Reklama

środa, 28 grudzień 2022 18:05

Sytuacja zobowiązuje nas do szukania nowych rozwiązań. Z burmistrzem Miechowa Dariuszem Marczewskim o trudnym roku 2022 i o wyzwaniach, jakie czekają samorząd w roku 2023. Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
||| |||

 

„Wieści Miechowskie”: - Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok. Z jakimi wyzwaniami musiały zmierzyć się samorządy? Czy gmina Miechów wyszła z nich obronną ręką?
Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta Miechów: - Wydawało się, że po czasie pandemii, w 2022 roku wrócimy do normalności. Wydarzenia za wschodnią granicą zaskoczyły jednak nas wszystkich i przyniosły kolejne wyzwania, z jakimi samorząd gminny musiał się zmierzyć. Były to przede wszystkim działania związane z opieką nad obywatelami Ukrainy przybyłymi do naszego regionu. Pomimo tych trudności przekonaliśmy się, jak wiele zależy od mieszkańców, którzy również w tym przypadku zmobilizowali się i zaangażowali w pomoc – zarówno uchodźcom szukającym schronienia na terytorium gminy Miechów, jak również tym, którzy pozostali w Ukrainie, w naszym partnerskim mieście Wołoczyska.
Kolejnym wyzwaniem była i jest bez wątpienia pomoc przy zakupie i dystrybucji węgla. Zadanie, które wcześniej nie było praktykowane przez samorządy, z pewnością wymagało zmiany sposobu myślenia. Do tej pory skupialiśmy się na programach dotyczących wymiany starych palenisk oraz tych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Finalnie dostosowaliśmy się do nowej sytuacji
i realizujemy zadanie, we współpracy z miechowskimi przedsiębiorcami. Warto jednak zauważyć, że nasz samorząd, jeszcze przed wejściem w życie obowiązujących przepisów w tym zakresie, uruchomił program wsparcia dla osób starszych, samotnych, bez dostępu do internetu, w ramach którego pracownicy urzędu pomagali w zakupie węgla w niższej cenie.
Jednocześnie w 2022 roku zakończyliśmy realizację kolejnych projektów europejskich: „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” oraz „Cyfrowa Gmina”. To już 19 zadań z kończącego się okresu finansowania, które nasza gmina wykonała, skutecznie pozyskując fundusze europejskie.
Ponadto, w kwietniu tego roku podpisaliśmy umowę na jeszcze jedno przedsięwzięcie z powyższej puli środków – na blisko 5 mln zł. Za tę kwotę gmina planuje dofinansować montaż 178 kotłów gazowych, 26 pomp ciepła i 71 kotłów na pellet.
Dużym wyzwaniem była i nadal jest realizacja programów związanych z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Dobiega końca projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Finalnym efektem przedsięwzięcia ma być instalacja 326 zestawów paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców i 137 zestawów kolektorów słonecznych.  
Z dobrych informacji – cieszymy się, że pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych środki na budowę dworca autobusowego umożliwią realizację ważnej dla Miechowa inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na ponad 16 mln zł z przyszłym wykonawcą tego zadania inwestycyjnego.

- Ambitne plany mogą pokrzyżować drastyczne podwyżki cen nośników energii. Czy wpłynęły one na realizację budżetu 2022 roku i czy wpłyną na budżet roku przyszłego?
- Podwyżki cen będą miały zapewne wpływ na budżet przyszłego i kolejnych lat. W zakresie zakupu prądu i gazu mieliśmy już podpisane wieloletnie umowy. Mam świadomość, że w związku z obecną sytuacją w kolejnym roku należy spodziewać się wzrostu cen tych mediów. To oczywiście wpłynie na ewentualne i niezbędne ograniczenia dotyczące naszej bieżącej działalności. Dużym zagrożeniem w zakresie wzrostu kosztów ogrzewania, dla znacznej części mieszkańców naszej gminy, była decyzja PGNiG o nieuwzględnieniu wniosku o objęcie taryfą ochronną dotychczasowego dostawcy ciepła z osiedlowych kotłowni. Mając to na uwadze zaproponowałem ich wydzierżawienie Spółdzielni Mieszkaniowej i jednej ze wspólnot – podmioty te są wprost wymienione w przepisach i przysługuje im niższa cena gazu. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę.  
 
