Reklama

wtorek, 10 styczeń 2023 13:35

Umowa na budowę nowego dworca autobusowego w Miechowie podpisana Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
|||||| ||||||

 

W poniedziałek 9 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Inwestycja ma za zadanie nie tylko rewitalizację przestrzeni publicznej, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, ale ma być także jedną z wizytówek miasta i wnieść nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich dla sąsiednich gmin, powiatów oraz województw.

 

Nowy dworzec autobusowy będzie nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynkiem o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym rozmieszczone zostaną cztery przystanki komunikacji publicznej. Płaski dach ze spadkiem w stronę wschodnią wykończony zostanie attyką. Elewację północną, zachodnią i południową stanowić będą przeszklone fasady, natomiast na elewacji wschodniej usytuowane zostaną schody ewakuacyjne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz obiektu zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową wychodzącą na dach, na którym powstanie taras użytkowy wśród zieleni.

Budynek wykończony zostanie płytami elewacyjnymi (HPL), jako fasada wentylowana.

 

Fotowoltaika na dachu i nasadzenia

 

Szczegółowy zakres prac dotyczył będzie m.in. budowy: wewnętrznych instalacji - wodociągowej, grzewczej (poprzez nowoprojektowaną kotłownię gazową), elektrycznej (w tym oświetlenia), fotowoltaicznej na dachu budynku, gazowej oraz niskoprądowej (monitoring i Internet), kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, 4 pomp ciepła, klimatyzacji, a także budowy instalacji zewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej (oświetlenie), monitoringu i dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Powstaną drogi manewrowe oraz parking dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów, dwie wiaty na rowery, kosze, ławki i żagle przeciwsłoneczne. Ponadto wykonane będą nasadzenia -

47 drzew i 87 krzewów.

 

Program i układ funkcjonalny

 

Projektowany obiekt został podzielony na kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowić będzie pomieszczenie poczekalni (hol główny dworca) wraz z klatką schodową prowadzącą na taras. Drugą strefę stworzy lokal gastronomiczny wraz z zapleczem, a trzecią - ogólnodostępne toalety. Czwarta część przeznaczona zostanie na zaplecze dworca, gdzie będą mieściły się mi.n. biuro, pomieszczenia socjalne, techniczne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Ostatnia strefa funkcjonalna obejmie lokale handlowe wraz z zapleczami.

 

Umowa podpisana

 

Na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, Gmina Miechów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 12.912.565,50 zł, co stanowi 78,65% wartości robót budowlanych.

Ponadto wystąpiono do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o pożyczkę na kwotę 3.914.664,75 zł w ramach programu „Pożyczka na rewitalizację - II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Wartość prac wyniesie 16.416.810,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa.

Umowę na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” 9 stycznia br. podpisali: w imieniu samorządu gminnego – Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Doroty Maciaszek, ze strony wykonawcy: Grzegorz Majchrowski – Prezes Zarządu firmy Tigma-Bud Sp. z o.o. oraz Piotr Oszywa – inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący spółkę Arkadis z miejscowości Czudec.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Andrzej Banaśkiewicz – zastępca burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Zenon Czekaj – przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie, wiceprzewodniczący i radni Rady Miejskiej, pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju oraz Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego UGiM w Miechowie.

 

Czytany 734 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 styczeń 2023 08:59