Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Lifestyle

 

Urszula Jasłowska z Makowa, Zdzisław Uchto z Uniejowa Rędzin i Janusz Masłowski z Miechowa zostali uhonorowani podczas XVI edycji Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”.

 

Nagrodzeni i wyróżnieni zostali nieszablonowi seniorzy, wyróżniający się szczególną aktywnością, osoby działające z pasją, bezinteresownie angażujące się w pomoc innym, działające w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku, czy w lokalnych społecznościach. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu w Operze Krakowskiej, poznaliśmy Laureatów tego niezwykłego konkursu. Nagrody wręczyli: minister Agnieszka Ścigaj, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radne województwa – Danuta Kawa, Anna Mikosz i Marta Mordarska.

 

Seniorką Roku XVI edycji plebiscytu została Cecylia Złahoda z Oświęcimia, które podejmuje lokalne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Propagatorka ekologii, autorka wierszy, książek, obrazów, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy, w wieku 70 lat ukończyła dwa kierunki studium, jest członkinią zespołu wokalnego, organizatorką warsztatów międzypokoleniowych, wystaw, kiermaszy, edukuje w zakresie medycyny naturalnej.

Seniorem Roku XVI został Kazimierz Królik z Mogilan – mistrz stolarstwa, działacz lokalny, utalentowany muzyk, od młodości zaangażowany w działalność społeczną wsi, ponad 20 lat był strażakiem OSP, w 1984 r. współtworzył Zespół Regionalny „Mogilanie” i przez 25 lat był jego kierownikiem i równocześnie tancerzem i śpiewakiem, a później członkiem kapeli, w której śpiewa i gra na skrzypcach; jest też wykonawcą kilku instrumentów ludowych. Uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, laureat licznych nagród, zaangażowany w akcję promocji szczepienia, dzięki której gmina Mogilany została wyróżniona nagrodą „Małopolska Zaszczepiona!”

 

Wśród 11. osób, które podczas gali odebrały honorowe wyróżnienia, znalazło się troje seniorów z powiatu miechowskiego.

Urszula Jasłowska z Makowa w gm. Gołcza – podtrzymywała stały kontakt z uczestnikami Klubu Senior+ w Mostku w okresie pandemii, jest inicjatorka i organizatorką akcji charytatywnych, w tym również działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, aktywizuje seniorów do czynnego spędzania czasu wolnego, współpracuje z lokalnymi instytucjami, w tym Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie realizując projekt „Bezpieczny Senior”; dba o integrację międzypokoleniową.

Zdzisław Uchto z Uniejów Rędziny w gm. Charsznica – swoim staraniem i na własny koszt utworzył mini skansen, w którego skład wchodzą: izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi, kolekcja oleodruków o treści religijnej, kolekcja przyrządów do ważenia i zbiór zabytkowych maszyn rolniczych. Jest Laureatem licznych nagród, w tym tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za osiągnięcia w dziedzinie zachowania dziedzictwa regionalnego, w czasie pandemii włączył się w działania związane z minimalizacją zagrożeń. Aktualnie podjął się kolejnej inicjatywy – rozpoczęcia pisania Kroniki Uniejowa i okolicy, od lat z własnych środków finansuje nagrody dla uczniów SP w Pogwizdowie, w tym dla najlepszego ucznia z historii.

Janusz Masłowski z Miechowa – propagator zdrowego stylu życia, założyciel Klub Siwego Włosa, Młodzieńczej Fantazji i Trzeźwego Umysłu, w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” reaktywował Klub Zdrowia Seniora przy Starostwie Powiatowym w Miechowie, a także działalność Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób III-go wieku. Organizuje Festiwal Sportu i Zdrowia, aktywnie uczestniczy wielu imprezach sportowych i senioralnych w kraju i regionie, autor licznych publikacji dot. tematyki senioralnej w „Wieściach Miechowskich”, wielokrotnie nagradzany za swą działalność.

 

Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert pt. 40 lat minęło – muzyka Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza z polskich filmów i seriali, które zgromadziły ponad 700 uczestników, zamyka cykl inicjatyw składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Współtworzenie warunków do dobrego życia, rozwoju, aktywności i zachowania dobrej kondycji seniorów stanowi ważny element regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na potrzeby tej szczególnej grupy społecznej.