- Coraz większym problemem dla zwykłych obywateli staje się inflacja. Jak odczuwa jej skutki nasz samorząd?
- Skutki inflacji odczuwamy już w tym roku, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że to właśnie w 2023 roku zmierzymy się z jej konsekwencjami.
Z podobnymi problemami boryka się większość gmin, w związku z tym mamy nadzieję, że pojawiające się zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu samorządów, które wydają się niezbędne, potwierdzą się i zostaną w najbliższym czasie wdrożone.  
Fundusze zewnętrzne na realizację gminnych inwestycji są bardzo ważne, dlatego od lat staramy się je sukcesywnie i z sukcesami pozyskiwać. Wiemy, że bez tej aktywności naszego samorządu nie byłoby stać na wykonanie wielu potrzebnych i ważnych dla mieszkańców zadań. Same dotacje nie są jednak wystarczające i nie pozwolą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

- Jaki te wszystkie negatywne zjawiska odbijają się na pracy samorządu – na bieżące zarządzanie gminą oraz na jej możliwości inwestycyjne?
- Z pewnością jest to pewnego rodzaju sprawdzian (nie pierwszy) dla naszego samorządu. Obecna sytuacja zobowiązuje nas do szukania nowych pomysłów, które przyczynią się do skutecznego
i efektywnego zarządzania gminą, a także zdobywania niezbędnych do jej rozwoju środków. Bez zmian w zakresie np. zwiększenia udziałów gmin w PIT, czy CIT lub udziału w innych dochodach państwa takich jak VAT, czy akcyza – część zadań będziemy musieli ograniczać lub z nich rezygnować. Na przykładzie naszej gminy, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w bieżącym roku stanowiły 18.342.361,57 zł (w tym dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT to kwota 2.888.418,57 zł), natomiast planowane na 2023 r., to: 15.388.508 zł, przy znacznie większych bieżących wydatkach.

- Co zatem przyniesie nam 2023 rok w gminie Miechów? Czy musimy być przygotowani na same problemy, czy mimo wszystko możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie?
- O problemach można długo rozmawiać, wolimy jednak skupiać się na wyzwaniach. Cieszymy się na planowane zadania inwestycyjne – przede wszystkim budowę dworca autobusowego wraz zagospodarowaniem terenu. Zakończymy realizację oświetlenia ulicznego przy drodze nr 7, przez  co bez wątpienia poprawimy bezpieczeństwo na odcinku od Strzeżowa do Poradowa. W kolejnym roku realizowana będzie termomodernizacja największego kompleksu szkolnego – Szkoły Podstawowej nr 2 na Osiedlu Sikorskiego, w ramach zadania „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto wykonamy modernizację kolejnych dróg dojazdowych do pól, szereg zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zakończymy modernizację ul. Jagiellońskiej oraz pl. T. Kościuszki (Mały Rynek). Zakładam, że w przyszłym roku finał będą miały prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy oraz przystąpimy do opracowania planów zagospodarowania dla obszarów przy węzłach S7, w celu wyznaczenia miejsc aktywności gospodarczej.
Również wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której jednym z udziałowców jest Gmina Miechów, rozpocznie się budowa lokali mieszkalnych pod wynajem na Osiedlu Parkowym.
W planach mamy również kolejne projekty, jak np. rozbudowę gminnego ośrodka zdrowia czy budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Mam nadzieję, że środki europejskie z kolejnej perspektywy pozwolą na realizację tych i wielu innych przedsięwzięć.

 

Czytany 1424 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 grudzień 2022 18:11