Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

sobota, 29 październik 2022 07:49

Seniorzy świętowali w Miechowie

 

W ostatni weekend (22-23 października) najstarsi mieszkańcy gminy uczestniczyli w Dniu Seniora oraz Miechowskiej Jesieni Kultury. W programie nie zabrakło występów artystycznych oraz licznych koncertów. W ramach tegorocznych wydarzeń dedykowanych najbardziej doświadczonym Miechowianom, na scenie Domu Kultury zaprezentowały się lokalne chóry, zespoły oraz soliści.

W sobotnie popołudnie odbył się wieczór poetycko-muzyczny, wystąpił chór „Jesienne Róże” oraz Amelia Gajda i Monika Korpusik. Niedzielny finał uroczystości rozpoczął obchodzący w tym roku dziesięć lat swojej działalności zespół „Mirella”. Nie zabrakło także występu „Pereł Miechowa”, „Korali”, Kapeli zespołu „Miechowiacy" czy innych zespołów z regionu - w tym gwiazdy wieczoru „Zbójów”.

Obecny podczas wydarzenia burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski pogratulował prezentującym się na scenie artystom. W szczególności zwrócił się do „Mirelli” świętującej w tym roku jubileusz i podziękował jej członkom za dziesięć lat pracy włożonej w rozwój zespołu. Ponadto burmistrz zapowiedział, że od przyszłego roku najbardziej zasłużonym seniorom przyznawane będzie wyróżnienie „Seniora Roku im. Krystyny Barwińskiej”.

Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym senioralny weekend zorganizowane zostały różnego rodzaju zajęcia oraz warsztaty m.in. tworzenie questu o Miechowie, rozgrywki w kręgle, seanse filmowe, zawody sportowe – Senioriada, warsztaty „Profilaktyka nowotworowa” oraz plastyczne. Centrum Kultury i Sportu zaprosiło najstarszych mieszkańców gminy na bezpłatne korzystanie z groty solnej, a Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” i Muzeum Ziemi Miechowskiej na darmowe zwiedzanie.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

Dział: Miechów
Etykiety
sobota, 29 październik 2022 07:36

Wolbromscy radni o służbie zdrowia i nie tylko

 

Konstruktywna dyskusja rozwiewa wątpliwości

 

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia na terenie gminy – to główny temat ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, która odbyła się w sali lustrzanej Domu Kultury 17 października. Została ona zwołana w efekcie dyskusji, jaka toczyła się na sesji podczas omawiania raportu o stanie gminy, 30 czerwca. Radni mieli wtedy wiele uwag i pytań do osób odpowiedzialnych za ten, jakże ważny segment usług publicznych. Czy dyskusja na komisjach oraz wyjaśnienia prezes WOL-MED Lidii Gądek rozwiały ich wątpliwości?

 

jest lepiej niż gdzie indziej

 

Miejsko - Gminne Centrum Medyczne WOL-MED jest największym podmiotem świadczącym usługi medyczne z zakresu publicznej ochrony zdrowia na terenie gminy Wolbrom, choć nie jedynym. W oparciu o kontrakty z NFZ działa przede wszystkim spółka Nowy Szpital z Olkusza, która prowadzi trzy poradnie oraz nocną i świąteczną opiekę medyczną, NZOS REH-MED i BMG Clinic na ul. Piłsudskiego oraz szereg gabinetów prywatnych, apteki i poradnie wczesnej interwencji w OREW. W budynku przy ul. Skalskiej 22, nazywanym przez większość pacjentów po prostu „ośrodkiem zdrowia”, działa obecnie aż 6 podmiotów medycznych. WOL-MED, oprócz usług świadczących właśnie tam, ma swoje placówki także w Dłużcu, Łobzowie i Zarzeczu, a także pracownie diagnostyczne w Bukownie. W każdym wiejskim ośrodku zdrowia pracuje jeden lekarz, działa punkt szczepień oraz pielęgniarki środowiskowe i higieny szkolnej.

W sumie spółka zatrudnia 17 lekarzy przyjmujących w ramach POZ, ale warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie ich liczba wzrosła o trójkę rezydentów, co jest rzadkością w podmiotach tej wielkości. Jak informowała Lidia Gądek, jest to efektem uzyskania przez WOL-MED akredytacji ministerialnej dotyczącej kształcenia. Do tego dochodzą lekarze w poradniach specjalistycznych, gdzie np. w przypadku poradni pulmonologicznej zapotrzebowanie na usługi ostatnio znacząco wzrosło, co jest efektem powikłań pocovidowych.