 

(na podst. info. Biura Prasowego UMWM)

Etykiety
piątek, 09 grudzień 2022 09:08

Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg

 

Stowarzyszenie Manko „Głos Seniora” oraz Urząd Gminy i Miasta w Miechowie zapraszają na Wielopokoleniowy Rodzinny Marszobieg.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 10 grudnia o godz. 13:00 w Parku Miejskim w Miechowie.

Dla uczestników przewidziano nagrody oraz ciepły posiłek.

Zapraszamy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu !

Dział: Miechów
sobota, 29 październik 2022 07:49

Seniorzy świętowali w Miechowie

 

W ostatni weekend (22-23 października) najstarsi mieszkańcy gminy uczestniczyli w Dniu Seniora oraz Miechowskiej Jesieni Kultury. W programie nie zabrakło występów artystycznych oraz licznych koncertów. W ramach tegorocznych wydarzeń dedykowanych najbardziej doświadczonym Miechowianom, na scenie Domu Kultury zaprezentowały się lokalne chóry, zespoły oraz soliści.

W sobotnie popołudnie odbył się wieczór poetycko-muzyczny, wystąpił chór „Jesienne Róże” oraz Amelia Gajda i Monika Korpusik. Niedzielny finał uroczystości rozpoczął obchodzący w tym roku dziesięć lat swojej działalności zespół „Mirella”. Nie zabrakło także występu „Pereł Miechowa”, „Korali”, Kapeli zespołu „Miechowiacy" czy innych zespołów z regionu - w tym gwiazdy wieczoru „Zbójów”.

Obecny podczas wydarzenia burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski pogratulował prezentującym się na scenie artystom. W szczególności zwrócił się do „Mirelli” świętującej w tym roku jubileusz i podziękował jej członkom za dziesięć lat pracy włożonej w rozwój zespołu. Ponadto burmistrz zapowiedział, że od przyszłego roku najbardziej zasłużonym seniorom przyznawane będzie wyróżnienie „Seniora Roku im. Krystyny Barwińskiej”.

Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym senioralny weekend zorganizowane zostały różnego rodzaju zajęcia oraz warsztaty m.in. tworzenie questu o Miechowie, rozgrywki w kręgle, seanse filmowe, zawody sportowe – Senioriada, warsztaty „Profilaktyka nowotworowa” oraz plastyczne. Centrum Kultury i Sportu zaprosiło najstarszych mieszkańców gminy na bezpłatne korzystanie z groty solnej, a Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” i Muzeum Ziemi Miechowskiej na darmowe zwiedzanie.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

Dział: Miechów
Etykiety
piątek, 14 październik 2022 23:55

Jesienny piknik na IBKOWEJ ŁĄCE

 

W niedzielę 16 października, na IBKOWEJ ŁĄCE w Udorzu, Jacek Soska - prezes Stowarzyszenia Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zaprasza na imprezę plenerową, podczas której będzie można kibicować wyścigom konnym. Najmłodsi będą mogli spróbować przejażdżki na kucykach, a wszyscy - poznać bliżej życie i zwyczaje pięknych czworonogów.

Początek imprezy godz. 14:00. ZAPRASZAMY !!!

Dział: Śląskie
Etykiety
środa, 28 wrzesień 2022 21:02

Święto seniorów w Gołaczewach

 

24 września seniorzy spotkali się w sali remizy OSP Gołaczewy na swoim tradycyjnym święcie. Wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli: radny Rady Powiatu, dyrektor szkoły Robert Kozłowski, przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek, radni - Monika Krzywańska i Kazimierz Pacia oraz reprezentująca burmistrza, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marzena Karolczyk, podziwiali i oklaskiwali program artystyczny przygotowany przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wcześniej wysłuchali porad policjantów, którzy zwrócili uwagę m.in. na oszustwa internetowe oraz kradzieże kieszonkowe. Często ich ofiarami są osoby starsze. Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu nadkom. Szymon Stachowicz oraz dzielnicowy Sebastian Maroszek zapewniali, że zawsze są do dyspozycji seniorów, chętnie odpowiedzą na wszystkie ich pytania i wątpliwości.

Drugą częścią spotkania była biesiada i degustacja przysmaków przygotowanych przez niezawodne panie z KGW pod wodzą przewodniczącej Barbary Ćwik. Był czas na rozmowy, wspomnienia, śpiewy i tańce przy muzyce serwowanej przez DJ Barana. Uśmiechy na twarzach i miłe słowa najlepiej świadczą o tym, jak bardzo tego typu spotkania są potrzebne. Wielkie podziękowania i brawa dla pani sołtys Marianny Bijak oraz wszystkich osób ją wspierających.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Zanim jury wyruszyło na wizytację ogrodów, próbowało określić kryteria, według których zamierzało przyznać nagrody. Zadanie okazało się niezwykle trudne, a wątpliwości rosły po odwiedzeniu każdej kolejnej posesji. W rezultacie uznano, że każdy ogród powinien mieć swój styl, ale równocześnie zachować odrębność (interesujący i niepowtarzalny wygląd)odpowiadającą upodobaniom właściciela.

Komisja w składzie: Radosław Kuś, Karolina Latos, Adrian Szymczyk – radni Gminy Trzyciąż, członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i PPOŻ, dokonując oceny ogrodów wzięła pod uwagę: estetykę i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

- ogródki przydomowe przy domkach prywatnych, jak również ogródki osiedlowe, o które dbają mieszkańcy bloku lub dozorcy;

- ogródki przy gospodarstwach rolnych

LISTA LAUREATÓW:

Kategoria – gospodarstwo rolne

I miejsce – Andrzej Żelazny (Tarnawa)

- za nastrój ogrodu, styl i klasę, subtelność ogrodu, estetykę, różnorodność i dobór gatunków roślin do naturalnych warunków posesji.

II miejsce – Wioleta i Maciej Półtorak (Zadroże) ex aequo Jan Baranek (Ściborzyce)

- za stworzenie barwnego ogrodu, różnorodność gatunków roślinności podkreślających zmienność pór roku, estetykę i piękną zieleń.

III miejsce – Halina i Krzysztof Gajda (Jangrot)

- za ład i porządek obejścia, za unikalne zagospodarowanie przestrzeni.

Kategoria – ogród przydomowy

I miejsce – Zofia Krawczyk (Ściborzyce) ex aequo Aleksandra Maj (Sucha)

- za układ projektowy, zagospodarowanie terenu, dobór i kolorystykę kompozycji ogrodu.

II miejsce – Ewelina Skalska (Trzyciąż) ex aequo Karolina i Rafał Papaj (Ściborzyce)

- za dbałość o otoczenie i estetykę, za umiejętne połączenie elementów ogrodowej architektury z różnorodnymi roślinami.

III miejsce – Wioletta Dzióbek (Michałówka)

- za funkcjonalność ogrodu, różnorodność gatunków roślinności, piękne drzewa i piękną zieleń.

Organizatorzy wszystkim Państwu serdecznie dziękują i zapraszają do Trzyciąża, na „XV Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż”, które odbędzie się w dniu 2 października 2022 r., gdzie zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu.

 

Dział: Trzyciąż
poniedziałek, 22 sierpień 2022 07:55

Trening siłowy również dla seniorów

 

Wśród wielu form treningowych, oprócz ćwiczeń cardio (wysiłek tlenowy), coraz bardziej popularny jest trening siłowy. Świadczy o tym zwiększająca się liczba profesjonalnych siłowni i małych przydomowych. W Polsce ten rodzaj fizycznej aktywności zapoczątkowało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które w tym roku obchodzi 65-lecie powstania.

Kiedy 28 lat temu wspólnie z gronem sympatyków zdrowego stylu życia i sportu zakładałem TKKF „Gryf” w Miechowie, wśród siatkówki, koszykówki, joggingu i tenisa stołowego znalazła się mini-siłownia. Funkcjonowała ona przy Ośrodku Terapii Ruchowej dla osób III-go wieku, który prowadziłem przez ponad 20 lat. Oprócz popularnego w owych czasach aerobiku, również profesjonalnie prowadzone ćwiczenia ogólnorozwojowe i siłowe cieszyły się powodzeniem.

