Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Wolbrom i Miechów zmodernizują targowiska

Milion na targ

W czwartek, 30 sierpnia, Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę 19 projektów, które otrzymają wsparcie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowisk. Na konkurs ogłoszony przez władze województwa napłynęły 23 projekty, z czego 19 otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 16 mln 790 tys. zł.

Z powiatu olkuskiego tylko gmina Wolbrom dostanie pieniądze na modernizację targowiska - jednego z największych w Małopolsce. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się także wniosek złożony przez władze Miechowa. Na przebudowę i rozbudowę placu targowej przy ul. Wesołej w Miechowie władze tego miasta dostaną 993 tys. zł.

 

Skarga zasadna

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

W trakcie sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia podjęto 14 uchwał. Jedna z nich dotyczyła rozpatrzenia skargi na sposób przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko plastyka przez Miechowski Dom Kultury. Po zapoznaniu się w wnioskami Komisji Rewizyjnej - Rada Miejska uznała za zasadną skargę Zbigniewa Hołdy (na zdjęciu) dotyczącą sposobu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko. Za uchwałą głosowało 8 radnych, jeden był przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz skarżący będzie oczekiwał na to jak owa sprawa zostanie załatwiona. Czy dojdzie do zmiany plastyka w MDK?

Popełniłem błąd - przyznał się przed gremium radnych dyrektor Miechowskiego Domu Kultury Marcin Durman.

Na sesji Rady Powiatu

W poszukiwaniu logiki

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu większością głosów (13:3), choć nie obyło się bez dyskusji i sporów…

Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Wcześniej skarbnik Teresa Florek odczytała pozytywną opinię RIO w Krakowie w tej sprawie, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Orłowska złożyła wniosek do Rady o udzielenie absolutorium. Starosta Marian Gamrat w rekomendacji sprawozdania rocznego zarządu z realizacji budżetu stwierdził, że „ubiegłoroczne finanse powiatu były prowadzone rozsądnie, wydatki były celowe, zaś gospodarka mieniem powiatu racjonalna i efektywna”. Nie wszyscy radni byli tego samego zdania… Wg radnego Stanisława Pietrzyka Zarząd Powiatu nie do końca panuje nad finansami i nie do końca rozwiązuje problemy mieszkańców. –„Nakłady na drogownictwo spadają, zaległości bieżące na drogach są i będą bo nie przeznacza się na to pieniędzy. To samo dotyczy szpitala. Czas płynie, a konkretnych rozwiązań nie widzimy. Zarząd idzie za to w kierunku wyprzedaży majątku. W mojej opinii nie jest to dobra droga” - mówił. Zdaniem radnego jest jeszcze jeden problem - jeśli milionowe zadłużenie szpitala doprowadzi do jego upadłości i przejęcia długów przez powiat, będzie to równoznaczne z upadłością tego powiatu.

Więcej dowiesz się z „Wieści Miechowskich”

Wokół odwołania prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Miechowie

Przyszłość – ale jaka?

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, które obradowało w sobotę 23 czerwca, odwołało z funkcji prezesa zarządu Bogdana Pawelę oraz członka zarządu Marię Węglarz. W zarządzie została więc tylko, pełniąca swe obowiązki społecznie, Halina Krzyżkiewicz. Statut wymaga jednak dwuosobowej reprezentacji spółdzielni na zewnątrz, stąd Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Bolesława Sokoła, na zebraniu w dniu 6 lipca, wyznaczyła ze swego grona Halinę Balec, jako osobę pełniącą funkcję członka zarządu. Podjęła także uchwałę o ogłoszeniu konkursu na wakujące stanowisko prezesa spółdzielni.

Były już prezes Bogdan Pawela jest nieco zaskoczony decyzją spółdzielców, gdyż jego zdaniem w okresie ostatnich dwóch lat zrobiono w spółdzielni naprawdę dużo. Ale nie ma wyjścia – musi się jej podporządkować. 22 lata temu spółdzielcy, za pośrednictwem Rady Nadzorczej powierzyli mu stanowisko, teraz mu je odebrali...

Obszerny artykuł na ten temat znajdziesz w „Wieściach Miechowskich”


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