Główną działalnością WOL-MED-u jest Podstawowa Opieka Zdrowotna, ale spółka prowadzi także poradnie specjalistyczne, 15 gabinetów higieny szkolnej, pracownie diagnostyczne – nowoczesne laboratorium, pracownię diagnostyki obrazowej (rentgen, mammografię, densytometrię, USG), diagnostykę okulistyczną (w tym USG i tomografie komputerową oka), w pełni wyposażoną pracowanię diagnostyki kardiologicznej, pracownię endoskopową i in.

Cały czas świadczy usługi profilaktyczne, współpracując na tym polu z okolicznymi ośrodkami, w tym również szpitalami w Krakowie, wydaje karty DILO (szybka ścieżka onkologiczna), wykonuje szczepienia – zarówno profilaktyczne (dzieci i dorosłych), jak również przeciwko COVID (blisko 10 tys. zabiegów), prowadzi bilanse osób dorosłych (np. profilaktyka chorób krążenia, profilaktyka 40+). W zakresie diagnostyki wyższego rzędu ma podpisane umowy z innymi ośrodkami, które wykonują np. tomografię, rezonans czy badania PET. Zdaniem Lidii Gądek – w Wolbromiu pacjent może więc wykonać niemal wszelkie niezbędne badania w krótkim czasie.

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 25 październik 2022 11:14

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół

 

Piotr Grojec – dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu i nauczyciel języka polskiego, został w tym roku wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Medal Komisji Edukacji i Nauki odebrała natomiast Irena Majda – dyrektor I LO w Olkuszu i nauczyciel języka francuskiego.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej także starosta olkuski uhonorował swoimi nagrodami wielu nauczycieli i dyrektorów placówek podległych powiatowi. Wśród nich znalazła się Agnieszka Kwapińska – nauczycielka ZS w Wolbromiu. Oprócz niej, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Nagrodę Starosty Olkuskiego odebrały: Angelika Kubańska i Dorota Stachowicz-Mączka - nauczycielki I LO, Elżbieta Piotrowska - wicedyrektor II LO w Olkuszu, Iwona Lis - wicedyrektor IV LO, Edyta Dołęga - wicedyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu, Marcin Stawinoga - nauczyciel ZS Nr 3 w Olkuszu, Teresa Stach i Marcin Tomsia - nauczyciele ZS Nr 4 w Olkuszu, Paweł Wilk - dyrektor ZS Specjalnych w Olkuszu, Karolina Piekoszewska - nauczyciel ZS Specjalnych w Olkuszu, Stanisława Januszek - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Marek Krzykawski - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Olkusz.

14 października w wolbromskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nauczyciele gminnych szkół i przedszkoli odebrali Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy. Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz młodych mieszkańców gminy, w tym roku szkolnym nagrody otrzymali:
Aldona Kowalik – ZSP Łobzów
Aneta Rogal – ZSP Łobzów
Halina Makowska – SP Jeżówka
Beata Szczepankiewicz – ZSP Zarzecze
Tomasz Mistur – ZSP Zarzecze
Magdalena Grelewicz – ZS Wolbrom
Aneta Dobrek – ZS Wolbrom
Piotr Siewiorek – ZS Wolbrom
Agnieszka Maj-Koryczan – ZSP Kąpiele Wielkie
Gabriela Nowak – ZSP Kąpiele Wielkie
Jolanta Pałka – p.o. dyrektora SP w Chełmie
Wiktor Fuglewicz – dyrektor ZSP w Kąpielach Wielkich
Robert Kozłowski – dyrektor ZS w Gołaczewach
Ewa Przyjemska-Kondziołka – dyrektor SP w Wierzchowisku
Barbara Skorupka – dyrektor ZSP w Zarzeczu
Waldemar Smoter – dyrektor ZS w Wolbromiu
Mateusz Makowski – p.o. dyrektora SP w Jeżówce
Stanisław Kołodziej – dyrektor ZSP w Wolbromiu
Daniel Malinowski – dyrektor ZSP w Łobzowie
Daria Janosik – dyrektor GZPO w Wolbromiu

Listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym wręczył burmistrz Adam Zielnik, a w uroczystości wzięli również udział: Bartłomiej Żurek – przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, Agata Wójcik – przewodnicząca Komisji Oświaty, Młodzieży, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolbromiu, Bożena Konieczna – społeczny doradca burmistrza MiG Wolbrom.
W trakcie uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu oraz uczniowie z sekcji instrumentalnej działającej przy Domu Kultury.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

21 października oficjalne przecięcie wstęgi zapoczątkowało nowy rozdział w historii miechowskiego koła Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu oddano do użytku centrum wsparcia w Strzeżowie Drugim, które zapewnia warunki do dziennego i całodobowego pobytu oraz opieki, nauki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Placówka oferuje kompleksowy program rehabilitacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz pobyt w pomieszczeniach mieszkalnych; zapewnia dostęp do wysokiej jakości opieki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które nie mają możliwości uzyskania pomocy z innych źródeł.

