Reklama

środa, 26 czerwiec 2024 04:24

Regulamin Konkursu na Reportaż Miechowski

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
|||||| ||||||

Zapraszamy do udziału w Konkursie na REPORTAŻ MIECHOWSKI

Interesują Cię ludzie i wydarzenia dziejące się wokół? Umiesz pisać? Chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi?

Napisz reportaż, który może zostać opublikowany na łamach Wieści Miechowskich i zdobyć nagrodę !!!

 

 

Regulamin Konkursu na Reportaż Miechowski

 

Organizator

1. Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Miechowski (zwany dalej: Konkursem), organizowany jest przez dwutygodnik lokalny „Wieści Miechowskie” (zwany dalej: Organizatorem).

2. Konkurs odbywa się w ramach 2. Festiwalu Książki Miechów – organizowanego przez Fundację „Stawiamy na Rozwój”

 

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich piszących, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące na stałe lub współpracujące z „Wieściami Miechowskimi” lub Fundacją „Stawiamy na Rozwój”.

 

Zasady konkursu

1. Na Konkurs należy nadsyłać reportaż pisemny związany z Ziemią Miechowską – jej dniem dzisiejszym, wydarzeniami, procesami społecznymi, historią, ludźmi, itp.

2. Jeden uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 prace.

3. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.

4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- reportaż pisemny w formie elektronicznej (format pliku tekstowego), który nie powinien przekraczać ok. 12 tys. znaków, podpisany imieniem i nazwiskiem autora;

- skan lub zdjęcie podpisanego formularza – Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;

- jeśli autorem jest osobą niepełnoletnią wymagana jest także zgoda opiekuna prawnego (np. jednego z rodziców) oraz nauczyciela (jeśli reportaż pisany był pod jego okiem) na przetwarzanie danych osobowych – Załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Tekst zgłoszony do Konkursu oraz wszystkie załączniki (skany lub ich zdjęcia) można przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Temat: Konkurs na Reportaż Miechowski), przesłać pocztą lub dostarczyć pod adres:

„Wieści Miechowskie”, ul. Piłsudskiego 13, 32-200 Miechów, w terminie do 15 września 2024 roku, z dopiskiem: „Konkurs na Reportaż Miechowski”.

5. Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Konkursu, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.

6. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną

publikację reportażu (lub jego części) na łamach „Wieści Miechowskich”, „Wieści Wolbromskich”, na stronie wiesci.info.pl oraz w materiałach promocyjnych Konkursu oraz Festiwalu Książki Miechów.

7. Uczestnicy (także ich opiekunowie oraz nauczyciele, jeśli praca była pisana pod ich okiem) wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w celach promocji idei Konkursu.

8. Teksty oceni jury powołane przez Organizatorów, składające się z dziennikarzy lokalnych, polonistów oraz redaktorów „Wieści Miechowskich”. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie trwania 2. Festiwalu Książki Miechów. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

10. O wynikach Konkursu finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

11. Bezpośredni kontakt z organizatorami Konkursu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie: Wojciech Szota – tel. 604 336 826

 

 

Nagrody

1. Najlepszy reportaż nadesłany na Konkurs uhonorowany będzie nagrodą pieniężną. Organizatorzy przewidują też nagrody dodatkowe dla prac wyróżnionych. O ostatecznym podziale nagród zdecyduje jury. Nie ma możliwości zamiany nagrody.

2. Organizator poinformuje laureatów Konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

 

Ochrona danych osobowych

1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) jest

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania go o wynikach Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez „Wieści Miechowskie”).

 

Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego (oraz ew. jego opiekuna) postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z jego zasadami, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

4. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów oraz nauczycieli, mogą być publikowane na łamach „Wieści Miechowskich”, „Wieści Wolbromskich”, na stronie internetowej Organizatora, Fundacji „Stawiamy na Rozwój” oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Czytany 212 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 czerwiec 2024 04:33
Więcej w tej kategorii: « Szanowni Rodzice i Kandydaci