Reklama

czwartek, 01 lipiec 2021 12:27

Uczniowie ZMIENIAJĄ ŚWIAT RAZEM z SumiRiko Poland

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||||||||||| |||||||||||

 

Decyzją uczniów, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Wolbromiu, otrzymało od SumiRiko Poland finansowe wsparcie w wysokości 2 tys. zł w ramach konkursu grantowego "Razem Zmieniamy Świat". Uroczystość oficjalnego przekazania symbolicznego czeku miała miejsce 29 czerwca. Spółkę reprezentowali: Hidehito Ikeda - prezes zarządu SumiRiko Poland, Tsuruko Haga - kierownik Działu Administracji oraz Anna Patela - specjalista w Dziale Administracji.

Od 2018 r firma SumiRiko Poalnd organizuje w wolbromskich szkołach podstawowych oraz liceum warsztaty przygotowujące uczniów do realizacji własnych projektów. Każdorazowo warsztaty są wprowadzeniem do konkursu, w ramach którego uczniowie w/w szkół mogą ubiegać się o granty na realizacje projektów związanych z jednym lub wieloma Celami Zrównoważonego Rozwoju (w skrócie SDGs).

Niestety, pandemia skomplikowała nieco sytuację, dlatego we współpracy z przedstawicielami Fundacji „Za górami, za lasami” oraz nauczycielami szkół zorganizowano warsztaty w formie on-line. Łącznie udział w spotkaniu wzięło 252 uczniów ze szkół podstawowych i liceum w Wolbromiu oraz 48 uczniów z zagórskiej szkoły podstawowej (firma ma oddział w Zagórzu na Podkarpaciu). Tym razem, przygotowując program wirtualnego spotkania, postanowiono położyć nacisk na rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania środowiskiem lokalnym i wyzwaniami, które powiązane są z tematyką środowiskową oraz społeczną, jak również wzmocnienie aktywnej postawy i szukanie pola do działania w obszarze SDGs. Organizatorom warsztatów zależało na zbudowaniu wśród młodzieży przeświadczenia o konieczności podejmowania małych wyzwań dla zmienienia świata.
W obliczu pandemii uczniowie zostali pozbawieni możliwości czynnego działania i realizowania swoich pomysłów. Aby jednak poczuli moc sprawczą warsztaty zakończyły się głosowaniem, dzięki któremu uczniowie mogli zdecydować o wsparciu finansowym konkretnej organizacji pozarządowej. Decyzją uczniów wsparcie takie przypadło Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Wolbromiu. Przedstawiciele firmy są przekonani, że zdobyta podczas warsztatów wiedza, przyczyni się do podniesienia świadomości dot. społecznej odpowiedzialności oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jak również przełoży się na świadome wybory i działania uczniów na różnych płaszczyznach.

SumiRiko Poland w swojej codziennej działalności stara się być firmą odpowiedzialną społecznie, która również w swych szeregach szerzy tematykę dot. 17 SDG’s, m.in. przy okazji realizacji wewnętrznych projektów. Ideą Programu „Razem Zmieniamy Świat” jest nie tylko promowanie zrównoważonego rozwoju w społecznościach szkolnych tj. wśród młodzieży i grona pedagogicznego, lecz również rozwój uczniów oraz ich kompetencji. Swoimi czynami i działaniami edukacyjnymi firma SumiRiko Poland chce, podobnie jak robi to wśród swoich pracowników, zachęcić młodzież do angażowania się w realizację projektów służących dobru wspólnemu. Wydaje się, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są bardzo wymagające i powinny być skierowane do rządów państw czy potężnych, międzynarodowych instytucji, jednak także każdy człowiek może je realizować, choćby poprzez modyfikację codziennych przyzwyczajeń (np. niepotrzebne zostawianie włączonego światła, bezmyślne wyrzucanie śmieci, marnotrawienie żywności czy nieroztropne i nadmierne korzystanie z zasobów naturalnych). Kiedy oszczędzamy energię, pomagamy odzyskiwać surowce wtórne i w odpowiedni sposób pozbywamy się odpadów, mamy swój wkład w ochronę środowiska.

W 2015 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Cele te obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój oraz sprawiedliwość społeczna.

SumiRiko Poland przystąpiła do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w 2019 roku. Inicjatywa ta realizowana jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest koordynatorem wdrażania SDGs w Polsce. Celem Partnerstwa jest zintegrowanie, we współpracy przedstawicieli różnych środowisk, na rzecz efektywnego osiągania SDGs. Wolbromska firma złożyła deklarację, w której potwierdziła realizację konkretnych działań, które przybliżą świat do realizacji SDGs.

 

 

Czytany 1016 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 lipiec 2021 07:05