Reklama

piątek, 01 lipiec 2022 10:27

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wolbromia Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||||||| |||||||

 

16:4 - takim wynikiem zakończyły się głosowania radnych nad uchwałami w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Czwórka radnych, mimo szeregu pytań i dyskusji podczas omawiania Raportu o stanie Gminy Wolbrom w roku 2021, najwyraźniej nie czuła się usatysfakcjonowana odpowiedziami i negatywnie oceniła pracę gospodarza gminy w roku ubiegłym. Nie popsuło to jednak dobrej atmosfery, jaka udzieliła się chyba wszystkim obecnym na sesji w dniu 30 czerwca, czego wyrazem były ogromne bukiety kwiatów, jakie otrzymał zarówno burmistrz, jak i skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka oraz społeczny doradca burmistrza Bożena Konieczna.

Podczas 2,5-godzinnej dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Wolbrom radni (Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń) podnosili m.in. sprawy dostępności usług medycznych na terenie gminy, właściwego wykorzystania wyremontowanych basenów, czystości i estetyki miasta, spraw związanych z budownictwem wielorodzinnym oraz transportem publicznym (Marek Ciepał). Odpowiedzi udzielał zarówno burmistrz, jak i szefowie gminnych jednostek.

W drugiej części obrad radni wysłuchali Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 oraz Sprawozdania – Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wolbrom za rok 2021.

Podjęli uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na rok 2022,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2022 – 2025,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Łabędziej,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu zajętej pod drogę gminną stanowiącą ulicę Łukasińskiego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie "Wolbrom", będącej własnością Gminy Wolbrom.

Czytany 227 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 lipiec 2022 11:04