Powierzchnia budynku, który powstał na bazie dawnej szkoły w Strzeżowie Drugim, wynosi ponad 730 m kw. Koszty budowy - 5.616.073 zł, z czego 889.786 zł to środki wykorzystane ze wsparcia PFRON. Oprócz tego współudział w finansowaniu projektu miały środki Unii Europejskiej (2.982.958 zł), budżet państwa (458.916 zł) oraz środki prywatne (udział stowarzyszenia 1.284.412 zł).

Uroczystość, która zgromadziła wielu znamienitych gości, była okazją do uhonorowania osób najbardziej zasłużonych podczas realizacji przedsięwzięcia. Kulę Doskonałości i Dyplom Honorowy, z rąk członka zarządu głównego PSONI Zbysława Owczarskiego, odebrał burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski. Przewodniczący miechowskiego koła PSONI, Stanisław Ryłko, przekazał tablo z podziękowaniami poseł Agnieszce Ścigaj, wicewojewodzie małopolskiemu Mateuszowi Małodzińskiemu, poseł Elżbiecie Dudzie (na ręce asystentki Martyny Kani), radnej Sejmiku, dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marcie Mordarskiej (na ręce Anety Zębali), marszałkowi małopolskiemu Witoldowi Kozłowskiemu (odebrał Mirosław Furmanek), Krzysztofowi Goli - właścicielowi FHU "Maja", wykonawcy prac budowlanych oraz Jackowi Haberce - dyrektorowi oddziału Alior Banku. Specjalne podziękowania z bukietem kwiatów odebrała Anna Kuczma, założycielka miechowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W części artystycznej wystąpili wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.

Dział: Miechów
Etykiety
środa, 19 październik 2022 18:29

Dzień Seniora i Miechowska Jesień Kultury

 

Koncerty, zawody sportowe, warsztaty plastyczne, aktywności na świeżym powietrzu, a także odkrywanie Miechowa na nowo – organizatorzy tegorocznych świąt senioralnych przygotowali liczne atrakcje i wydarzenia dla najstarszych mieszkańców gminy.

Rada Seniorów w Miechowie oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski serdecznie zapraszają na Dzień Seniora oraz Miechowską Jesień Kultury, które odbędą się w tym roku w weekend 22 i 23 października. Na scenie Domu Kultury w Miechowie zaprezentują się m.in. lokalne zespoły senioralne, soliści oraz gwiazda wieczoru Zespół „Zbóje”.

Ponadto przez cały poprzedzający tydzień (17-21 października) będą odbywały się liczne zajęcia i aktywności dla seniorów z regionu – warsztaty „Profilaktyka nowotworowa”, fitness dla seniorów, Senioriada, spacer po Miechowie z przewodnikiem, warsztaty plastyczne czy tworzenie questu.

(Na niektóre zajęcia obowiązują zapisy).

Dodatkowo Centrum Kultury i Sportu zaprasza na bezpłatne korzystanie z groty solnej, Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” i Muzeum Ziemi Miechowskiej na bezpłatne zwiedzanie.

Więcej informacji i zapisy: Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM ul. H. Sienkiewicza 25. pok. nr 214 oraz 215 (II piętro) tel. 41 383 00 40 (wew. 14) lub 534 533 551 oraz na plakacie.

Dział: Miechów

 

Podczas LVIII sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu w dniu 28 września, na wniosek burmistrza Adama Zielnika, radni zgodzili się udzielić pomocy finansowej powiatowi olkuskiemu na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych w gminie Wolbrom.

W formie dotacji celowej gmina Wolbrom udzieliła powiatowi olkuskiemu pomoc finansową w wysokości:

14.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K - Bolesław - Klucze - Jaroszowiec - Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794) w miejscowości Lgota Wolbromska na odcinku ok. 900 mb”. Kwota pomocy stanowi 50% wkładu własnego powiatu olkuskiego.

