Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Miechów – ul. M. Konopnickiej

Nowy chodnik

1 października przekazano plac budowy, w związku z remontem chodnika przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie.
Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace ziemne, podbudowę, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego.
Wartość zadania wynosi 85.527 zł, a termin zakończenia robót przewiduje się pod koniec października. –„Inwestycja jest potrzebna, przede wszystkim ze względu na dostęp do nowo wybudowanej krytej pływalni. Poszerzona zostanie również jezdnia na długości remontowanego chodnika” – mówi Mariusz Mucha, inspektor Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM w Miechowie.

Polityka i edukacja w powiecie miechowskim

To próba wygaszenia LO?

Wrześniową sesję Rady Powiatu poświęcono m.in. problematyce oświatowej. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawili prezentacje multimedialne swoich placówek oraz osiągnięcia uczniów. Część radnych poddała krytyce politykę oświatową powiatu, a raczej jej brak. Tym razem punktem spornym stało się Liceum Ogólnokształcące w Miechowie.

Zdaniem radnego Krzysztofa Świerczka w powiecie w ogóle nie funkcjonuje strategia oświatowa. W starostwie decyduje się w marcu, ile oddziałów będzie można otworzyć we wrześniu. Jego zdaniem to nieporozumienie, a tegoroczną zgodę na utworzenie w miechowskim LO tylko 4 oddziałów uznał za próbę wygaszenia liceum. –„Zdawalność matury w tej szkole zawsze była bardzo wysoka, ale aby szkoła mogła pracować, trzeba dać dyrekcji narzędzia” – mówił K. Świerczek i przytoczył dane. W tym roku szkolnym do LO złożyło podania 218 gimnazjalistów, a Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie tylko 140 uczniów do czterech klas. Nawet przy założeniu, że część ubiegających się o przyjęcie, wskazało LO jako szkołę drugiego lub trzeciego wyboru, realną wydaje się możliwość utworzenia piątego oddziału.

Więcej dowiesz się z najnowszego wydania Wieści Miechowskich

Skarga zasadna

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

W trakcie sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia podjęto 14 uchwał. Jedna z nich dotyczyła rozpatrzenia skargi na sposób przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko plastyka przez Miechowski Dom Kultury. Po zapoznaniu się w wnioskami Komisji Rewizyjnej - Rada Miejska uznała za zasadną skargę Zbigniewa Hołdy (na zdjęciu) dotyczącą sposobu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko. Za uchwałą głosowało 8 radnych, jeden był przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz skarżący będzie oczekiwał na to jak owa sprawa zostanie załatwiona. Czy dojdzie do zmiany plastyka w MDK?

Popełniłem błąd - przyznał się przed gremium radnych dyrektor Miechowskiego Domu Kultury Marcin Durman.

Wolbrom i Miechów zmodernizują targowiska

Milion na targ

W czwartek, 30 sierpnia, Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę 19 projektów, które otrzymają wsparcie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowisk. Na konkurs ogłoszony przez władze województwa napłynęły 23 projekty, z czego 19 otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 16 mln 790 tys. zł.

Z powiatu olkuskiego tylko gmina Wolbrom dostanie pieniądze na modernizację targowiska - jednego z największych w Małopolsce. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się także wniosek złożony przez władze Miechowa. Na przebudowę i rozbudowę placu targowej przy ul. Wesołej w Miechowie władze tego miasta dostaną 993 tys. zł.

 

Wokół odwołania prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Miechowie

Przyszłość – ale jaka?

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, które obradowało w sobotę 23 czerwca, odwołało z funkcji prezesa zarządu Bogdana Pawelę oraz członka zarządu Marię Węglarz. W zarządzie została więc tylko, pełniąca swe obowiązki społecznie, Halina Krzyżkiewicz. Statut wymaga jednak dwuosobowej reprezentacji spółdzielni na zewnątrz, stąd Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Bolesława Sokoła, na zebraniu w dniu 6 lipca, wyznaczyła ze swego grona Halinę Balec, jako osobę pełniącą funkcję członka zarządu. Podjęła także uchwałę o ogłoszeniu konkursu na wakujące stanowisko prezesa spółdzielni.

Były już prezes Bogdan Pawela jest nieco zaskoczony decyzją spółdzielców, gdyż jego zdaniem w okresie ostatnich dwóch lat zrobiono w spółdzielni naprawdę dużo. Ale nie ma wyjścia – musi się jej podporządkować. 22 lata temu spółdzielcy, za pośrednictwem Rady Nadzorczej powierzyli mu stanowisko, teraz mu je odebrali...

Obszerny artykuł na ten temat znajdziesz w „Wieściach Miechowskich”

Więcej artykułów…

  1. Na sesji Rady Powiatu


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