Reklama

 

Zakończyła się realizacja Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Była to niezwykle ważna inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło 27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w wysokości: 8.991.601,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Św. Jana Pawła II 11B.

Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, które miało miejsce 3 lutego 2020 roku. W czasie trwania inwestycji, największym wyzwaniem było prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg nowych obiektów, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji. Wykonane roboty budowlane objęte są 90 miesięcznym okresem rękojmi za wady, natomiast dostarczone i zamontowane urządzenia – 36 miesięcznym.

Oczyszczalnia Ścieków charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem nowoczesności zarówno w zakresie zastosowanych maszyn i urządzeń, jak również automatyzacji sterowania procesem technologicznym. System automatyki na oczyszczalni zapewnia sterowanie urządzeniami, wizualizację procesu oraz informuje o alarmach, pozwala także raportować określone wielkości, dokonywać obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji oraz archiwizować najistotniejsze dane dotyczące obiektów oczyszczalni.

Na uwagę zasługuje nowa stacja zlewcza ścieków (SZS). W wyniku modernizacji zainstalowana została kontenerowa stacja zlewcza ścieków. Stacja służy do odbioru ścieków z samochodów asenizacyjnych. Umożliwia określenie ilości i jakości dostarczonych ścieków. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków i zabezpiecza przed wprowadzeniem ścieków o parametrach przekraczających zadane wartości, zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków do punktu zlewnego. Ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar parametrów. W przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa może zostać automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny. Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zasuwa zostaje automatycznie zamknięta, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym i następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru.

W wyniku modernizacji oczyszczalni powstała również nowa Stacja odwadniania osadu SOO wyposażona w linię do mechanicznego odwadniania osadu o roboczej wydajności hydraulicznej 50 m3/h oraz wydajności masowej 600 kg suchej masy/h. Linia do odwadniania osadu obejmuje m.in. taśmowy zagęszczacz osadu zblokowany z taśmową prasą filtracyjną. Dzięki tym urządzeniom uzyskujemy bardzo dobre parametry osadu odwodnionego (sucha masa przekracza założenia projektowe – min.19%). Płukanie zagęszczacza oraz prasy, a także innych urządzeń technologicznych na terenie oczyszczalni może odbywa

się przy użyciu wody technologicznej (oczyszczonych ścieków) dostarczanej z pompowni wody technologicznej PWT. Taka możliwość sprzyja ochronie środowiska, bowiem zmniejsza zużycie wody wodociągowej.

Przypominamy, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Strategicznym celem modernizacji oczyszczalni było także zapewnienie odpowiednio dobrego stanu wód powierzchniowych, do których wprowadzane są oczyszczone ścieki z wolbromskiej oczyszczalni (rzeka Biała Przemsza).

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. Odprowadzanie ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni oraz objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nieskanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych obszaru, zminimalizuje ryzyko pogorszenia się jakości wody w rzekach oraz zanieczyszczenia wody pitnej.

 

wtorek, 14 grudzień 2021 08:45

Tragedia w Wolbromiu. Trzech mężczyzn zginęło pod wodą. Wyróżniony

 

W poniedziałek, 13 grudnia, na stawach nieopodal ulicy Pod Lasem w Wolbromiu, utopiło się trzech mężczyzn. Z zeznań naocznych świadków wynika, że weszli do wody bądź na cienki lód, chcąc uratować psa. Czwarty, osiemnastolatek, zdołał wyjść na brzeg o własnych siłach.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 14:47. Na pomoc wyruszyli strażacy pobliskiej JRG z pontonem, ale gdy przybyli na miejsce poszkodowanych nie było już widać na powierzchni wody. Po ok. 30 minutach ratownikom udało się wydobyć pierwszego poszkodowanego (28 lat). Po półtoragodzinnej akcji reanimacyjnej, prowadzonej przez pogotowie ratunkowe, jego czynności życiowych nie udało się przywrócić. Aby wydobyć ciała dwóch pozostałych topielców (lat 19 i 24) trzeba było wezwać nurków z wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej z Krakowa. Zdołali tego dokonać ok. godz. 15:30 - 15:45.

Działania ratownicze prowadziły jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w tym dwie grupy specjalistyczne z Krakowa i Nowego Targu), Ochotniczej Straży Pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, WOPR; obecny był prokurator.

