Reklama

czwartek, 04 listopad 2021 08:09

Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Wolbrom Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||| |||

 

Gmina Wolbrom realizuje od 2018 roku Projekt Nr RPMP.05.02.02-12-0507/17 pod nazwą „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr,) Całkowity koszt Projektu 799 999,98 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 740 740,73 PLN. Natomiast dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 629 629,62 PLN.

Całość kosztów odbioru, transportu i utylizacji azbestu pokrywany jest ze środków projektu. W 85% kosztów kwalifikowanych to środki UE. 15% udział Gminy Wolbrom. Wniosek dla mieszkańców o odbiór azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207.

Zadanie polega na odbiorze i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. usunięcie wyrobów zawierających azbest z 617 budynków (do chwili obecnej zrealizowano około 80% z zakładanej liczby budynków)

2. wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 1851 ton (do chwili obecnej usuniętych zostało około 60% z zakładanej ilości ton do usunięcia)

Okres realizacji projektu został przedłużony i zostanie zakończony 30.09.2022 roku. W związku z powyższym informujemy o możliwość składania wniosków przez mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom. Wniosek odbioru azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207.

 

Czytany 2754 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 listopad 2021 08:16