Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Zdrowie

wtorek, 05 maj 2020 14:00

Zakaz mentoli nie zmieni palaczy

Konsumenci chcą mieć wybór i dostęp do wiedzy

Prawie połowa palaczy wybiera dziś papierosy mentolowe lub z kapsułką. Już od 20 maja br. będą ich pozbawieni, bo zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych o takim aromacie. Badania konsumenckie pokazują, że zakaz nie wpłynie radykalnie na rzucenie palenia. Prawie 90% palących mentole będzie palić nadal. Tylko co? Na rynku pozostaną jedynie alternatywy pod postacią e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu typu IQOS.

W badaniu zrealizowanym na zlecenie Forum Konsumentów w styczniu 2020 r. na reprezentatywnej próbie Polaków, firma badawcza Maison&Parners ustaliła, że mało kto wie o nowych przepisach i planowanych zmianach, a sami palacze nie rozumieją czemu ma służyć pozbawianie ich wyboru.

Groźne samoróbki

51 proc. palących papierosy mentolowe odpowiedziało, że po wprowadzeniu zakazu przerzucą się na inne papierosy, 20 proc. będzie kupowało dalej mentolowe, ale na czarnym rynku z nielegalnych, często niebezpiecznych źródeł, 16 proc. wybierze produkty alternatywne o mentolowym aromacie jak e-papierosy lub podgrzewacze tytoniu, które w 2017 roku wprowadzono do Polski pod nazwą IQOS, a 2 proc. będzie samodzielnie sobie przygotowywać papierosy smakowe. Te opinie potwierdzają przypuszczenie, że zakaz nie zmniejszy radykalnie liczby palących.

Niebezpiecznie brzmią zwłaszcza deklaracje zakupu wyrobów niewiadomego pochodzenia i samoróbek. Te, które dotychczas sprzedawano na czarnym rynku zawierały więcej szkodliwych substancji i groźnych dla zdrowia chemikaliów, niż jakikolwiek wyrób produkowany w fabryce, objęty reżimem technologii i akcyzą. Zmiana przepisów nie poprawi zatem zdrowia Polaków. Tylko 12 proc. palących mentole po wprowadzeniu zakazu rozważy rzucenie palenia lub zechce potraktować brak ulubionych papierosów w sprzedaży jako impuls do podjęcia kolejnej próby rzucenia palenia.

Brak informacji

Zaledwie 18 proc. ogółu Polaków i 35 proc. palaczy wie, że po 20 maja znikną papierowy mentolowe ze sklepów, kiosków i drogerii. Pozostali zostaną tym zaskoczeni.

– Polacy nie lubią jak im się ogranicza wolność wyboru, nawet jeśli generalnie zgadzają się do zasady, że palenie szkodzi zdrowiu, podobnie jak jedzenie w nadmiarze słodyczy – uważa Agnieszka Plencler, prezes Fundacji Forum Konsumentów. Podczas konferencji prasowej wprowadzającej kampanię informacyjną #zakazmentoli mówiła, że same zakazy nie zmieniają postaw. Tak samo usunięcie ze szkół automatów do sprzedaży batoników nie zmieniło apetytu młodych konsumentów. Ludziom trzeba przede wszystkim tłumaczyć, co im szkodzi, bo tylko takie kampanie trwale zmieniają zwyczaje. Zakazy to działania efektowne, ale mało skuteczne.

Zakaz sprzedaży mentoli jest efektem wdrożenia w Polsce dyrektywy unijnej, która narzuciła krajom członkowskim wycofanie z rynku każdego wyrobu tytoniowego, który swoim smakiem miałby uprzyjemniać palenie. Od dłuższego czasu zniechęca się palaczy informacjami na opakowaniach papierosów, jak bardzo szkodzą zdrowiu i zakazem palenia w miejscach publicznych. Jednak ciągle 9 mln Polaków sięga codziennie po papierosa. Ilu z nich pali w domu, także przy niepalących domownikach w tym przy dzieciach?

