Reklama

Powiat olkuski

 

Wolbrom jest jednym z 40 miejsc na mapie Polski, do których w tym sezonie grzewczym Polski Alarm Smogowy trafia z kampanią „Zobacz, czym oddychasz. Zmień to”. W dniach  9-22 lutego na płycie wolbromskiego Rynku stanęła antysmogowa instalacja przedstawiająca model ludzkich płuc. Płuca pokażą lokalnym społecznościom jakim powietrzem oddychają. Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej materii pokrywającej instalację. Po dwóch tygodniach biała materia pokrywa się pyłem i przybiera grafitowy lub nawet czarny kolor.

Kampania  Polskiego Alarmu Smogowego i Radia Kraków „Zobacz czym oddychasz. Zmień to” ma na celu zwrócenie uwagi na dramatyczną jakość powietrza spowodowaną spalaniem węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Pomimo obowiązujących uchwał antysmogowych tempo wymiany „kopciuchów” w Polsce jest zbyt wolne.
Projekt jest odpowiedzią na główny problem Polski: zanieczyszczenie powietrza. Ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza w średnich i małych miastach Małopolski, charakteryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, niskim współczynnikiem wymiany starych źródeł ciepła, gdzie większość ludzi mieszka w domach o niskiej efektywności energetycznej i ma ograniczony dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.
Wiele polskich regionów wprowadziło przepisy dotyczące spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych. Jednak nadal poziom zanieczyszczenia powietrza jest bardzo wysoki. Wynika to z faktu, że większość polskich domów ogrzewanych jest za pomocą węgla i drewna, a mieszkańcy nie przestrzegają przepisów wynikających z uchwały antysmogowej dla Małopolski. Akcja z mobilną instalacją płuc ma zwrócić uwagę ludzi na problem i skłonić ich do działania (ubieganie się o dopłaty z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze na wymianę źródeł ciepła i docieplenie domów).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór wniosków dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych w budynku byłego internatu przy ul. Skalskiej 18 w Wolbromiu.

O wynajem mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wolbrom. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie podania wraz załącznikami ze strony internetowej urzędu:

https://new.wolbrom.pl/gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socialnego/

Wypełnione podanie wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub pozostawić list w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy drzwiach Urzędu od strony Rynku, w dniach od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 r. Można również w tym samym terminie wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O wynikach postępowania wnioskodawcy zostaną powiadomieni po weryfikacji i zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

poniedziałek, 07 luty 2022 22:23

Kości w Kanale Dąbrówka Wyróżniony

Rzeka Sztola, ozdoba Bukowna i popularna trasa kajakowa, zniknęła jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Wystarczyło wyłączenie pomp w Kopalni Olkusz-Pomorzany i Sztoła, a także Baba i Biała wyschły. Ostatnio zrobiłem zdjęcie kanału Dąbrówka w Bolesławiu, i tu, jak wcześniej w korycie wyschniętej Sztoły, pojawiły się w dużych ilościach kości zwierzęce. Trudno powiedzieć skąd się tam wzięły, pewnie część z nich to pozostałości zwierząt, które się potopiły, ale część pewnie pochodzi z nielegalnego uboju itp. Gorzej, że – jeśli chodzi o zaprzestanie działalności górniczej, to zaczęła się też zapadać ziemia. W tymże Bolesławiu, w pobliżu domostw na Dąbrówce, między ulicą Kluczewską a Hutkami: „na skutek działalności prowadzonej przez ZGH Bolesław, pojawiło się zapadlisko terenu, które zniszczyło wiele rosnących w tym miejscu drzew. Teren został zabezpieczony taśmami oraz oznaczony tabliczkami „zakaz wstępu”. Lej ma około 15-20 arów, lecz wokół niego znajduje się grunt, który ma widoczne spękania o głębokości ok. 50 cm. Całość szkody może sięgać nawet 0,5 ha. Ile dokładnie – okaże się po pomiarach geodezyjnych, które zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach” (informacja Nadleśnictwa Olkusz). Ludzie się boją, bo ledwo kopalnie zamknięto, a już same złe rzeczy się dzieją. Nadleśnictwo Olkusz, na którego terenie jest zapadlisko już zawiadamia, że będzie się domagać odszkodowania i naprawienia szkód oz ZGH.

