Reklama

Powiat olkuski

 

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca Punto, który w sobotę 2 lipca w Olkuszu, doprowadził do zderzenia z motocyklem. Motocyklista i pasażerka zostali zabrani do szpitala.

02.07. około godz. 21, na ul. Mazaniec w Olkuszu, doszło do zderzenia Fiata Punto z motocyklem. Kierowca osobówki, jadąc ulicą Mazaniec w kierunku Bukowna, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka motocykl. Jadący motocyklem spadli na jezdnię, a pojazd siłą uderzenia został odrzucony do lasu.

Funkcjonariusze PSP udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Policjanci poddali kierującego autem badaniu na zawartość alkoholu w organizmie i okazało się, że 61-letni mieszkaniec Olkusza miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Policjanci ruchu drogowego oraz technik kryminalistyki przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz ustalili świadków wypadku. Poszkodowany 26-letni motocyklista wraz z 24-letnią pasażerką zostali przewiezieni z podejrzeniem licznych złamań kończyn do szpitala w Olkuszu. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu.

Policja apeluje, by wyciągać wnioski – siadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Narażamy w ten sposób życie swoje i innych użytkowników dróg. Warto zastanowić się nad tym, zanim będzie za późno.

piątek, 01 lipiec 2022 10:27

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wolbromia Wyróżniony

 

16:4 - takim wynikiem zakończyły się głosowania radnych nad uchwałami w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Czwórka radnych, mimo szeregu pytań i dyskusji podczas omawiania Raportu o stanie Gminy Wolbrom w roku 2021, najwyraźniej nie czuła się usatysfakcjonowana odpowiedziami i negatywnie oceniła pracę gospodarza gminy w roku ubiegłym. Nie popsuło to jednak dobrej atmosfery, jaka udzieliła się chyba wszystkim obecnym na sesji w dniu 30 czerwca, czego wyrazem były ogromne bukiety kwiatów, jakie otrzymał zarówno burmistrz, jak i skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka oraz społeczny doradca burmistrza Bożena Konieczna.

Podczas 2,5-godzinnej dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Wolbrom radni (Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń) podnosili m.in. sprawy dostępności usług medycznych na terenie gminy, właściwego wykorzystania wyremontowanych basenów, czystości i estetyki miasta, spraw związanych z budownictwem wielorodzinnym oraz transportem publicznym (Marek Ciepał). Odpowiedzi udzielał zarówno burmistrz, jak i szefowie gminnych jednostek.

W drugiej części obrad radni wysłuchali Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 oraz Sprawozdania – Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wolbrom za rok 2021.

Podjęli uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na rok 2022,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2022 – 2025,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Łabędziej,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu zajętej pod drogę gminną stanowiącą ulicę Łukasińskiego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie "Wolbrom", będącej własnością Gminy Wolbrom.

czwartek, 23 czerwiec 2022 12:40

W Jaroszowcu powstanie nowoczesny pawilon rehabilitacyjny Wyróżniony

 

To ważny dzień nie tylko dla szpitala

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa i funduszy europejskich, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu powiększy się o pawilon rehabilitacyjny o powierzchni niemal tysiąca metrów kwadratowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Pierwsze, symboliczne łopaty, zostały wbite na placu budowy 14 czerwca.

- To szczególnie ważne, by minimalizować komplikacje po chorobie COVID-19, a do tego potrzebny jest odpowiedni obiekt, sprzęt i wykwalifikowana kadra medyczna. Wzrośnie komfort pacjentów szpitala, a także poprawią się warunki pracy oraz możliwości świadczenia usług medycznych i rehabilitacyjnych w placówce – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka. W swym wystąpieniu stwierdził, że nigdy nie miał wątpliwości, że szpital w Jaroszowcu posiada ogromny potencjał, zarówno w infrastrukturze, ale przede wszystkim w kadrze. - To jest najważniejsze. Wybudowanie szpitala wymaga czasu, ale zbudowanie zgranego, dobrze przygotowanego zespołu, to jest dzieło, które trwa wiele lat.

Za to dziękował dyrekcji placówki oraz licznemu gronu jego przyjaciół, które przybyło w tym dniu na plac budowy. Wspomniał o kilku innych inwestycjach realizowanych obecnie w placówkach medycznych Małopolski oraz o priorytetach, które przyświecają władzom wojewódzkim w tym zakresie, a są nimi większa dostępność usług medycznych i skrócenie kolejek do lekarzy.