Aktualnie w Miechowie lokalna społeczność ma do dyspozycji kilka siłowni plenerowych i pod zadaszeniem. Jako Ambasador Sportu i Zdrowego Stylu Życia „Głosu Seniora” i „Wieści Miechowskich” cieszę się z faktu, że oprócz młodzieży i dorosłych siłownie są oblegane przez osoby starsze. Wkrótce będę realizował kolejny prozdrowotny pomysł związany z treningiem siłowym. Wykorzystując sprzęt stowarzyszenia, otworzę filie prozdrowotnego programu realizowanego z powodzeniem przez Jolę i Jurka Domańskich z Krzykawki koło Olkusza. DOMFIT, bo właśnie tak brzmi nazwa tego programu, staje się coraz bardziej popularny na Śląsku, zwłaszcza w Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, domach opieki itp. DOMFIT funkcjonuje również online.

Kiedy w 2016 roku w Krakowie kończyłem FIT AKADEMIĘ Jacka Bilczyńskiego, nie przypuszczałem, że młoda, ambitna i wysportowana para Martyna Czekaj i Bartek Włodarski z Miechowa zrealizują FIT CLUB na naszym terenie. YOUR fit reflection, bo o nim mowa, znakomicie wkomponował się w środowisko sportowe i zwolenników sportów siłowych. Przypomnę również, że Jacek Bilczyński założył FIT AKADEMIĘ, jest redaktorem FIT MAGAZYNU i członkiem Międzynarodowej Akademii Trenerów Personalnych i Instruktorów Fitness. Idąc przykładem Jacka, Martyna i Bartek swoją pasją zarażają lokalną społeczność, młodzież, dorosłych i seniorów. Zdaniem Bartka – dzięki tego typu treningom jesteśmy w stanie wypracować fundamenty takie jak: siła, mocy, wytrzymałość, szybkość, zwinność i gibkość, które przekładają się później na lepszy rozwój przyszłego zawodnika. W każdą niedzielę przy sprzyjającej aurze ćwiczymy pod nadzorem Martyny i Bartka na plenerowej siłowni w parku miejskim.

Polecam również Pilates, który prowadzi od niedawna licencjonowana instruktorka fitness i trener personalny Yulia Yerofiejeva, w każdą sobotę o godzinie 9:00 przy miechowskim basenie. Polecam również seniorom, zwłaszcza, że po pierwszym treningu z Yulią czuję się znakomicie pomimo bólu mięśni, który kiedyś musi ustąpić.

Zwracając się do odbiorców moich prozdrowotnych pomysłów i przemyśleń, zachęcam do uprawiania sportów siłowych. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie hamuje on wzrostu i nie jest niebezpieczny dla człowieka. Badania pokazują, że przygodę z ciężarkami można bez obaw zaczynać poniżej 13-tego roku życia. Warunek jest jeden – przemyślany plan treningowy, dostosowany do wieku i możliwości psychoruchowych organizmu, wsparty profesjonalną obsługą instruktorsko-trenerską.

 

Janusz Masłowski

Etykiety
czwartek, 04 sierpień 2022 07:11

I Zjazd Miłośników Koni w Racławicach

 

Kiedyś pracowały z ludźmi w polu i były obecne w niemal każdym polskim gospodarstwie. Teraz na wsi są rzadkością, uczestniczą przede wszystkim w sportowej rywalizacji i podczas rekreacji. Ale podziwiamy je nadal tak samo, jak nasi przodkowie. Dlatego trudno się dziwić, że zorganizowany 10 lipca Pierwszy Zjazd Miłośników Koni w Racławicach przyciągnął ponad 500 widzów. Wielkie brawa dla pomysłodawców i głównych organizatorów, a byli nimi: bracia Paweł i Tomasz Pełka z Racławic oraz Krystian Nocoń i Dariusz Bil.

Zjazd był przede wszystkim okazją do zaprezentowania tych pięknych czworonogów, zaprzęgów, a także strojów, w których występowali powożący. Mogliśmy więc podziwiać stroje ludowe, wojskowe, stylizacje nawiązujące do dawnych epok i te bardziej humorystyczne.

Impreza maiła jednak także charakter rywalizacji. Zaprzęgi miały do przejechania 520-metrowy tor z 20 przeszkodami, a zwyciężał ten, który zrobił najmniej błędów i minął linię mety w najkrótszym czasie. Do zawodów stanęło 16 załóg, które klasyfikowane były w kilku kategoriach. Komisji sędziowskiej przewodniczył Wojciech Ścisłowicz, obowiązki gospodarza toru pełnił Józef Matlon, a za pomiar czasu z pomocą fotokomórek odpowiadał Michał Mamak. Wśród zaproszonych gości wymienić należy: wójta gminy Racławice Adama Samborskiego, jego zastępcę Małgorzatę Sadowniczyk oraz dyrektor Małopolskiego Związku Hodowców Koni Teresę Pracuch.

