Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

wtorek, 06 grudzień 2022 18:22

Gołcza w gronie 10. najlepszych gmin wiejskich!

 

Gmina Gołcza zajęła 9. miejsce wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Tak wysoka pozycja jest ogromnym osiągnięciem, bowiem ranking jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Wyróżnienie dla gminy odebrał wójt Lesław Blacha, podczas uroczystej gali XVIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w warszawskim Centrum Olimpijskim.

 

Wśród gmin wiejskich, w których ocenionych zostało 1523 samorządów, najwięcej punktów (95,22) zdobyła gmina Wielka Wieś. Na drugim miejscu znalazły się Zielonki (88,14), a na trzecim Zabierzów (84,36). Dalsze miejsca, to: Wisznice, Michałowice, Lipinki, Suchy Las, Wiązowna, na 9. miejscu gmina Gołcza z 74,45 zdobytymi punktami i na dziesiątym Psary. 276 miejsce zajęła Charsznica, 309 Racławice, a 414 Książ Wielki. W sąsiednim powicie olkuskim najwyższe miejsce (142) w tej kategorii przypadło gminie Klucze.

Warto przy okazji zaznaczyć, że w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich wysokie, 20 miejsce, zajął Miechów. Wolbrom dopiero na miejscu 466, a Olkusz – jeszcze dalej.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji.

Zgodnie z przyjętą metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Dział: Gołcza
Etykiety
czwartek, 01 grudzień 2022 08:44

Rusza dystrybucja węgla w gminie Wolbrom

 

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom informuje, że mieszkańcy, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zweryfikowano pozytywnie, zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo wraz ze wskazaniem kwoty, którą należy uiścić na specjalny nr konta bankowego w BS Wolbrom 51 8450 0005 0000 0000 6493 0132 bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. Preferencyjna cena za jedną tonę węgla wynosi 1.750,00 zł.

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat przed kontaktem z pracownikiem Urzędu.

Informację o dokonaniu płatności z jej potwierdzeniem należy zgłaszać do pokoju nr 210 – Dowody Osobiste.

Gmina Wolbrom podpisała umowę ze spółką Tauron Wydobycie S.A., a węgiel zgodnie z deklaracją dostawcy, pochodził będzie z Zakładów Górniczych Sobieski i Janina.

Dystrybucją węgla zajmować się będzie Agencja 1 M. Barczyk Spółka Jawna, 32-340 Wolbrom, ul. Garbarska 41. Odbiór węgla ze składu we własnym zakresie.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu pod nr telefonu 32 70 65 320 oraz 32 70 65 328.

Dział: Wolbrom
Etykiety
niedziela, 27 listopad 2022 12:27

Termomodernizacja „Dwójki”

 

Po latach oczekiwań, ostatnia niezrewitalizowana publiczna szkoła (druga co do wielkości w gminie Wolbrom), doczeka się należytej oprawy. W sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem 1 w Wolbromiu.

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejmie wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

– remont zadaszeń i wejść do budynku,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Projekt realizowany przez gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

 

Wartość dofinansowania: 2.448.829,43 PLN.

 

www.norwaygrants.pl

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – własne obowiązek. Ta maksyma przyświecała przed przeszło stu laty wybitnemu historykowi, etnografowi, folkloryście i badaczowi przeszłości wsi polskiej Zygmuntowi Glogerowi – autorowi Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej. Do tej maksymy często nawiązuje Zdzisław Uchto – laureat II Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa w 2022 roku.

 

Uroczysta gala wręczenia Nagród Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana oraz im. Romana Reinfussa odbyła się 16 listopada w Centrum Sztuki w Tarnowie Mościcach. Nagrody zostały ustanowione i są przyznawane za wybitne oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości. Pierwsza z nich za propagowanie idei regionalizmu w dziedzinie działalności artystycznej lokalnych grup, twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i regionalnych tradycji. Druga ma na celu promowanie przez województwo małopolskie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów dziedzictwa kulturowego.

Jak wykazano w laudacji II nagroda dla Zdzisława Uchto została przyznana w uznaniu za jego niezwykłe oddanie i pasję w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i regionalnego Uniejowa, utworzenie mini-skansenu oraz realizację bezcennych projektów społeczno - edukacyjnych w regionie.

Pierwszą nagrodę przyznano dr Katarzynie Ceklarz z Rabki. Laureatka pierwszej nagrody jest etnologiem i socjologiem, przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim, doktorantką Instytutu Etnologii i Antropologii kulturowej na UJ, współautorką i redaktorką m.in. wielotomowej monografii z cyklu „Kultura ludowa górali”.

Uroczystą galę zaszczycili swą obecnością, oprócz najwyższych władz samorządu województwa małopolskiego, członkowie Kapituł poszczególnych nagród, dyrektorzy samorządowych jednostek kultury oraz przedstawiciele muzeów. Po wręczeniu nagród i wyróżnień odbył się koncert laureatów Nagrody im. Władysława Orkana. Gala zakończyła się niezwykle ciekawymi spotkaniami kuluarowymi.