100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1137K w miejscowości Boża Wola”, co stanowi 50% pokrycia wkładu własnego powiatu. Szacunkowa wartość zadania to około 200.000,00 zł.

81.632,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom”. Z prośbą o dofinansowanie zwrócił się do burmistrza Adama Zielnika Zarząd Powiatu w Olkuszu. Pomoc gminy Wolbrom pozwoliłaby pokryć 50% udział własny powiatu w zadaniu, na które powiat otrzymał wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln złotych. Szacunkowa wartość zadania wynosi około 8.163.265,31 zł.

105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1121K w miejscowości Kaliś”. Kwota pozwoliłaby pokryć w 50% kosztów tego zadania. Jego szacunkowa wartość wynosi ok. 210.000 zł brutto.

99.283,47 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1126K w miejscowości Łobzów”. Jak poinformował burmistrza Adama Zielnika Zarząd Powiatu w Olkusz, w tym roku został opracowany projekt wykonawczy tego zadania. Jednakże z uwagi na trudną sytuację finansową powiat zdecydował zwrócił się do burmistrza o pomoc, która pokryłaby 50 % kosztów ww. zadania.

100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1117K w miejscowości Zarzecze”, co stanowi 50% pokrycie wkładu własnego powiatu. Szacunkowa wartość zadania to około 200.000,00 zł.

Wspólne realizacje ww. zadań planowanych do realizacji na lata 2022-23 w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg oraz udokumentuje dobrą współpracę gminy Wolbrom z powiatem olkuskim.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Olej jest naturalnym produktem, od lat stosowanym do przygotowania posiłków w kuchni na całym świecie. Raz użytego oleju nie powinno się podgrzewać ponownie, ponieważ wytwarza wtedy niebezpieczne dla naszego zdrowia substancje. Co zatem zrobić z olejem, który pozostał po przygotowaniu posiłków?

 

Zużytego oleju nie należy go wylewać do zlewu czy toalety.

Konsekwencją tego postępowania jest osadzanie się zużytego oleju wraz z innymi zanieczyszczeniami w rurach i awarie sieci kanalizacyjnych. Naprawy obciążają zarówno budżet domowy, jak i miejski.

Ponadto olej, który dostaje się razem z innymi ściekami do oczyszczalni, nie jest w zupełności oczyszczany i trafia do naszego środowiska. O ile smażenie jest zdrowe, o tyle olej, który po nim pozostaje, to odpad, który zanieczyszcza środowisko.

Kiedy olej trafia do rzek czy mórz pozostaje na ich powierzchni, uniemożliwia prawidłowe natlenienie wody i przepuszczanie promieni słonecznych. Bez tego rośliny nie mogą przeprowadzać fotosyntezy, czyli najważniejszego procesu dla istnienia życia na ziemi.

 

Wylewasz olej po schabowym na kompost? To także niebezpieczna praktyka.

Olej może doprowadzić do tego, że kompost przegnije i zepsuje się. Bakterie w glebie przestaną pracować nad rozkładaniem materii organicznej, ponieważ będą bardziej zainteresowane rozlanym olejem. Dodatkowo olej może doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanowić zagrożenie dla organizmów żyjących pod glebą.

 

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest segregacja oleju, recykling i jego ponowne wykorzystanie.

Jak segregować olej? Przygotuj pustą butelkę PET, np. po wodzie czy mleku. Olej ostrożnie przelej do butelki, użyj lejka i papierowego ręcznika dla bezpieczeństwa. Następnie szczelnie zakręć butelkę i schowaj np. pod zlew. Butelkę napełniaj stopniowo, a dopiero, gdy będzie pełna, wrzuć ją do najbliższego pojemnika na zużyte oleje i tłuszcze w swojej okolicy.

Znajdziesz go na mapie: www.segregujolej.pl/mapa/.

 

Artykuł powstał w ramach uczestnictwa naszej gminy w ekologicznym projekcie segregujolej.pl. Dzięki temu na terenie naszej gminy zostały postawione specjalne pojemniki do segregacji zużytego oleju jadalnego. Mieszkańcy mają szansę segregować kolejny odpad w swoich gospodarstwach domowych.

Jak już informowaliśmy, gmina Wolbrom przystąpiła do ekologicznego projektu segregacji zużytych olejów i tłuszczy jadalnych. Na terenie wolbromskiej gminy funkcjonuje 15 punktów segregacji oleju, zgodnie z umową zawartą w dn. 9 marca przez Burmistrza Adama Zielnika.