Za zaangażowanie wicemarszałka i władz samorządowych województwa w rozwój szpitala dziękował dyrektor Krzysztof Grzesik, który podkreślił zwłaszcza rolę radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzeja Wójcika. Przypomniał, że szpital podczas pandemii koronawirusa stał się jednym z dwóch ośrodków w regionie leczącym pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby oraz komplikacjami, jakie one ze sobą niesie. Zwrócił uwagę, że nowy obiekt jest niezwykle potrzebny dla normalnego funkcjonowania szpitala, w którym obecnie wykorzystana jest już cała powierzchnia.

- To ważny dzień, nie tylko dla szpitala, ale także dla pracowników rehabilitacji, personelu pielęgniarskiego i lekarskiego – mówił Kamil Glanowski – kierownik ds planowania i rehabilitacji. Przypominał o wielu akcjach i projektach, które realizowane były w szpitalu w ostatnich latach, o wsparciu władz wszystkich szczebli oraz o renomie, jaką w wyniku tych działań placówka cieszy się nie tylko w województwie, ale także poza jego granicami. Dowodem na to były wystąpienia dwojga pacjentów. - Mamy wspaniałą obsługę medyczną i rehabilitacyjną. Jest tu bardzo czysto, a wyżywienie jest wspaniałe. Takiej atmosfery jak tutaj, nie ma nigdzie – mówiła mieszkanka Śląska. Pan Janusz z kolei nie miał wątpliwości, że pobyt w Jaroszowcu przedłużył mu życie. - Jest mi tu bardzo dobrze i polecałbym to miejsce każdemu – mówił wzruszony.

Jacek Paliś – dyrektor firmy PW HEPAMOS zapewnił, że spółka dołoży wszelkich starań, by inwestycja była zrealizowana zgodnie z założeniami i w planowanym terminie. Starosta Bogumił Sobczyk podkreślał rolę, jaką szpital pełni w powiecie olkuskim i dziękował całemu personelowi za trud w jego rozwój. Plac budowy poświęcił ks. Jan Wieczorek – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu, któremu towarzyszył ks. proboszcz Leszek Kołczyk z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, kiedyś pacjent jaroszowieckiego szpitala. Symboliczne wbicie łopat było kulminacją tej miłej, ale przecież także historycznej uroczystości.

Budowa pawilonu rehabilitacji otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia). Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 mln zł, z czego blisko 8 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej.

W ramach projektu zostanie przebudowany i rozbudowany obiekt „Rybnik" z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Do potrzeb pacjentów i lekarzy zostaną także dostosowane poradnie. Po rozbudowie powstanie niezależny obiekt o łącznej powierzchni ponad 965 m2.

Przeniesione do nowego gmachu oddziały zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne, m.in. aparaturę do elektroterapii, krioterapii miejscowej, leczenia laserem i ultradźwiękami, do magnoterapii oraz tzw. wodne „bicze szkockie” i kriokomorę. Wartość zakupionego sprzętu medycznego to ponad 1,2 mln zł.

 

W uroczystości wzięli udział m.in.:

Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Andrzej Wójcik – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dominika Studnicka – dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM

Bogumił Sobczyk – starosta olkuski

Norbert Bień – wójt gminy Klucze

Adam Zielnik – burmistrz MiG Wolbrom

Krzysztof Dudziński – wójt gminy Bolesław

ks. Jan Wieczorek – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu

ks. Leszek Kołczyk – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej

Sebastian Sierka – radny gminy Klucze

Józef Pachuł – sołtys Bogucina Dużego

Józef Łakomy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Walki z Gruźlicą, Mykobakteriozą i Chorobami Płuc „Nikifor”

lek. med. Grzegorz Fitas – dyrektor Szpitala Jana Pawła II w Krakowie

dr n. med. Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska – z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala w Jaroszowcu

lek. med. Agnieszka Zygmunt – ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc szpitala w Jaroszowcu

lek. med. Zdzisława Szczygieł – Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Jaroszowcu, radna Rady Powiatu w Olkuszu

Adam Kamionka – wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu

Małgorzata Stańczak – z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

mł. insp. dr Jarosław Klich – Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu oraz kom. Jerzy Wilk – komendant Komisariatu Policji w Kluczach

Jacek Paliś – dyrektor firmy PW HEPAMOS Sp. z o.o.

 

wtorek, 21 czerwiec 2022 19:29

Coraz bliżej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu Wyróżniony

 

15 czerwca burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił przetarg na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”. Termin składania ofert: 2022-08-30 godz. 09:00. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514 8.3.). Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 o godz. 09:30.