Przewodniczącego Rady Gminy Charsznica do nagrody nominowała Lokalna Grupa Działania Jaksa z Miechowa, której laureat jest członkiem zarządu. Jest to drugie wyróżnienie dla Zdzisława Uchto, który we wrześniu tego roku otrzymał nagrodę Polonia Minor.

Dział: Charsznica
Etykiety
wtorek, 22 listopad 2022 10:12

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Trzebienicach

 

- Gorące serca, gdy patrzy się na tę inwestycję – rozpoczął swe wystąpienie wojewoda Łukasz Kmita, chwaląc zarówno władze samorządowe, jak wykonawców inwestycji. Gratulował mieszkańcom gminy Gołcza, do której z programu Polski Ład trafi 20 mln zł. Jak poinformował, droga w Trzebienicach, to jeden z pierwszych projektów z tego rządowego funduszu, który został zrealizowany i oddany do użytku w Małopolsce. Podkreślał także, że w historii Polski nie było dotąd programu, który umożliwiałby dofinansowanie na poziomie 95%, a tak jest w tym wypadku.

Wartość zrealizowanej inwestycji opiewa na kwotę 4.644.608,78 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na drodze długości 3,2 km i szerokości 5 m położona została nowa nakładka asfaltowa, a na zjazdach kostka brukowa (w sumie ponad 1700 m kw.), wykonano odwodnienie, umocnienia skarp z płyt ażurowych, pobocze z kostki brukowej, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego (ponad 20 lamp LED-owych i 6 solarnych) oraz oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano także nowe wiaty przystankowe, a przy okazji zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i teletechniczną.

Droga przez Trzebienice łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową, stanowi dla niej alternatywę, a perspektywicznie umożliwi dojazd do nieczynnego kamieniołomu w Ulinie, gdzie planowana jest – już w przyszłym roku – budowa kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego.

Dział: Gołcza
Etykiety
piątek, 18 listopad 2022 13:43

Pierwsza tężnia solankowa w powiecie miechowskim

 

W piątek 18 listopada członkowie zarządu powiatu miechowskiego – wicestarosta Paweł Osikowski, Piotr Grządziel, Rafał Pawlik i Wojciech Domagała, uczestniczyli w odbiorze pierwszej tężni solankowej na Miechowszczyźnie, która powstała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie. Stanowi ona element Parku Sensorycznego powstałego w 2015 roku.

Tężnia, którą w wyniku postępowania przetargowego wykonała firma „Kryształowy Świat” z Libiąża, kosztowała w sumie 180 tys. zł, z czego powiat miechowski wyłożył na ten cel 78.070 zł, PFRON – 55.930 zł, DPS – 30.000, darowizny – 16.000 zł.

Podczas odbioru, dyr. Małgorzata Wachacka w imieniu swoim, mieszkańców i pracowników DPS złożyła serdeczne podziękowania dla starosty oraz zarządu powiatu miechowskiego za możliwość realizacji i dofinansowania tak ważnego i wartościowego projektu oraz pochylenie się nad losem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podkreślała, iż projekt przyczyni się do tworzenia nowego wizerunku domu pomocy społecznej, jako miejsca, w którym można spędzać czas w sposób wartościowy, aktywny, twórczy, z wykorzystaniem różnorodnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.

Choroba Covid-19, jaka dotknęła mieszkańców powiatu miechowskiego, a zwłaszcza niepełnosprawnych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pozostawiła trwały ślad na ich zdrowiu. Od tego momentu ozdrowieńcy zmagają się z problemami niewydolności oddechowo-krążeniowej, stanami chronicznego zmęczenia, ogólnego wyczerpania, osłabienia, utratą odporności, powikłaniami kardiologicznymi i neurologicznymi. W leczeniu tych dolegliwości pomocna może być tężnia. Przestrzeń w promieniu kilku metrów od niej będzie nasycona jodem, bromem i całą gamą mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Wytworzony w ten sposób unikatowy mikroklimat będzie naturalnym leczniczym inhalatorem. Podjęta przez ozdrowieńców aktywność fizyczna w podstawowej formie ruchu jaką jest spacer wokół tężni, poprawi wydolność oddechową, zadziałała uspokajająco łagodząc stres i napięcie nerwowe.

Rozprowadzana w tężni po wiciach solanka spowoduje wytwarzanie w powietrzu aerozolu bogatego w mikroelementy. Jest to przede wszystkim jod, a także brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód. Warto dodać, że mikroklimat panujący wokół tężni solankowej jest bardzo podobny do tego, którym można oddychać nad morzem. Podstawowym wskazaniem do stosowania inhalacji w tężni solankowej są choroby dróg oddechowych. Dzięki wysokiej zawartości wapnia tężnie są doskonałym sposobem walki z alergiami, pozytywnie wpływają na kości i pracę serca. Solanki z wysoką zawartością poleca się cierpiącym na nadciśnienie tętnicze. Żelazo niweluje zaś uczucie zmęczenia, zwiększa odporność.

