Wydrukuj tę stronę
piątek, 10 grudzień 2021 20:45

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||||| |||||

 

Dofinansowanie do wymiany kotłów i prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WFOŚiGW

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,

NA KTÓRYM DOWIESZ SIĘ:

● na jakiego typu przedsięwzięcia możesz wnioskować o dotację?

● jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

● jakie nowe możliwości dofinansowania wprowadziły zmiany w regulaminie programu?

● oraz uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze.

tel.: 32 70 65 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT CZYNNY W DNIACH:

poniedziałek godz. 7:00 – 15:00

wtorek godz. 7:00 – 15:00

środa godz. 7:00 – 15:00

UMiG Wolbrom, I piętro, pokój 109

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Zachęcamy do korzystania z punktu oraz odwiedzenia strony internetowej http://www.wolbrom.pl oraz zapoznanie się z zakładką Czyste Powietrze, gdzie zamieszczane są bieżące aktualizacje.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Co beneficjent programu „Czyste Powietrze” powinien przygotować przed złożeniem wniosku?

• Dane osobowe, PESEL, również współmałżonka.

• Numer rachunku bankowego.

• Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku.

• Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.

• Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku z rozliczenia PIT.

• Ilość hektarów przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

• Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wysokość progów dochodowych do dnia 1 lipca 2021r. Została podwyższona, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu” czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynosząca do 37 tys. zł.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art.411 ust. 10G ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2189 zł W gospodarstwie jednoosobowym.

Urząd Gminy i Miasta w Wolbromiu informuje, że po nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska”, a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późń. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wolbromiu. Formularz żądania wydania zaświadczenia można pobrać osobiście jak również ze strony internetowej Urzędu.

 

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie Konsultacyjnym obsługi Programu „Czyste Powietrze”

 

WSTĘPNA KWALIFIKACJA

1. Czy budynek jest jednorodzinny?

2. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.

3. Jakie jest źródło ciepła w budynku?

4. Dochód wnioskodawcy.

5. Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza?

 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy (właściciel lub współwłaściciel budynku).

2. Adres budynku / zamieszkania / korespondencji.

3. PESEL wnioskodawcy.

4. Imię i nazwisko współmałżonka i jego pesel (jeśli dotyczy).

5. Czy jest wspólnota majątkowa z współmałżonkiem? (jeśli dotyczy).

6. Adres email (do założenia konta na portalu beneficjenta).

7. Numer telefonu.

8. Numer rachunku bankowego.

9. Numer księgi wieczystej.

10. Numer działki.

11. Dokumenty finansowe z ostatniego roku rozliczeniowego: np. rozliczenie roczne PIT.

12. Zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę – jedynie w przypadku kwalifikowania się do podwyższonego poziomu dofinansowania. Od 1 lipca ten próg jest podniesiony na 1564,00 zł na osobę na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

13. W przypadku współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres zamieszkania, każdego z nich.

14. Powierzchnia całkowita budynku.

15. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.

16. Jeżeli w budynku jednorodzinnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy określić procent powierzchni budynku przeznaczonej na działalność. Jeżeli na działalność przeznaczono powyżej 30% powierzchni budynku, to nie można wnioskować o dotację.

17. Jakie jest aktualnie źródło ciepła w budynku? Czym jest ogrzewany?

18. Czy budynek posiada przyłącze instalacji gazowej?

19. Powierzchnia okien do wymiany (jeżeli dotyczy).

20. Powierzchnia drzwi w m2. do wymiany (jeżeli dotyczy).

21. Powierzchnia ścian do docieplenia (jeżeli dotyczy).

22. Budowa ścian tj. materiał z jakiego jest wykonana i grubość ściany, (jeżeli planowane jest docieplenie).

23. Inne planowane inwestycje: np.. fotowoltaika (jeśli dotyczy).

Czytany 717 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 grudzień 2021 20:50

Artykuły powiązane