 

W Wolbromiu i sołectwach znajduje się 25 pojemników, które przeznaczone są do segregacji oleju jadalnego:

- Szkoła Podstawowa Chełm, ul. Wolbromska 21

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kąpiele Wielkie 75a

- Szkoła Podstawowa Jeżówka, ul. Jeżówka 253

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Łobzów, ul. Łobzów 220

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wolbrom, ul. Mariacka 28

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wolbrom, ul. Wł. Łokietka 10

- Szkoła Podstawowa Zarzecze, ul. Szkolna 2

- Szkoła Podstawowa Dłużec, ul. Dłużec 7

- Zespół Szkół Wolbrom, ul. Pod Lasem 1

- Szkoła Podstawowa Wierzchowisko, ul. Wierzchowisko 32b

- Zespół Szkół Gołaczewy, ul. Chełmska 8

- OSP Chrząstowicem, ul. Chrząstowice

- Osiedle Łokietka, Osiedle Chrobrego – 7 pojemników

- Osiedle Skalska, Osiedle XX-lecia, Osiedle Chrobrego – 4 pojemniki

- PSZOK, ul. 1 Maja 59 – 2 pojemniki

 

Dział: Wolbrom
czwartek, 13 październik 2022 11:45

Krzysztof Świerczek powołany do zarządu PKP Intercity

 

Z dniem 12 października 2022 roku, Krzysztof Świerczek – przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie, powołany został do zarządu PKP Intercity. Będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie. Prezesem spółki pozostaje Marek Chraniuk, a w zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, Krzysztof Świerczek jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Od 2021 roku odpowiadał w PKP Intercity S.A. za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi spółki zlokalizowanymi na południu Polski.

W latach 2006-2010 był burmistrzem Gminy i Miasta Miechów, radny Rady Miejskiej w Miechowie w latach 1994-1998. radny Rady Powiatu w latach 2002-2006, 2010-2018; Małopolski Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie.

Dział: Miechów
Etykiety
niedziela, 09 październik 2022 16:31

MIECHÓW. Nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że w poniedziałek 17 października rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku, który ma powstać na Osiedlu Parkowym w Miechowie, w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową.

Planowana inwestycja obejmie budowę 79 lokali mieszkalnych 1-4 pokojowych, o powierzchni od 27 do 61 m2. Mieszkania powstaną w systemie „pod klucz”, aby przyszli najemcy mogli od razu w nich zamieszkać.

 

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać: na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów (osobiście lub pocztą), w terminie od 17 października do 16 listopada br. (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

imię, nazwisko i adres wnioskodawcy

opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”

lub elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP.

Złożony dokument podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVII/599/2022 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Miechowie wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

 

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (I piętro, pok. 108) oraz w załączniku pod tekstem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 38 300 40 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższe ogłoszenie o naborze wniosków zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miechów: https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow,a,2173614,mieszkania-na-wynajem-w-miechowie-nabor-wnioskow.html

Dział: Miechów
Etykiety

 

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową, łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Czarnoleska) z Lgotą Wolbromską, zmierza ku końcowi. W ostatnich dniach kładziono asfalt na ostatnich odcinkach nawierzchni. Wzdłuż całej trasy zamontowano słupy oświetleniowe, usypano pobocze destruktem asfaltowym, przeprowadzono pomiary i badania teletechniczne. Rozpoczęło się malowanie oznakowania poziomego i pionowego tak drogi, jak i ścieżki rowerowej. Po dokonaniu odbiorów, kolejna znacząca inwestycja drogowa może już służyć mieszkańcom naszej gminy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4.801.898,11 zł. Na zadanie „Budowa drogi gminnej w km od 0+003 do 1+283 w miejscowości Zabagnie”, gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2.056.329,00 złotych.

Nowa droga została zaprojektowana w śladzie już istniejącej wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej, ograniczona z jednej strony lasem, a z drugiej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Wzdłuż drogi od strony lasu, wybudowana została ścieżka rowerowa na odcinku 1260 metrów.

Ponadto, zgodnie z zaprojektowanym zakresem robót zostało wykonane:

- przebudowa wlotów skrzyżowań,

- odwodnienie drogi w postaci rowów i przepustu,

- przebudowa i budowa zjazdów wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami prawostronnymi,

- rozbiórka i budowa 3 szt. przepustów drogowych oraz profilowanie istniejących cieków w obrębie przepustów,

- oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa sieci teletechnicznej.

 

 

Dział: Wolbrom
Etykiety