O.D.

środa, 02 luty 2022 10:40

Inwestycje w mieście i gminie Wolbrom w 2022 roku Wyróżniony

 

Pomimo pandemii koronawirusa, zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz radnych, rok 2022 roku przyniesie kolejne inwestycje i zadania. Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom będą cieszyli się z realizacji tych już rozpoczętych jak i zupełnie nowych inwestycji oraz zadań.

Oto najważniejsze z nich:

Inwestycje rozpoczęte w 2021 roku:
• budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie;
• budowa nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową, łączącej drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Świętojańska) z Lgotą Wolbromską;
• zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowa pętli rowerowej;
• budowa II etapu chodnika wzdłuż DW 783 w Wierzchowisku (umowa podpisana);
• budowa chodnika w Brzozówce etap II i III (umowa podpisana);
• remont ul. Łukasińskiego w Wolbromiu (umowa podpisana);
• remont ul. 3 Maja w Wolbromiu (umowa podpisana);
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej (umowy podpisane na odcinki dróg ul. Wyzwolenia w Wolbromiu i ul. Radosna w Zabagniu);

Nowe inwestycje i zadania:
• uruchomienie w styczniu gminnej komunikacji (5 tras);
• obwodnica Wolbromia Etap III – odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa;
• przebudowa drogi gminnej o długości 5 km w Gołaczewach i Chełmie (w oczekiwaniu na dotację z Polskiego z Ładu);
• budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie chodników przy drogach gminnych – dokumentacje i realizacja;
• modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych na terenie gminy;
• rewitalizacja Parku Miejskiego – I etap (z funduszy gminy Wolbrom, UE oraz Jednostki Pomocniczej – Miasto Wolbrom). Inwestycja rozłożona na lata 2021-2023;
• rewitalizacja Zespołu Szkół (Pod Lasem) w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”;
• modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Wolbrom oraz zakup sprzętu sportowego;
• wykonanie dokumentacji projektowych budowy sal gimnastycznych w Kąpielach Wielkich i przy „Dwójce”;
• modernizacja budynków gminnych;
• przebudowa budynku gminnego na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno - bytowymi i technologicznymi oraz infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką budynku tymczasowego (była hala mięsna przy targowisku);
• wykonanie dokumentacji projektowych w celu utworzenia nowych mieszkań socjalnych i komunalnych.
• adaptacja parteru internatu na mieszkania socjalne i komunalne.

Powyższe inwestycje realizowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa jak i budżetu gminy Wolbrom. Natomiast ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy Wolbrom, w roku 2022 roku planowane są następujące zadania:

Boża Wola:
- Położenie asfaltu na drodze gminnej "Uliczce" (Fundusz Sołecki Boża Wola);

Brzozówka:
- Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka);
- Wykonanie ogrodzenia przy działce gminnej w sołectwie Brzozówka (Fundusz Sołecki Brzozówka);
- Utwardzenie miejsca pod wiatą przystankową w Brzozówce (Fundusz Sołecki Brzozówka);

Budzyń:
- Modernizacja drogi dojazdowej do pól (działka nr 173/1) (Fundusz Sołecki Budzyń);

Chełm:
- Budowa altanki przy remizie OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm);
- Utwardzenie kostką brukową terenu wokół OSP w Chełmie (Fundusz Sołecki Chełm);

Chrząstowice:
- Modernizacja budynku remizy OSP Chrząstowice (Fundusz Sołecki Chrząstowice);

Dłużec:
- Stworzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz strefy rekreacji sportowej na terenie sołectwa Dłużec (działka gminna nr 165) (Fundusz Sołecki Dłużec);

Domaniewice:
- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Domaniewice (Fundusz Sołecki Domaniewice);

Gołaczewy:
- Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Gołaczewy (Fundusz Sołecki Gołaczewy);

Jeżówka:
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jeżówka (Fundusz Sołecki Jeżówka);

Kaliś:
- Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Kaliś (Fundusz Sołecki Kaliś);

Kąpiele Wielkie:
- Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Kąpiele Wielkie (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie);
- Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie);

Kąpiołki:
- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (modernizacja drogi gminnej 120647K) w sołectwie Kąpiołki (Fundusz Sołecki Kąpiołki);