Lepiej rzucić

– Czy wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych oraz z kapsułką to dobra metoda, by nakłonić palaczy do porzucenia nałogu? – pyta socjolog, prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego. – Z pewnością trzeba namawiać ludzi do rzucenia albo przynajmniej ograniczenia palenia, ale trzeba zrozumieć w jaki sposób takie działania powinny być podejmowane. Niestety, zakazy nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty.

Federacja Konsumentów też zachęca do rzucenia palenia. Jeśli jednak jesteś palaczem, który nie jest w stanie pozbyć się nałogu – nie wspieraj szarej strefy, bo nigdy nie będziesz mieć pewności co ci sprzedano i jak to wpłynie na twoje zdrowie. Poza oczywistym faktem, że wspieranie przemytu lub mafijnych wytwórni jest zwyczajnie nieetyczne. Jeśli już musisz palić, lepiej korzystaj z alternatywnych metod, ale dobrze przebadanych, takich jak e-papierosy i podgrzewacze tytoniu.

Na stronie internetowejhttps://zakazmentoli.pl można przeczytać o sposobach na rzucenie palenia a także poznać badania dotyczące konsumpcji papierosów w Polsce.

EB

Dział: Region
Etykiety
wtorek, 02 czerwiec 2020 09:49

GMO i jego wpływ na organizm człowieka

Ale co to tak naprawdę jest GMO?

GMO, czyli organizmy modyfikowane genetycznie w celu nadania im nowych pożądanych cech (np. odporność danej rośliny na choroby czy suszę). Zazwyczaj dotyczy to upraw takich jak: kukurydza, bawełna, soja rzepak, buraki cukrowe. Produkty te mogą zostać włączone do obiegu jedynie po uzyskaniu autoryzacji przez Unię Europejską. Obecnie najwięcej dopuszczonych produktów GMO na terenie UE to pasze. Jednak GMO może także znajdować się w żywności pochodzącej z importu (w tym przypadku musi być ona odpowiednio oznaczona).

A zatem czy żywność modyfikowana jest dobra dla naszego organizmu?
    Modyfikowane genetycznie organizmy hodowane są na antybiotykach, sterydach I innych substancjach które są dla nas trujące. Dlatego też poprzez spożywanie GMO jesteśmy bardziej narażeni na choroby układu odpornościowego, nerwowego, oddechowego, nowotworowe, miażdżycowe i wiele innych. GMO jest również przyczyną znacznego zaburzenia równowagi psychofizycznej.
GMO może stanowić również ogromne zagrożenie dla rozwoju i żywotności płodu, a także dla zdrowia matki. Genetycznie modyfikowane organizmy upośledzają rozwój nienarodzonego dziecka, jego wzrost i życiowe czynności. Mogą powodować też np. brak pokarmu u kobiety lub jego zakażenie. Jak widać skutki są poważne a geny pochodzące z GMO pozostają w naszym organizmie.

Powstaje pytanie jak możemy się chronić przed negatywnymi konsekwencjami spożywania GMO?
    Podstawą jest dobra suplementacja. Żeby zrównoważyć zmiany które zachodzą poprzez zażywanie żywności genetycznie modyfikowanej, należy wyposażyć organizm w zbiór niezbędnych witamin i minerałów. Jednak pamiętajmy że żadna suplementacja nie ochroni nas przed negatywnymi skutkami, gdy stężenie szkodliwych substancji będzie zbyt duże. Dlatego w miarę możliwości wybierajmy i producentów którzy tworzą żywność wolną od GMO.

Dział: Region
Etykiety

Koniec olkuskiego górnictwa

To historyczny moment! Ale to bardzo zła wiadomość. Kolejna bardzo zła wiadomość w tym bardzo złym roku. Zarząd ZGH „Bolesław” podjął 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany” z ostatnim dniem grudnia 2020 r.