Staw przy ul. Pod Lasem na sporej długości linii brzegowej nie jest ogrodzony; w najgłębszym miejscu może mieć ok. 4-5 metrów. Cztery lata temu w tym samym stawie utopił się mężczyzna. Trzy lata temu, w przeddzień Świąt Wielkanocnych, woda pochłonęła kolejną ofiarę. W miejscu tej tragedii stoi do dziś metalowy krzyż.

piątek, 10 grudzień 2021 20:45

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Wyróżniony

 

Dofinansowanie do wymiany kotłów i prac termomodernizacyjnych

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WFOŚiGW

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,

NA KTÓRYM DOWIESZ SIĘ:

● na jakiego typu przedsięwzięcia możesz wnioskować o dotację?

● jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

● jakie nowe możliwości dofinansowania wprowadziły zmiany w regulaminie programu?

● oraz uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze.

tel.: 32 70 65 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT CZYNNY W DNIACH:

poniedziałek godz. 7:00 – 15:00

wtorek godz. 7:00 – 15:00

środa godz. 7:00 – 15:00

UMiG Wolbrom, I piętro, pokój 109

 

Rozwój technologii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pozwolił osobom palącym zyskać więcej możliwości zastąpienia najbardziej zgubnych dla zdrowia papierosów – innymi, potencjalnie mniej szkodliwymi zastępnikami. Co warto o nich wiedzieć?

Wszyscy wiemy, że nie powinniśmy palić. Uzależnienie od nikotyny zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, zaburzeń seksualnych, nowotworów, a w końcu przedwczesnej śmierci. Jednak rzucanie nałogu nie jest procesem łatwym.
Kilkanaście lat temu pojawiły się papierosy elektroniczne, a kilka lat temu podgrzewacze tytoniu. Zdaniem kilkudziesięciu instytucji zdrowia publicznego na świecie, e-papierosy redukują o 90-95 proc. szkodliwy wpływ palenia na zdrowie, bo nie wydzielają dymu. A jak wiadomo, to dym jest odpowiedzialny za znakomitą większość chorób odtytoniowych. Nieco niższy, choć zbliżony poziom potencjalnego ograniczania ryzyk zdrowotnych według tzw. skali risk continuum przedstawiającej poziom ekspozycji konkretnych produktów na toksyny, wykazują podgrzewacze tytoniu.
Naukowcy z King’s College London szacują, że w 2020 roku e-papierosy były wśród Brytyjczyków najpopularniejszym narzędziem prowadzącym do osiągnięcia celu, jakim jest rozstanie się z paleniem. Co ciekawe, ankietowani deklarowali, że nie przestaliby palić tradycyjnych papierosów, gdyby nie pojawiła się taka alternatywa. Na rynku jest dzisiaj dostępnych wiele rodzajów e-papierosów, działających w tzw. systemach otwartych lub zamkniętych. Do tej drugiej kategorii należy na przykład Vuse ePod wykorzystujący fabrycznie napełnione magnetyczne wkłady. Dlaczego to ważne? Bo – jak podkreślają niektórzy naukowcy zajmujący się badaniem potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów, bardzo istotne jest to, by osoba wapująca, czyli używająca e-papierosów, sięgała po produkt finalny, który przed skierowaniem na rynek został przebadany i przetestowany laboratoryjnie.
Konsumenci mogą trafić na produkty potencjalnie jeszcze mniej szkodliwe, niż e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu. Do takich należą choćby saszetki nikotynowe. Beztytoniowe saszetki nikotynowe, które w Polsce można znaleźć między innymi pod nazwą Velo, zostały bowiem umieszczone na skali obniżania ryzyk zdrowotnych jako mniej szkodliwe od wszystkich alternatyw dla tradycyjnych papierosów poza nikotynową terapią zastępczą.
Należy jednak pamiętać, że na stosowaniu potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów cały proces się nie kończy. Stanowią one bowiem etap do osiągnięcia pełnej abstynencji, która jest bezdyskusyjnie głównym celem.

środa, 08 grudzień 2021 17:08

Zagrają dla Kingi Wyróżniony

 

Spartak Wielkanoc-Gołcza organizuje w dniach 10-12 grudnia halowy piłkarski TURNIEJ CHARYTATYWNY, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy i licytacje, z których dochód pomoże KINDZE powrócić do normalnego życia po nieszczęśliwym wypadku. Kinga, to dziewczyna bramkarza Spartaka i wierna kibicka zespołu z gminy Gołcza.

W turnieju zapowiedziało udział 20 okolicznych drużyn z klasy okręgowej, A-klasy i B-klasy.

Początek turnieju w piątek 10 grudnia o godz. 18:00, w sobotę rozgrywki będą kontynuowane od godz. 14:00, faza finałowa rozegrana zostanie w niedzielę, 12 grudnia od godz. 9:00.

ZAPRASZAMY !!!

wtorek, 07 grudzień 2021 20:14

Ulica imperialna w Olkuszu Wyróżniony

 

Mapy drogowe Google, którymi posługują się chyba już wszyscy kierowcy korzystający z nawigacji, zdarza się że wprowadzają ich użytkowników w błąd. A to skierują nas na jakiś leśny dukt, który zamiast poprowadzić na skróty do celu, doprowadzi nas do szału. Bywa, że pojawiają się na nich nazwy, które są owocem czyjejś bogatej wyobraźni, albo efektem dowcipu kilku, może kilkunastu osób, które postanowiły ową mapę „ulepszyć”, jak to się stało niedawno w Olkuszu, gdzie fragment ulicy Króla Kazimierza Wielkiego zamienił się na mapie Google w ulicę Imperatora Kaczafiego. Wiadomo – chodzi zapewne o prezesa Kaczyńskiego. Dlaczego akurat jego tak „uhonorowano”? Trudno powiedzieć... Wiele osób uważa, że lepiej byłoby przemianować w Olkuszu jakąś ulicę na Trakt Imperatora Rydzykowego, wszak ojciec dyrektor pochodzi ze Srebrnego Grodu i taka ulica należy mu się jak szczęce pięść.

poniedziałek, 06 grudzień 2021 18:07

Ostatni weekend na drogach powiatu olkuskiego Wyróżniony

 

Zdarzenie drogowe w Bolesławiu

W sobotę (04.12. br.) w Bolesławiu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych: Volkswagena, BMW i Audi. Jeden z kierujących miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do wypadku doszło około godziny 12:10 na ulicy Głównej w Bolesławiu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni kierowca Volkswagena skręcając w lewo, uderzył w BMW, które było w trakcie jego wyprzedzania. Następnie BMW uderzyło w zaparkowane Audi. Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce wypadku, zbadali stan trzeźwości obu kierujących. Okazało się, że 24-letni kierowca BMW – obywatel Ukrainy, miał 2 promile alkoholu w organizmie. Do szpitala w Olkuszu został przewieziony kierowca Volkswagena. Na szczęście jego obrażenia nie wymagały hospitalizacji. Na miejscu wypadku pracował technik kryminalistyki. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Kierowca BMW dopuścił się przestępstwa, jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości. W niedzielę (05.12. br.) po wytrzeźwieniu i opuszczeniu policyjnej celi, mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut, który przedstawili mu policjanci z art. 178a§1 kodeksu karnego: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Zasnął za kierownicą i spowodował wypadek

W niedzielę (05.12. br.) ok. godz. 14:10, na ulicy Bolesławskiej w Kluczach kierowca Mitsubishi zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w pPugeota. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne.

Jak wstępnie ustalono, kierujący Mitsubishi, jadąc od Bolesławia w kierunku Klucz, prawdopodobnie zasnął za kierownicą, zjechał na pobocze i uderzył w prawidłowo jadącego Peugeota. W wyniku tego zdarzenia zostały ranne dwie osoby – kierowca Peugeota i jego pasażerka, którzy trafili do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Na miejscu wypadku pracowali policjanci i strażacy. Teraz policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tego zdarzenia.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy, o zdjęcie nogi z gazu i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że zmęczenie kierowcy może być szczególnie niebezpieczne. Ważne jest odpowiednie przygotowanie pojazdu do drogi, ale także stan zdrowia i samopoczucie kierowcy, które mają istotny wpływ na jego zachowanie na drodze.

sobota, 04 grudzień 2021 20:36

Uczestniczyliśmy w XIV Międzynarodowym Forum Muzeów Domowych Wyróżniony

 

W 2007 roku na Dolnym Śląsku zrodził się ruch muzeów domowych. Jego formuła jest bardzo szeroka i elastyczna. Ma na celu znajdowanie i pokazywanie dziedzictwa kulturowego, ukrytego w prywatnych domach, świetlicach wiejskich, parafiach i placówkach samorządowych. W praktyce polega na odnajdowaniu osób, które gromadzą kolekcje, zapraszaniu ich na różne spotkania, organizowaniu wymiany informacji i doświadczeń. Obecnie odbywa się to już na skalę międzynarodową.

 

Najważniejsze nagrody w branży turystycznej – Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej zostały przyznane. Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu została „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – wyjątkowy projekt realizowany we współpracy województw małopolskiego i śląskiego, przy ogromnym zaangażowaniu jurajskich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Koordynatorem wydarzenia jest Związek Gmin Jurajskich.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to szczególny projekt wyłaniający najlepsze produkty turystyczne oraz rekomendujący je turystom z kraju i z zagranicy. Jest stałym elementem promocji Polski jako państwa atrakcyjnego turystycznie.

Certyfikaty przyznawane są przez Kapitułę powołaną przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu turystyki, marketingu, budowy i promocji produktów turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich oraz mediów. Swoją opinię na temat najlepszego produktu turystycznego, za pośrednictwem Narodowego Portalu Turystycznego, mogą wyrazić także Internauci.

W tegorocznej edycji konkursu „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” została nagrodzona podwójnie: Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2021 roku oraz Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystyczny 2021 według Internautów.

Ponadto, Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2021 roku otrzymało Żywe Muzeum Obwarzanka w Krakowie, a Ekspozycja „Podziemny Olkusz” otrzymała Certyfikat Specjalny.

Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostaną objęte specjalnym programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej.

(na podst.: Biuro Prasowe UMWM)

środa, 01 grudzień 2021 18:23

Dzieje nazw ulic w Wolbromiu

Nazwy ulic w Wolbromiu wzmiankowane są dopiero w XIX wieku, nie wiemy kto i na jakiej zasadzie je nadawał. Wcześniej pojawiają się nazwy miejskich gruntów np. Kotliny i Osmędy (w 1778 roku). Z kolei z dokumentów z 1789 roku znamy nazwy trzech karczm, jakie działały wtedy w Wolbromiu: Suchorowska, Pod Dworem oraz Poberkowska.1 Dwie pierwsze istniały już w 1765 r. Z wizytacji dziekanatu wolbromskiego wynika, że w 1782 r. były w Wolbromiu cztery młyny: Rosochacz, Koziński, Ogonowski, Władykowski2.

Pierwszymi śladami o istnieniu nazw ulic w Wolbromiu są materiały w Archiwum Państwowym w Kielcach dotyczące brukowania w nim ulic. Możemy z nich wyczytać, że wybrukowano: w 1822 r. Rynek i ul. Pilecką (dziś Żwirki i Wigury), w 1828 r. ulice: Krakowską, Miechowską, Zakościelną (dziś Mariacka), Szydłowską (używano wymiennie nazwy Szydłowiecka – prawdopodobnie nazwa pochodziła od szewskich szydeł) – dziś 29-go Listopada a w 1852 r.: Żarnowiecką (dziś Kościuszki), Męczarską (dziś Piłsudskiego) i Lgocką (dziś 20-tu Straconych)3. Natomiast w pracy M. Łyczak „Dzieje Wolbromia” czytamy o wybrukowaniu w 1824 r. wolbromskiego Rynku i ulic: Krakowskiej i Kościelnej4, o „najludniejszej” w 1858 r. ulicy Wolbromia jaką była Miechowska5 i o naprawie w 1864 roku mostów na ulicach: Pileckiej (dziś Żwirki i Wigury) i Lgockiej (dziś 20-tu Straconych).

Z odnalezionych w kieleckim Archiwum Państwowym: rosyjskojęzycznym planie Wolbromia z 1896 r., mapkach geodezyjnych z tegoż samego roku i lat wcześniejszych oraz z kroniki wolbromskiej OSP wynika, że oprócz ww. ulic w końcu XIX w. istniały też ulice: Krzywa, Ogrodowa, Bóźnicza (obecnie Krótka), Szkolna – była wtedy przy niej żydowska szkoła (obecnie Boczna). Na wspomnianym planie carskim obecna 29-go Listopada nazwana jest Szranowska, choć wszystkie inne źródła z tego okresu opisują ją jako Szydłowiecka (Szydłowska). Widzimy też na nim obecne ulice: Orzeszkowej, Górną, 3-go Maja, Staszica, ale nie miały naniesionych nazw i stąd nie wiemy jakie nosiły wtedy nazwy. Po wybudowaniu kolei i Fabryki Westena wytyczono ul. Kolejową (dziś 1-go Maja), co poświadcza książka telefoniczna z 1924 roku.