Korzystanie z witryny wiesci.info.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Kłos”

Panie zyskują podmiotowość

14 lutego, panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wolbrom, założyły stowarzyszenie, którego celem jest aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, integracja środowisk, pielęgnowanie tradycji regionalnych.

Cele stowarzyszenia zawarte są w 21 punktach, wśród których znajdujemy także: pracę na rzecz integracji pokoleń, wspieranie promocji zdrowia, podnoszenia kwalifikacji, działania związane ze zwalczaniem patologii, wspieraniem osób niepełnosprawnych, a także turystyki i rekreacji, prowadzenie różnych form szkolenia, edukacji, organizowanie imprez okolicznościowych, podejmowanie inicjatyw kulturalnych itd. Słowem – to wszystko, co Koła Gospodyń Wiejskich od lat robiły i robią.

Regulamin i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone

Sesja w dwóch częściach

Trzeba było przerwać obrady sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, by dać radnym czas na przygotowanie projektów poprawek do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Wolbrom”. Podczas posiedzenia w dniu 29 stycznia ilość wniosków formalnych i poprawek była tak duża, że nie sposób było nad nimi sensownie dyskutować. Postanowiono zatem dokończyć dyskusję 4 lutego.

I tak też się stało, co nie znaczy, że wszystkie cztery uchwały zostały przyjęte szybko i bez emocji. Dyskutowano długo, spierając się często o szczegóły. Ale może podczas podejmowania tak ważnych aktów prawa miejscowego nie da się tego uniknąć...?

Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy gminy Wolbrom płacić będą za śmieci albo 11 zł miesięcznie (gdy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów) i 7,50 zł miesięcznie w przypadku zbiórki selektywnej.

 

Jerzy Górnicki nie żyje...

Odszedł prawdziwy samorządowiec

W niedzielę ok. godz. 20, w wieku 67 lat odszedł od nas Jerzy Górnicki – długoletni burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, wicestarosta Powiatu Olkuskiego, radny Rady Powiatu trzech kadencji, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu.

Jerzy Górnicki przez 12 lat pełnił nieprzerwanie funkcję burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Od 2002 roku, przez cztery lata pracował na stanowisku wicestarosty Powiatu Olkuskiego, a następnie – przez jedną kadencję – etatowego członka Zarządu Powiatu Olkuskiego. Zawsze aktywnie włączał się w wiele inicjatyw lokalnych na rzecz gminy Wolbrom, powiatu olkuskiego i regionu. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, prezesem olkuskiego podokręgu tej organizacji, długoletnim prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu, prezesem zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP i „Przeboju” Wolbrom.

Czytaj więcej: Jerzy Górnicki nie żyje...

Sesja Rady Miejskiej przerwana

Nowe zasady gospodarki śmieciami nie uchwalone

Wolbromscy radni nie zdołali na ostatniej sesji 29 stycznia podjąć uchwał regulujących gospodarkę odpadami od 1 lipca br. Wzbudzające w całym kraju duże kontrowersje nowe przepisy prawne składają na barki samorządów obowiązek wyłonienia firm odbierających śmieci, organizacji selektywnej zbiórki oraz ustalenia wysokości opłat. Podczas omawiania projektów uchwała radni zgłosili wiele poprawek, których omawianie nie było możliwe podczas obrad. Zdecydowali więc przerwać sesję i kontynuować ją w poniedziałek. W międzyczasie na posiedzeniach komisji opracowane zostaną propozycje zmian i ew. poprawek do pięciu uchwał regulujących całość gospodarki odpadami na terenie gminy.

Podczas sesji radni uchwalili budżet gminy na rok 2013 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na najbliższe lata. Zgłoszona przez radnego Marka Gila propozycja zmniejszenia o 500 tys. zł kwoty wydatków na administrację i przeznaczenia jej na remonty dróg gminnych nie znalazła na sali większości (za głosowało 6 radnych, przeciw 11, wstrzymało się od głosu 3).

W połowie kadencji, o tym co było i o tym co będzie, rozmawiamy z burmistrzem Janem Łaksą

Trudności są po to, by je przezwyciężać

Wieści Wolbromskie: - Mija połowa drugiej kadencji Jana Łaksy jako burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Czy udało się, przynajmniej częściowo, zrealizować zadania, o których mówił Pan podczas kampanii wyborczej w 2010 roku? Większość wyborców właśnie Panu zaufała, ale jednak z ust krytyków często słyszy się, że „w gminie Wolbrom nic się nie robi”...

Jan Łaksa: - Jeśli się mówi, że się nic nie robi, to znaczy, że się ktoś nie rozgląda wokoło, bo ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do Wolbromia, mówią zupełnie co innego – że miasto zyskuje, że są nowe ulice, że Rynek jest czysty. Ostatnio był burmistrz z Koniecpola i chwali, że mamy ładne, zadbane centrum miasta. No, ale jak się słucha niektórych wypowiedzi na sesji, to człowiek ma zupełnie inny odbiór – że tutaj jest strasznie źle. A jak jadę do Warszawy i widzę ten nieporządek wokół dworca centralnego, to myślę, że ta ocena naszego gospodarowania, nie jest sprawiedliwa. I pada ona z ust osób wywodzących się stąd. Należałoby raczej chwalić to, co mamy, żeby promować naszą gminę, a nie ciągle krzyczeć i to na łamach gazet regionalnych, że tu jest czarna dziura i nic się nie robi.

Czytaj więcej: W połowie kadencji, o tym co było i o tym co będzie, rozmawiamy z burmistrzem Janem Łaksą


 

OCEŃ SZPITAL

CZYTAJ WIĘCEJ