Z tężni oraz parku sensorycznego miechowskiego DPS korzystać będą nie tylko mieszkańcy placówki z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby poruszające się na wózkach, niedowidzące, niedosłyszące, z cechami autystycznymi i współistniejącymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Obiekty dostępne będą również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okolicznych szkół i przedszkoli, mieszkańców innych DPS-ów, uczestników WTZ, ŚDS i ZAZ. W ramach integracji ze społecznością lokalną tężnia będzie udostępniona również dla wszystkich innych osób zarówno pełnosprawnych, jaki i niepełnosprawnych. Z tężni korzystać mogą osoby w różnym przedziale wiekowym.

 

Dział: Miechów
Etykiety

 

Świętowanie 11 listopada zapoczątkowała msza św. odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, następnie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Niemieckich Zbrodni 1939 roku, gdzie nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie. Poświęcenia pomnika dokonał ks. proboszcz Mariusz Kwaśniewski.

Historię pomordowanych w 1939 roku oraz całą długą i krętą drogę powstania pomnika przybliżył Andrzej Pałka – z zamiłowania historyk, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Charsznicy. Głos zabrali również: wicestarosta powiatu miechowskiego Paweł Osikowski, wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, przewodniczący Rady Gminy Charsznica Zdzisław Uchto oraz Maciej Korkuć z krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawicielka rodzin pomordowanych.

Po południu Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy zorganizował koncert słowno-muzyczny „Niepodległa”, który w sali bankietowej Remizy OSP w Charsznicy zgromadził licznie zebraną publiczność. Słowo wstępne wygłosił dyrektor GOK w Charsznicy – Szymon Kubit oraz przewodniczący RG – Zdzisław Uchto.

Na scenie zaprezentowali się: Orkiestra Dęta „Hejnał” z Chodowa pod kierownictwem kapelmistrza Grzegorza Chyca, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. A. Malatyńskiego w Charsznicy oraz podopieczni GOK w Charsznicy – zespół „Śpiewające Struny” przygotowany przez Reginę Warską.

Fotorelacja z odsłonięcia Pomnika Ofiar Niemieckich Zbrodni 1939 TUTAJ.

Dział: Charsznica
Etykiety
poniedziałek, 14 listopad 2022 22:36

Wójt Gołczy odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

 

Wójt gminy Gołcza Lesław Blacha został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za długoletnią, obfitującą w sukcesy pracę na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenia dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Placu Jana Matejki w Krakowie.(fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki)

Dział: Gołcza
Etykiety

 

W dniu Święta Niepodległości, w centrum Charsznicy, odsłonięty zostanie Pomnik „Ofiar Niemieckich Zbrodni 1939”. Lokalna społeczność pragnie w ten sposób upamiętnić ofiary rozstrzelane przez oddziały Wehrmachtu 6 września 1939 roku w rejonie dworca PKP w Charsznicy. Były to osoby z miejscowości Powiatu Miechowskiego, ale także kolejarze z Bukowna i Sławkowa.

Uroczystość będzie częścią obchodów Święta Niepodległości, które będą miały następujący przebieg:

11 listopada 2022

godz. 11:00 - msza św. w kościele pw MBR w Miechowie-Charsznicy

godz. 12:00 - uroczyste odsłonięcie Pomnika „Ofiar Niemieckich Zbrodni 1939”

godz. 17:00 - Koncert „NIEPODLEGŁA”

(sala bankietowa remizy OSP)

- uczniowie szkoły podstawowej w Miechowie-Charsznicy

- zespół „Śpiewające Struny” z GOK w Charsznicy

- Orkiestra Dęta "Hejnał" z Chodowa

Dział: Charsznica
piątek, 04 listopad 2022 07:43

Preferencyjny zakup węgla w gminie Wolbrom

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Urząd Miasta i Gminy Wolbrom zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (orzech, groszek, ekogroszek, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment przez gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie Gminy Wolbrom, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych UMiG informuje, że do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości:

I transza – 1,5 tony do 31.12.2022r.

II transza – 1,5 tony od 01.01.2023r. do 30.04.2023r.

jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Wniosek na zakup preferencyjny węgla można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 – Biuro Obsługi Interesanta według załączonego wniosku (do pobranie ze strony: https://wolbrom.pl/zakup-wegla-kamiennego/) bądź drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel: 32 70 65 335, 32 70 65 336 lub w pokoju 210.

 

Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla, gdyż uzależnione będzie od spełnienia przez Wnioskodawcę warunków takich jak przy dodatku węglowym, jak i od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.

 

Wniosek o zakup należy złożyć do dnia 10 listopada 2022 roku.

 

UWAGA!

Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety