Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Uchwały „śmieciowe” odłożone

Kiedy decyzja?

Na przedświątecznej sesji wolbromscy radni mieli zająć się problemem zmiany systemu odbioru śmieci, który od dawna wzbudza kontrowersje w całym kraju. W porządku obrad przewidziane było podjęcie pięciu uchwał w tej sprawie, m.in. przyjęcia regulaminu, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wyboru metody ustalenia opłat i określenie wysokości stawki. Na wniosek radnego Józefa Łyska, który pozostali radni poparli bez wahania, wycofano przedmiotowe projekty uchwał.

Temat najbardziej oczekiwany i budzący najwięcej kontrowersji odłożono. Wydawać się mogło, że z podjęciem pozostałych uchwał nie powinno być żadnych problemów, a jednak nie obyło się bez ostrej wymiany zdań… Mimo to radni przegłosowali udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej w wysokości 115% należnej subwencji oświatowej oraz obniżyli o 22% cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Burzliwa dyskusja w Chełmie

Spór o jeden procent

Niezwykle burzliwie rozpoczęło się zebranie wiejskie w Chełmie 13 grudnia. Głównym tematem była dyskusja nad propozycją przekształcenia miejscowej szkoły podstawowej w placówkę niepubliczną, z czym ani mieszkańcy, ani nauczyciele się nie zgadzają. Ostre słowa padły pod adresem sołtysa (będącego zarazem radnym) Kazimierza Goldy i burmistrza Jana Łaksy, któremu zarzucano niedotrzymanie obietnic złożonych przed wyborami.

W miarę upływu czasu emocje ustępowały racjonalnym argumentom. Jak przekonywali przedstawiciele UMiG, cztery wiejskie szkoły podstawowe (w Kąpielach Wielkich, Jeżówce, Łobzowie i Chełmie) generują zbyt duże koszty, przekraczające maksymalny poziom określony przez specjalną komisję Rady Miejskiej. Wynosi on 150% otrzymywanej z budżetu państwa subwencji oświatowej. Sęk w tym, że szkoła w Chełmie przekroczyła ten próg... o jeden procent, co wiązało się z wyjątkowymi wydatkami osobowymi w mijającym roku. W związku z tym, zarówno dyrektor placówki Halina Knap, jak i wszyscy rodzice, prosili przedstawicieli samorządu, by odłożyli decyzję o przekształceniu szkoły o jeden rok.

Zadłużenie gminy Wolbrom wzrosło do 6,1 mln zł

Samorząd za mało sprzedaje!

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu 30 listopada, radni przychylili się do prośby burmistrza i wyrazili zgodę na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu w wysokości 2 mln zł, który jest potrzebny do pokrycia deficytu, jaki pod koniec roku pojawił się w budżecie, głównie z racji zbyt małych wpływów ze sprzedaży mienia. Zdecydowano też o przyłączeniu Przedszkola nr 2 do Zespołu Szkół „Pod Lasem” oraz ustalono granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Radny Kazimierz Pacia zarzucił przewodniczącemu Włodzimierzowi Żurkowi wadliwe przegłosowanie uchwały dotyczącej wysokości podatku rolnego na sesji poprzedniej i sugerował nawet, iż naraził on tym samym radnych, jako funkcjonariuszy publicznych, do poświadczenia nieprawdy.

Obszerna relacja z ostatniej sesji RM - tylko w Wieściach Wolbromskich

Władze dyskutowały o gminnych problemach z mieszkańcami Jeżówki

Nie chcą szkoły niepublicznej

Mieszkańcy Jeżówki nie zgadzają się na przekształcenie swojej szkoły w placówkę niepubliczną. Takie zdanie wyrazili na spotkaniu, jakie miało miejsce 9 grudnia. Przedstawiciele UMiG w Wolbromiu omówili na nim plany dalszej reorganizacji sieci szkół w przyszłym roku, która ma polegać na likwidacji czterech wiejskich podstawówek - w Chełmie, Kąpielach Wielkich, Łobzowie oraz Jeżówce i przekształceniu ich w szkoły niepubliczne - tak, jak to się stało w Porębie Górnej i Dzierżnej. Obecny na spotkaniu radny Józef Łysek zapewnił, że będzie przekonywał kolegów i koleżanki w Radzie Miejskiej, by odłożyli decyzję przynajmniej o rok.

Zdaniem władz gminy, wiejskie szkoły podstawowe generują zbyt duże koszty, w stosunku do otrzymywanej z ministerstwa subwencji. Winę za to ponosi przede wszystkim niż demograficzny. Na przekształceniu czterech szkół gmina planuje zaoszczędzić ok. miliona złotych.

Więcej na ten temat w Wieściach Wolbromskich.

Nadzwyczajna sesja - nadzwyczajne tematy

Delegacja lekarzy prosi o głos

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu 12 listopada, radni - na wniosek burmistrza - obniżyli stawkę podatku od nieruchomości w pozycji "grunty pozostałe" (wywindowaną na poprzednim posiedzeniu do stawki maksymalnej), ale podwyższyli podatek od budynków zajętych pod działalność gospodarczą.

W obradach uczestniczyła liczna grupa pracowników Gminnego Centrum Medycznego "Wol-Med", która protestowała przeciwko ogłoszeniu przez burmistrza przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku przychodni zdrowia przy ul. Skalskiej. Uchwała Rady Miejskiej z 28.10.2010 r. gwarantowała temu podmiotowi najem przez 10 lat. Na tej podstawie spółka poczyniła wielosettysięczne inwestycje. Burmistrz Jan Łaksa zaprosił do udziału w przetargu, ale merytorycznej dyskusji nie podjął.

13 listopada zarząd "Wol-Med"-u miał się spotkać z władzami gminy, celem omówienia zaistniałej sytuacji.


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