Były też dodatkowe atrakcje. Podczas imprezy widzowie mogli podziwiać niesamowite konne akrobacje w wykonaniu Patrycji Kolby i obejrzeć wystawę owczarków niemieckich. Tradycyjne potrawy przygotowali uczestniczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kościejowie, Górach Miechowskich i Górce Kościejowskiej, a dokumentację całego przedsięwzięcia w postaci zdjęć i filmu zapewniły: Milena Wlazło i Agata Rak-Kowalska.

Tegoroczny zjazd należy uznać za niezwykle udany. Jest niemal pewne, że za rok błonia u stóp Kopca Kościuszki będą miały problem z pomieszczeniem wszystkich uczestników oraz widzów.

PEŁNA RELACJA w akualnym wydaniu Wieści Miechowskich.

 

Dział: Racławice
Etykiety

 

Przemysław Kałwa z Wolbromia, Bogusław Grzanka i Marcin Wierzbiak postanowili, że we wrześniu tego roku wejdą na Kilimandżaro (Uhuru Peak, 5895 m), a następnie każdy z nich zleci paralotnią. W ten sposób nagłaśniają zbiórkę pieniędzy na budowę domu dla dorosłych osób z autyzmem – wpłacając dowolny datek, możesz wesprzeć ten cel.

Początek wyprawy planowany jest na 10 września, a całe przedsięwzięcie potrwa 9 dni. Oprócz niezbędnego bagażu, czyli prowiantu i sprzętu, zabiorą także ze sobą paralotnie, na których zlecą na dół.

- Już nie możemy doczekać się września. Po pierwsze to wyzwanie dla nas, jako dla fanów górskich wędrówek i lotów paralotnią. Po drugie – robimy coś, co realnie niesie pomoc innym. Daje mi to ogromną motywację do tego, aby wszystko poszło zgodnie z planem i aby wszelkie przeciwności, a jestem świadom, że takie się pojawią, pokonywać z ogromną dawką energii – mówi o wyprawie Przemek.

- W ten sposób wesprzemy dorosłe osoby w spektrum autyzmu. Kiedy usłyszeliśmy o celu Fundacji Niebieski Szlak z Gdyni, to od razu wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić, aby nagłośnić zbiórkę. Tylko dzięki temu zbierzemy większą sumę pieniędzy, a mówiąc wprost – realnie pomożemy – dodaje Bogusław Grzanka. Warto podkreślić, że koszty samej wyprawy zostaną sfinansowane ze środków zdobytych przez sponsorów.

Największym marzeniem i planem do zrealizowania przez trójkę śmiałków, jest zapewnienie bezpiecznej przyszłości dorastającym bądź dorosłym osobom z autyzmem, wymagającym znacznego wsparcia, aby mogły one mieć dobre, godne i szczęśliwe życie, w poczuciu bezpieczeństwa oraz w otoczeniu miłości, szacunku, zrozumienia i akceptacji. W tym celu zamierzają wybudować dla nich dom w Gdyni „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”, a pomóc ma zbiórka pieniędzy ogłoszona na portalu „zrzutka”. Kwota docelowa to 500 tys zł, czas – do 30 września 2022

 

NIEBIESKIM SZLAKIEM NA KILIMANDŻARO

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ NA BUDOWĘ DOMU DLA OSÓB Z AUTYZMEM

 

https://zrzutka.pl/8tjghn

 

Przemek „Windman” Kałwa mieszka w Wolbromiu, jest paralotniarzem z 30-letnim doświadczeniem. Na swoim koncie ma wiele fascynujących, wielogodzinnych lotów powyżej 4000 m n.p.m. – w Alpach szwajcarskich, włoskich i austriackich, w Macedonii i ulubionej Hiszpania (rejon Alicante). Od 10 lat uprawia również kitesurfing (jazda - ślizg po wodzie na desce wyposażonej w latawiec); jest też instruktorem sztuk walki i samoobrony, założycielem Jurajskiej Szkoły Samoobrony. Oprócz tego razem z żoną hoduje psy rasy Leonberger, a zawodowo – jest współzałożycielem firmy Coneco Wolbrom, zajmującej się sprzedażą taśm przenośnikowych, skrobaków i krążników, złączy mechanicznych oraz wielu innych produktów.