Realizacja wyczekiwana przez wielu wolbromian inwestycji odbywać się ma w trzech etapach.

W ramach zadania I etapu zrewitalizowana zostanie dotychczasowa część parku. Powstanie w niej między innymi fontanna posadzkowa, obiekty małej architektury: ławki – 23 sztuk, siedzisko łukowe – 4 szt., hamak – 11 szt., stojak na rowery – 2 szt., zestaw do gry w szachy – 4 szt., stolik piknikowy – 5 szt., kosze na śmieci – 19 szt., toaleta automatyczna dwustanowiskowa – 1 szt., alejki z kostki brukowej ścieżka rowerowa asfaltowa, słupy oświetleniowe – 18 szt. oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Głównym zamierzeniem całości zadania rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

- wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;

- uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;

- budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;

- budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.

poniedziałek, 20 czerwiec 2022 20:50

XVII Marsz Pamięci – Olkusz 2022 Wyróżniony

W 80 rocznicę zagłady olkuskich Żydów w Srebrnym Mieście przygotowano cykl imprez, mających przypomnieć to tragiczne wydarzenie. W czerwcu 1942 r. podczas likwidacji przez Niemców getta w Olkuszu wywieziono z miasta ok. 3 tys. Żydów, niemal wszyscy trafili do komór gazowych KL Auschwitz-Birkenau.

Najważniejsze z uroczystości odbyły się 12 i 13 czerwca; w niedzielę, promowano monumentalną książę Krzysztofa Kocjana p.t. „Żydowski Olkusz” (wydawca Fundacja Kultury AFRONT), będącą drobiazgowym opisem żydowskiej społeczności Olkusza przed drugą wojną światową. Książkę, której wydanie sfinansowane zostało dzięki wsparciu mecenasom (Intermag Sp. z o.o., Urząd Miasta w Olkuszu, Barbara Abraham, Andrzej Ostrowski, Joanna i Michał Ostrowscy, Julia Ostrowska, Elżbieta Skrzyszowska), można już nabyć m.in. w olkuskiej księgarni przy ul. Kościuszki.

W poniedziałek, 13 czerwca, czyli dokładnie w 80 lat od chwili, gdy z Olkusza wyruszył największy transport Żydów do obozu zagłady, odbył się tradycyjny Marsz Pamięci. O godzinie 18:00 spod budynku Starostwa ruszyła grupa olkuszan oraz gości zza granicy, wśród nich potomkowie olkuskich Żydów. Prowadzącymi byli Krzysztof Kocjan i inicjator marszu Ireneusz Cieślik. Po raz pierwszy w historii Marszu Pamięci uczestnicy udali się na Rynek, gdzie Ireneusz odsłonił rollup ze zdjęciem olkuskiego rabina Moszka-Joela Hagiermana gnębionego przez niemieckich oprawców podczas Krwawej Środy 31 lipca 1940 r.

Urodzony w 1898 r. Hagierman był synem rabina Icka Pałtyka Hagermana, a tenże był przedstawicielem rodziny, która od wielu pokoleń szczyciła się wybitnymi rabinami. W tym gronie był Dawid Halewi Horowitz, uhonorowany rzadkim, zaszczytnym tytułem – gaon. Jak pisze Ireneusz Cieślik: „Gdyby nie przedwczesna śmierć, również Mosze Joel miał wszelkie dane, by zostać wielkim autorytetem talmudycznym. Mieszkał w domu przy ul. Krzywej 7. Był żonaty z Frymetą z Żarek, z którą miał trzech synów i córkę. Nikt z tej rodziny nie przeżył Zagłady”. To zdjęcie to jeden z najbardziej znanych symboli antysemickich przestępstw niemieckich. Przez lata fotografia pokazywana była przed wejściem do Jad Waszem, czyli Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu w Jerozolimie. Potomkowie olkuskich Żydów i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, postarali się o projekt pomnika w formie nowoczesnej tablicy ze zdjęciem przedstawiającym wydarzenie z 31 lipca 1940 roku oraz środki na realizację zadania, lecz burmistrz miasta nie dał zgody na jego montaż. Dobrze chociaż, że w ostatnich dniach przy parkingu przy ul. Bylicy i na placu przed dworcem PKP zamontowano tablice poświęcone ostatniej drodze olkuskich Żydów. Marsz zakończył się pod dworcem w Olkuszu, skąd w 1942 roku olkuscy Żydzi wyruszyli koleją do Auschwitz-Birkenau.