Lgota Wielka:
- Modernizacja remizy OSP w Lgocie Wielkiej (Fundusz Sołecki Lgota Wielka);

Lgota Wolbromska:
- Zagospodarowanie centrum wsi Lgota Wolbromska (Fundusz Sołecki Lgota Wolbromska);

Łobzów:
- Modernizacja drogi gminnej nr 120651K w sołectwie Łobzów (Fundusz Sołecki Łobzów);

Miechówka:
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Miechówka (Fundusz Sołecki Miechówka);

Poręba Dzierżna:
- Budowa altany na działce będącej własnością gminy Wolbrom (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna);
- Zagospodarowanie działki gminnej po byłym Kółku Rolniczym (Fundusz Sołecki Poręba Dzierżna);

Poręba Górna:
- Urządzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Poręba Górna)
- Oświetlenie placu gminnego w Porębie Górnej (działka nr 245 stanowiąca mienie gminne) (Fundusz Sołecki Poręba Górna);

Podlesice:
- Modernizacja budynku znajdującego się na działce gminnej nr 86/4 (Fundusz Sołecki Podlesice II);


Sulisławice:
- Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Sulisławice (przy budynku remizy OSP Sulisławice) (Fundusz Sołecki Sulisławice);
- Modernizacja pomieszczenia w budynku OSP Sulisławice, które będzie wykorzystywane jako świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Sulisławice);

Strzegowa:
- Modernizacja budynku po byłej szkole pod przedszkole (Fundusz Sołecki Strzegowa);

Wierzchowisko:
- Modernizacja remizy OSP Wierzchowisko w celu poprawy gotowości bojowej jednostki (Fundusz Sołecki Wierzchowisko);

Zabagnie:
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie);
- Budowa drogi gminnej odc. 280 m. w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom;
- Utwardzenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Zabagnie (Fundusz Sołecki Zabagnie);

Załęże:
- Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Załęże (droga gminna nr 120675K) (Fundusz Sołecki Załęże);

Zarzecze:
- Przygotowanie terenu pod altanę wraz z jej budową na działce gminnej w sołectwie Zarzecze (obok boiska sportowego) (Fundusz Sołecki Zarzecze);
- Modernizacja budynku remizy OSP Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze);
- Wykonanie monitoringu przy budynku gminnym w miejscowości Zarzecze (Fundusz Sołecki Zarzecze);


Zasępiec:
- Modernizacja remizy OSP w Zasępcu (Fundusz Sołecki Zasępiec).

niedziela, 30 styczeń 2022 20:56

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wolbromiu Wyróżniony

 

Ubiegłoroczny wynik zostanie pobity

30 stycznia 2022 roku o godzinie 20:00, czyli w chwili zakończenia finału, szef wolbromskiego sztabu WOŚP Tomasz Płaszczyk poinformował, że zebranych zostało ponad 108 tysięcy złotych. A z pewnością kwota ta zostanie podwyższona, bowiem trwają jeszcze internetowe aukcje gadżetów i przedmiotów ofiarowanych na rzecz Orkiestry przez osoby oraz instytucje. To wielki sukces wielu wolontariuszy, którzy od kilku miesięcy nie szczędzili wysiłków, by zebrać fundusze na dziecięcą okulistykę. Mimo pandemii, obostrzeń i fatalnej pogody.

Finał w Domu Kultury poprzedziło szereg inicjatyw oraz imprez, których celem była promocja WOŚP i zbiórka pieniędzy. Była to akcja oddawania krwi, zorganizowana we współpracy z klubem HDK przy ZM-K „Wostal”, turniej piłki siatkowej na hali przy ul. Mariackiej, kwesty w szkołach, sklepach, firmach, na stokach narciarskich Cisowa i Smoleń oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom 26 stycznia, kiedy to puszka nr 23 trafiła na ręce burmistrza, a także w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.

Jak widać opłacało się. 75 wolontariuszy, którzy pomagali w ciągu całego czasu, a szczególnie w dniu finału, kwestując w wielu miejscach, na śniegu i wietrze, zdołali uzbierać tak pokaźną sumę.

Wielkie, naprawdę WIELKIE brawa !!!