabawnego napisać. Ułóż dwa limeryki o Miechowie lub innych miejscowościach ważnych dla patronki konkursu;

- Z tym miejscem związana jest nieznana legenda. Wymyśl legendę o wybranym miejscu lub obiekcie istniejącym w naszym mieście lub jego okolicy;

- Mam jeszcze w sobie zdumienie. Napisz scenariusz uroczystości z okazji stulecia urodzin pani Janiny Bergander;

- Moje sto lat w Miechowie. Wykonaj lapbook, w którym przedstawisz Miechów we wspomnieniach patronki konkursu.

- Janina Bergander – portret artystki.

Organizatorzy konkursu zauważyli, że w tym roku większość uczniów zdecydowała się na prace plastyczne. Wygląda na to, że współczesne pokolenie postrzega świat bardziej przez obraz niż słowo. Poziom prac był wysoki. Dziękują uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie.

A oto lista najzdolniejszych ze zdolnych.

kategoria – prace plastyczne IV-VI

1 miejsce

Anita Pazera - SP w Pojałowicach

Aleksandra Beneś - SP nr 2 w Miechowie

2 miejsce

Milena Jabłońska - SP w Książu Małym

Liwia Adamczyk - SP nr 2 w Miechowie

3 miejsce

Anna Duniec - SP nr 1 w Miechowie

Dominika Szopa - SP nr 2 w Miechowie

Wyróżnienia

Nina Sęk - SP w Książu Małym

Patrycja Grzybczak - SP nr 2 w Miechowie

kategoria – prace plastyczne VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

1 miejsce

Patrycja Świstak - ZS nr 1 w Miechowie

Agnieszka Gajos - SP w Miechowie - Charsznicy

2 miejsce

Karina Mirek - SP w Miechowie - Charsznicy

Michał Nowak - SP nr 2 w Miechowie

3 miejsce

Zuzanna Szarek - SP w Pstroszycach

Igor Szymacha - SP w Miechowie - Charsznicy

Wyróżnienia

Wiktoria Magiera - ZS nr 1 w Miechowie

Maja Kubit - SP w Miechowie - Charsznicy

kategoria – prace literackie

1 miejsce

Andrzej Madejski - SP w Książu Wielkim

2 miejsce

Natalia Małczyńska - SP w Miechowie - Charsznicy

3 miejsce

Gabriela Rędziak - SP w Książu Wielkim

Wyróżnienia

Barbara Bylina - LO w Miechowie

Wiktoria Żabicka - ZS nr 1 w Miechowie

Agnieszka Gajos - SP w Miechowie - Charsznicy

Maja Soczówka - SP nr 2 w Miechowie

Aleksandra Cencek - SP nr 2 w Miechowie

Mateusz Burzyński - SP nr 2 w Miechowie

piątek, 31 grudzień 2021 16:49

Sukcesy zawodników Sekcji Pływackiej CKiS Wyróżniony

 

6 medali w Skawinie

12 grudnia Sekcja Pływacka CKiS Miechów brała udział w V Mikołajkowych Zawodach pływackich w Skawinie, podczas których rywalizowało ponad 300 młodych zawodników z 13 szkółek i klubów pływackich, m.in z Krakowa, Bochni, Jasła i Myślenic.

Do udziału w zawodach zgłosiło się 7 reprezentantów miechowskiej sekcji. Z powodu choroby, awarii samochodu i nałożonej kwarantanny ostatecznie wystartowało czworo, którzy łącznie zdobyli aż 6 medali. Jak zwykle bezkonkurencyjna okazała się Milena Pikiel oraz Antonina Włosek, która zdobyły po dwa złote medale w stylu grzbietowym i dowolnym. Kolejna nasza zawodniczka Oliwia Falat w stylu grzbietowym zdobyła srebrny medal i stanęła na podium tuż za swoją koleżanka z drużyny. W stylu dowolnym musiała ustąpić miejsca zawodniczce z ArtSwim Naprawa i ostatecznie zajęła III miejsce. Zakończyła więc zawody z medalem srebrnym oraz brązowym. Świetny występ zanotował też Franek Włosek, który w wyjazdowych zawodach brał udział drugi raz i tym razem zajął miejsce IV i V w swojej kategorii wiekowej.

Zawody odwiedził św. Mikołaj, który zostawił upominki wszystkim uczestnikom.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Miechowskiego z 15 listopada 2021 r., obowiązki dyrektora Bursy Szkolnej w Miechowie, od 29 listopada, pełni Edyta Król. Na tym stanowisku zastąpiła Elżbietę Piwowarską, która przypomnijmy, kierowała jednostką przez ostatnie prawie 30 lat.

Edyta Król jest nauczycielem wychowania fizycznego. W 2001 roku ukończyła studia kierunkowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Przez 20 lat tj. od 1999 roku od utworzenia do czasu ustawowej likwidacji szkoły (2019 r.), była wuefistką w Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim, w 2007 roku zdobywając tytuł nauczyciela dyplomowanego. Od 2017 roku uczyła w-f’u w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Edyta Król zdobyła szereg uprawnień uzupełniających na studiach podyplomowych. W 2013 roku ukończyła zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w 2018 r. – doradztwo zawodowe na Politechnice Krakowskiej, w 2020 r. – zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, w 2021 r. – pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (pedagog szkolny) w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Jednostka organizacyjna powiatu miechowskiego – Bursa Szkolna w Miechowie, dysponuje 35 miejscami; obecnie korzysta z niej 28 uczniów uczęszczających do szkół średnich w Miechowie (ZS Nr 1, ZS Nr 2, LO). Pracuje w niej 5 nauczycieli wychowawców, 2 pracowników administracyjnych i 3 pracowników tzw. porządkowych.

Do największych wyzwań na starcie swojej pracy pani Edyta wymienia promocję placówki i pozyskiwanie jak największej liczby rekrutowanych wychowanków, zwłaszcza w niełatwym, covidowym czasie.

(Starosto Powiatowe w Miechowie)