Marcin Wierzbiak lata od 3 lat, a chodzi od 25. Wejście na Kilimandżaro jest dla niego połączeniem tego, co naprawdę lubi, czyli paralotniarstwa i długich górskich wędrówek. Ogromnej satysfakcji dodaje mu myśl, że to wszystko ma głębszy sens i realny wpływ na poprawę życia osób z autyzmem. Na swym koncie ma m.in. budowę ze znajomymi największego bałwana w Polsce (13,4 m) i zbiórkę na chorą dziewczynkę.

Bogusław Grzanka jest przedstawicielem Avivy, specjalizującym się w dziedzinie ubezpieczeń na życie, koncentrując się na ochronie najważniejszych wartości klientów: życia i zdrowia; przygotowuje również rozwiązania dla właścicieli firm. W wolnym czasie kocha chodzić po górach, interesuje się Wszechświatem i budową galaktyk. W życiu zawsze stara się pomagać innym, dlatego udział w wyprawie i zlecieć w tandemie z najwyższej góry Afryki.

 

FUNDACJA NIEBIESKI SZLAK

Fundacja Niebieski Szlak powstała w grudniu 2017 roku i działa na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Na czele Fundacji stoją: Urszula Kubicka-Formela – założycielka i prezes oraz Aldona Woźniarska – wiceprezes. W latach 2014-2017, działając jako Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, a w latach 2018-2019 jako Fundacja Niebieski Szlak, organizowały obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w centrum Gdyni. W 2019 roku Fundacja dodatkowo zorganizowała dwudniową ogólnopolską konferencję „Autyzm. Doświadczenia, marzenia, rzeczywistość”. Konferencja spotkała się z bardzo dużym uznaniem odbiorców. W/w. działania, w latach 2015-2019, prowadzone były wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. W kwietniu 2022 roku Fundacja zorganizowała Mini Konferencję pt. „Dorosłość w spektrum. Autyzm i niezależne życie”, a w czerwcu 2022 roku – dwudniową, II Ogólnopolską Konferencję pt. „Autyzm. Drogowskazy”. Wydarzenia te również spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.

 

Dział: Bez kategorii
Etykiety
wtorek, 26 lipiec 2022 19:07

Ogromny sum wyłowiony z Zalewu Wolbromskiego

 

Teren wokół Zalewu Wolbromskiego właśnie przechodzi gruntowną rewitalizację. Na końcowym etapie jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz całej infrastruktury sprzyjającej uprawianiu sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. Nie przeszkadza to wędkarzom w ich aktywności, czego dobitnym przykładem jest złowienie nie tak dawno ogromnego suma...

28 czerwca, około godziny 19:30, Krzysztof Skalski łowił sandacze, zatem wyposażony był w delikatną wędkę i cienką żyłkę. Jakież było jego zdziwienie, gdy zorientował się, że na haczyk zaczepiła się ogromna ryba. W jej wyciągnięciu pomógł łowiący tuż obok wędkarz. Gdyby nie on mogłoby być różnie...

Sum miał długość 130 cm i wagę około 15 kg. Po 30 minutach zmagań ryba jednak znalazła się na brzegu, pozowała do kilku zdjęć i... wróciła do swego naturalnego środowiska. Szczęśliwy wędkarz wpuścił ją z powrotem do wody.

Z naszych informacji wynika, że sum wyciągnięty z wody 28 czerwca, to jedna z największych ryb złowionych ostatnio nad Zalewem Wolbromskim. Sztuka ta udała się 22-letniemu wędkarzowi, który jest członkiem Koła nr 88 Polskiego Związku Wędkarskiego. Krzysztof Skalski ma 22 lata i jest studentem AGH. Wędkarstwem, zajmuje się od najmłodszych, spędzając nad wodą każdą wolną chwilę. Ogromna ryba złowiona została z grobli, czyli z drogi między małym, a dużym zalewem, metodą spinningową, z opadu na gumę 8 cm.

Gratulujemy!!!

Dział: Wolbrom
Etykiety