Przez zakończenie wydobycia rozumie się złożenie 31 grudnia 2020 r. stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się posiadanych koncesji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, spółka z dniem 31.12.2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji: 1 Koncesji nr 172/93 z 20 lipca 1993 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w brzmieniu ustalonym decyzjami z dnia 29 kwietnia 1996 r., (…) na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża „Pomorzany”, położonego na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gmin Bolesław i Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie, 2. Koncesji nr 8/2003 z 15 października 2003 r. wydanej przez Ministra Środowiska w brzmieniu ustalonym decyzjami (…)  na wydobywanie rud cynku i ołowiu z części złoża „Olkusz” poniżej poziomu +276 m. n.p.m. do poziomu +113 m. n.p.m., położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy Olkusz oraz gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie, 3. Koncesji nr 1/2009 z 2 lutego 2009 r. wydanej przez Ministra Środowiska (…) na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża „Klucze I” (poniżej poziomu +285,2 m. n.p.m. do poziomu +200,2 m. n.p.m.), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie.

Z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej zarząd przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do niepodejmowania wydobywania rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Po złożeniu powyższego oświadczenia wydobycie kopalin dopuszczalne jest tylko w związku z prowadzeniem działań mających na celu likwidację Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.
Zarząd postanawia o rozpoczęciu procesu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz podjęciu wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zakończenia wydobycia w terminie wskazanym powyżej. (…) Zarząd spółki, mając na uwadze negatywne skutki społeczne likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”, podejmie działania, aby w jak największym stopniu złagodzić te skutki. Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni zgodnie z programem likwidacji spółka szacuje na ok. 140 mln zł, co jest uwzględnione w bilansie spółki w postaci utworzonej rezerwy (116,8 mln zł) i środków zgromadzonych na funduszu likwidacji kopalni (19,8 mln zł).

To historyczny moment! Ale to bardzo zła wiadomość. Kolejna bardzo zła wiadomość w tym bardzo złym roku. Zarząd ZGH „Bolesław” podjął 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany” z ostatnim dniem grudnia 2020 r.

 

Przez zakończenie wydobycia rozumie się złożenie 31 grudnia 2020 r. stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się posiadanych koncesji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, spółka z dniem 31.12.2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji: 1 Koncesji nr 172/93 z 20 lipca 1993 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w brzmieniu ustalonym decyzjami z dnia 29 kwietnia 1996 r., (…) na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża „Pomorzany”, położonego na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gmin Bolesław i Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie, 2. Koncesji nr 8/2003 z 15 października 2003 r. wydanej przez Ministra Środowiska w brzmieniu ustalonym decyzjami (…) na wydobywanie rud cynku i ołowiu z części złoża „Olkusz” poniżej poziomu +276 m. n.p.m. do poziomu +113 m. n.p.m., położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy Olkusz oraz gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie, 3. Koncesji nr 1/2009 z 2 lutego 2009 r. wydanej przez Ministra Środowiska (…) na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża „Klucze I” (poniżej poziomu +285,2 m. n.p.m. do poziomu +200,2 m. n.p.m.), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie.

Z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej zarząd przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do niepodejmowania wydobywania rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Po złożeniu powyższego oświadczenia wydobycie kopalin dopuszczalne jest tylko w związku z prowadzeniem działań mających na celu likwidację Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

Zarząd postanawia o rozpoczęciu procesu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz podjęciu wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zakończenia wydobycia w terminie wskazanym powyżej. (…) Zarząd spółki, mając na uwadze negatywne skutki społeczne likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”, podejmie działania, aby w jak największym stopniu złagodzić te skutki. Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni zgodnie z programem likwidacji spółka szacuje na ok. 140 mln zł, co jest uwzględnione w bilansie spółki w postaci utworzonej rezerwy (116,8 mln zł) i środków

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
środa, 15 kwiecień 2020 12:21

20 maja wchodzi zakaz handlu mentolowymi

20 maja wchodzi zakaz handlu mentolowymi

W latach 80 Polacy palili najwięcej papierosów na świecie. Kiedy na Zachodzie zaczynała się moda na niepalenie, pogrążona w stanie wojennym i niedostatku dóbr codziennych cała Polska paliła na potęgę. Statystycznie dorosła osoba wypalała ponad 3,6 tys. papierosów rocznie, a każdego roku wypalano aż 104 mld sztuk papierosów. Dziś ok. 70 tys. ówczesnych palaczy umiera rocznie na raka płuca czy inne choroby mające związek z paleniem. Chorują też ludzie młodsi, którzy jako dzieci wychowywali się w zadymionych przez rodziców, małych mieszkaniach, bierni palacze z tamtego okresu. Pierwsze kampanie antynikotynowe z lat osiemdziesiątych, inicjowane przez lekarza, prof. Witolda Zatońskiego były nagradzane zagranicą, ale w kraju odnosiły niewielki skutek.

Dział: Region
Etykiety

Pierwszy zarażony w powiecie olkuskim

Starosta olkuski Bogumił Sobczyk poinformował, że 31 marca 2020 r. uzyskano potwierdzenie pierwszego w Powiecie Olkuskim przypadku dodatniego wyniku w kierunku nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Chory jest osobą młodą, do tej pory zdrową, bez obciążającego wywiadu chorobowego. W związku z powyższym objawy choroby COVID-19 - na chwilę obecną - są bardzo łagodne. Pacjent czuje się dobrze. Cała rodzina pacjenta została objęta przez Inspekcję Sanitarną kwarantanną. Z przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wynika, że do przeniesienia zakażenia nie doszło na terenie naszego powiatu.

W trosce o zachowanie prywatności chorego nie podano gminy, z której pochodzi.

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
sobota, 28 marzec 2020 17:03

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim

Stan na 25.03.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim, związanej z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 24 marca 2020 r. godz. 12:00.

Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 4 pacjentów (w tym 2 osoby spoza powiatu olkuskiego)

• Ilość osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 73

• Ilość osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 153

• Ilość osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 4

• Ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 94

• Ilość osób, u których zakończono nadzór epidemiologiczny: 29

Do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 12:00 wszystkie wykonane u pacjentów badania w kierunku SARS-CoV-2 były ujemne.

Telefony kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu:

do godziny 15:00 tel. 32 754 57 20

po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy 506 197 234.

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
sobota, 21 marzec 2020 15:33

Stan na 21.03.2020 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie olkuskim związanej z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 21 marca 2020 r. godz. 12.00.

• Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 6 pacjentów (w tym 2 osoby spoza powiatu olkuskiego)

• Ilość osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 95 osób

• Ilość osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 101 osób

• Ilość osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 1 osoba

• Ponadto nadzorem epidemiologicznym objętych: 78 osób

• Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 27 osób

Do dnia 21 marca 2020 r. do godziny 12.00 wszystkie wykonane u pacjentów badania w kierunku SARS-CoV-2 były ujemne.

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
poniedziałek, 16 marzec 2020 21:01

Epidemia koronawirusa – aktualna sytuacja

Powiaty: olkuski i miechowski bezpieczne

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w Krakowie wykryto drugi przypadek zakażenia koronawirusem w Małopolsce. W naszym województwie hospitalizowanych jest 16 osób, objętych kwarantanną 311, a nadzorem epidemiologicznym 490 osób.

16 marca (godz. 10:00) Ministerstwo Zdrowia informowało o 150 potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce i trzech ofiarach śmiertelnych (wieczorem zmarła czwarta osoba). Jak wynika z oficjalnych komunikatów władz lokalnych, powiaty olkuski i miechowski choroba szczęśliwie omija.

Najbliżej nas wirus wykryto w powiatach: zawierciańskim, Sosnowcu, Chorzowie, Krakowie i Kielcach.

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety
sobota, 14 marzec 2020 16:19

Komunikat starosty olkuskiego

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Na dzień 14 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.

Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.

• Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu

znajduje się: 6 pacjentów w (w tym 3 osoby spoza powiatu olkuskiego)

• Kwarantanną objęto: 41 osób

• Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 27 osób

 

Dział: Powiat olkuski
Etykiety

Nie bagatelizuj zagrożenia!

Wieści Wolbromskie: - Rozmawiamy 10 marca. Z dnia na dzień nasze obawy przed wybuchem epidemii są coraz większe, ale czy słuszne?

Lidia Gądek: - Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Na świecie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 4 tys. osób i liczba ta stale rośnie. Niestety, wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie nie uda się zahamować pandemii, dlatego każdy z nas powinien przedsięwziąć maksymalne środki ostrożności.

- Jak w takim razie możemy uchronić się przed zakażeniem koronawirusem?

Dział: Region
Etykiety