Reklama

wtorek, 04 styczeń 2022 10:22

Komunikacja publiczna w gminie Wolbrom Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)
||| |||

 

Pięć linii zamiast trzech

Jak wiemy, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców okolicznych sołectw, gmina Wolbrom skorzystała z dofinansowania rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i pod koniec roku uruchomiła trzy linie transportu publicznego. Za krótko jeszcze, by ocenić, czy dotychczasowe trasy przejazdów, godziny i częstotliwość kursowania busów zostały dobrane optymalnie, ale na sesji w dniu 14 grudnia radni podjęli już uchwałę, która umożliwi burmistrzowi staranie się o dofinansowanie dwóch kolejnych tras. Gdyby tak się stało, na terenie gminy mielibyśmy 5 linii komunikacji zbiorowej.

Stosowana uchwała podaje trasy, na których realizowane byłyby przez przewozy o charakterze

użyteczności publicznej:

1. Linia komunikacyjna nr 1: Wolbrom - Brzozówka - Wierzchowisko - Sulisławice -

Wierzchowisko - Brzozówka - Podlesice II - Jeżówka - Boża Wola - Łobzów - Wolbrom.

2. Linia komunikacyjna nr 2: Wolbrom - Łobzów - Poręba Dzierżna - Miechówka - Kąpiele

Wielkie - Kąpiołki - Kąpiele Wielkie - Kolonia Kąpielska - Łobzów - Wolbrom.

3. Linia komunikacyjna nr 3: Wolbrom - Chełm - Zasępiec - Poręba Górna - Budzyń - Lgota

Wielka - Wierzchowisko - Brzozówka - Wolbrom.

4. Linia komunikacyjna nr 4: Wolbrom - Zabagnie - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa -

Kąpiele Wielkie - Dłużec - Domaniewice - Załęże - Domaniewice - Dłużec - Lgota Wolbromska -

Wolbrom.

5. Linia komunikacyjna nr 5: Wolbrom - Gołaczewy - Kaliś - Lgota Wolbromska - Zarzecze -

Chrząstowice - Gołaczewy - Chełm - Wolbrom.

W uzasadnieniu podjęcia uchwały wnioskodawca, czyli burmistrz MiG Wolbrom wyjaśnia, iż „czas jakim dysponują samorządy od ogłoszenia naboru na dopłaty nie pozwała na wybór operatora z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych lub umów koncesji”. Zgodnie jednak z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podpisanie umowy z przewoźnikiem jest możliwe z pominięciem owej procedury, o ile poprzedzone zostanie uzyskaniem zgody organu stanowiącego właściwego organizatora, czyli w tym przypadku Rady Miejskiej.

I tak też się stało. Czekamy zatem na wyniki nowego naboru i przyglądamy się funkcjonowaniu kursującym busom. Od użytkowników dochodzą już pierwsze głosy mówiące o konieczności dopasowania godzin odjazdów do znowelizowanego rozkładu jazdy pociągów, o zbyt długich i zawiłych trasach, co powoduje, że dojazd z niektórych, nie tak przecież odległych miejscowości do Wolbromia, zajmuje obecnie nawet godzinę. Miejmy nadzieję, że nowe linie i opracowane na nowo godziny odjazdów usuną te niedogodności.

Czytany 1415 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 styczeń 2022 10:26